Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter - PowerPoint PPT Presentation

Effektiva hemtj nstresor effektiv planering i hemtj nsten ger energieffektiva transporter
Download
1 / 11

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter. Workshop 13 mars Uppsala. Bakgrund. Möter flera av de nationella, regionala och lokala kvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning God bebyggd miljö. Regionala mål.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Effektiva hemtjänstresor - Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Effektiva hemtj nstresor effektiv planering i hemtj nsten ger energieffektiva transporter

Effektiva hemtjänstresor- Effektiv planering i hemtjänsten ger energieffektiva transporter

Workshop 13 mars Uppsala


Bakgrund

Bakgrund

 • Möter flera av de nationella, regionala och lokala kvalitetsmålen

 • Begränsad klimatpåverkan

 • Frisk luft

 • Bara naturlig försurning

 • God bebyggd miljö


Regionala m l

Regionala mål

 • År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark oberoende av fossila bränslen

 • År 2015 har andelen resor som sker med kollektivtrafik eller cykel ökat med 15% och till år 2020 med 20% jämfört med år 2002 genom att stat, kommun, länstrafik och arbetsgivare tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla

 • År 2015 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn vara minst 10% lägre än år 2002


Luften och h lsans milj m l

Luften och hälsans miljömål

 • 20 steg för klimat och hälsa

 • Mål nummer 10: Använda planeringsverktyg för att optimera tjänsteresor, till exempel inom hemtjänsten


Smarta hemtj nstresor

Smarta hemtjänstresor

 • Projekt med Länsstyrelsen, Aneby, Eksjö och Vetlanda kommuner 2010


Vad kom man fram till

Vad kom man fram till?

 • I projektet framkom att det fanns besparingspotential i körsträckorna mellan 37-47%

 • Endast grova indikationer-många specifika skillnader som inte räknats med


Vad g r vi nu

Vad gör vi nu?

 • Länsstyrelsen beslutar att skicka in projektansökan till energimyndigheten

 • Beslut EM 10 september 2012. Projektet beviljas!

 • Finansierar en projektledare under 15 månader


Projektets m l

Projektets mål

 • Att minska hemtjänstens resor i länet med 10% motsvarande ca 7800 MWH

 • Få kunskap om transporternas betydelse för hemtjänsten och öppna för en dialog där arbetet med effektivisering av transporterna kan bidra till högre kvalitet för hemtjänstens personal och för verksamheten (mindre restid=mer kundtid)


Vad kan man g ra

Vad kan man göra?

 • Implementera olika åtgärder såsom;

 • Nyckelfri hemtjänst

 • Planeringsverktyg

 • Ruttoptimeringssystem

 • Organisationsförändringar

 • Genomgång bilpark

 • Rutiner för fordonsanvändning

 • Kompetensutveckling för planerare kring transporter och betydelsen av dessa

 • Implementering elbilar/elcykel

 • Hitta samordningsvinster. Exernt och internt


Kunskaps verf ring

Kunskapsöverföring

 • Seminarier anordnas inom projektet via Länsstyrelsen

 • Studiebesök

 • Workshops

 • Samordnarträffar

 • Nätverk för planerare inom hemtjänsten

 • Pilotgrupper inom hemtjänsten


Vad beh ver ni

Vad behöver Ni?

 • -Föreläsningar?

 • -Information om ruttoptimeringssystem?

 • -Önskemål om innehåll i workshops?

 • -Studiebesök?

 • Hör jättegärna av Er!!

 • sara.erlingson@lansstyrelsen.se


 • Login