Delphi yakla m yla teknolojik ng r
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü. OĞUZ GÜRAL CİCERALİ DOĞAN ÖZTÜRK FATMA BULGUR. Japon – Alman İşbirliği. Giriş Delphi Yöntemi Japon Delphi Araştırması Alman Delphi Araştırması Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları Genel Bulgular Her Alt Alan İçin Bulgular

Download Presentation

Delphi yaklaşımıyla Teknolojik öngörü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Delphiyaklaşımıyla Teknolojik öngörü

OĞUZ GÜRAL CİCERALİDOĞAN ÖZTÜRKFATMA BULGUR

Japon – Alman İşbirliği


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Giriş

 • Delphi Yöntemi

 • Japon Delphi Araştırması

 • Alman Delphi Araştırması

 • Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları

 • Genel Bulgular

 • Her Alt Alan İçin Bulgular

 • Veri Yorumlama ve Gelecek Araştırması

 • Türkiye İçin Yapılabilecek Çıkarımlar

İçerik:


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Bu makale Japon Ulusal Bilim ve Teknoloji Politik Enstitüsü (NISTEP) ile Alman Fraunhofer Sistem ve Yenilik Araştırma Enstitüsü (ISI) tarafından 1991’den 1993’e kadar yapılmış ortak bir projeyi anlatmaktadır.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Japon Delphi anketi her 5 yılda bir yapılmaktadır. İlk olarak 1971’de yapılmıştır. 1992’de de NISTEP ve ISI ortak bir projede anlaşmışlardır.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Yaklaşık 3000 Japon uzman 16 farklı teknolojik alanda 1000’denfazla soruyu cevaplandırdı.Japonca sorular tercüme edilip 1000’den fazla Alman uzmanlara sorularak anket yapıldı.


Delph y ntem

 • Bir moderatör tarafından seçilen uzman gruplara sorular sorularak gerçekleştirilir.

DELPHİ YÖNTEMİ:


Japon delphi ara t rmas

Japon Delphi Araştırması


Japon delphi ara t rmas1

Bu araştırma metodik olarak Delphi metodunu kullanmaktadır.

Delphimetodu uzman görüşlerinin tek mevcut bilgi kaynağı olduğundan özellikle uzun vadedeki tahminler için faydalıdır.

Japon Delphi Araştırması


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Bu araştırmanın amacı uzun vadeli bakış açısının Japonya’da ki teknolojik büyümenin gidişatını araştırma, böylece geleceğin bilimsel ve teknolojik politikalarının gelişimine katkıda bulunmak

ve özel teşebbüsün

bilimsel ve teknolojik

çalışmalarına çıkarım

sağlamaktır.


Ger ekle tirme zaman

 • 1995’ten önce

 • 2001 – 2005

 • 2005 – 2010

 • 2011 – 2015

 • 2016 – 2020

 • 2020’den önce değil

 • Fikri yok

Gerçekleştirme Zamanı:


Do ru zaman belirleme

 • Yüksek

 • Orta

 • Düşük

Uluslararası İşbirliğinin Gerekliliği:

 • Kesinlikle gerekli

 • Gerekli

 • Yararlı

 • Gerekli değil

Doğru Zaman Belirleme:


Ger ekle tirme s n rlar

 • Teknolojik problemler

 • Yasal hususlar

 • Kültürel etkenler

 • Geliştirme maliyetleri

 • Yatırım – Sermaye eksikliği

 • İnsan Kaynağı

 • AR&GE sistem yada değerleri

Gerçekleştirme Sınırları:


Alman delphi ara t rmas

1990’dan beri ISI ve NISTEP birlikte çalışmaktadır. Federal Alman Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (BMFT)’nınmaddi yardımıyla bir Alman Delphi araştırması planlandı. Bu araştırma Japon yaklaşımı örnek alınarak yapıldı.

Alman Delphi Araştırması


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Alman Delphi araştırması Japon Delphi araştırmasına göre 1 yıl gecikmeli başladı. Bunun temel sebebi de tercüme sıkıntısı ve coğrafi farklılıkların getirmiş olduğu problemlerdir.

Gecikmeyi gidermek ve araştırmayı çabuk bitirebilmek amacıyla iki online veri tabanı kullanılmıştır.

Bir ön test olarak kullanılan Enerji (Tek.Aln.7) dahil edilmedi.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Delphi prosedürünün büyük ölçüde ulusal etkilere ve özelliklere bağlı olmadığı Alman ve Japon araştırmalarının örtüşmesiyle kanıtlanmıştır.

Teknolojideki gelişme başlıca endüstri ülkelerinde bilgi eksikliği olmaksızın doğası gereği ‘uluslararası’ niteliğe sahiptir.


Japon bulgular yla ilgili alman sonu lar

Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Soruları:

Bu alan Japon komite üyeleri tarafından toplamda 106 soru içeren 5 alt alanda incelenmiştir.

Bu alanlar:

 • Mikroelektronik

 • Optoelektronik

 • Bioelektronik

 • Bilgi Sistemleri

 • Yazılım

Japon Bulgularıyla ilgili Alman Sonuçları


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Anketin analizinde soruların farklı gelişim evreleriyle ilgili olduğu dikkate alınmalıdır.

Bu evreler:

 • Keşif

 • Endüstriyel gelişim

 • İlk uygulama

 • Genel uygulama


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Elektronik ve bilgi teknolojisi alanında sorulan sorular genellikle endüstriyel gelişim ve ilk uygulamaya aittir.

Mikroelektronik alt alanı 12’si ilk uygulama 5’i genel uygulamaya ait 21 soruyu kapsamaktadır. Diğer 4 alanla karşılaştırıldığında daha çok uygulamaya dönük bir alandır.


Tablo 3 mikroelektronikten se ilen s orular

Tablo 3 Mikroelektronikten Seçilen Sorular


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Toplam 18 sorudan 6’sı endüstriyel gelişim ve ilk uygulamaya ait olan optoelektronikmikroelektronikten daha az uygulamaya dönüktür.


Tablo 4 o ptoelektronikten s e ilen s orular

Tablo 4 OptoelektroniktenSeçilen Sorular


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Bioelektronik, 8’i endüstriyel gelişime ait 13 sorusuyla en küçük alt alandır ve bu da mikroelektronik ve optoelektronikten daha çok gelişim odaklı olduğunu göstermektedir.


Tablo 5 biyoelektronikten se ilen s orular

Tablo 5 Biyoelektronikten Seçilen Sorular


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Bilgi sistemleri alt alanında sorulan sorular endüstriyel gelişim, ilk uygulama ve genel uygulama kategorilerinde neredeyse eşit dağılmış 27 sorudan oluşmaktadır.


Tablo 6 bilgi sistemlerinden s e ilen s orular

Tablo 6 Bilgi Sistemlerinden Seçilen Sorular


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Yazılım alt alanı da bilgi sistemleri alt alanı gibi 27 sorudan oluşmaktadır ve keşif başlığı altında sınıflandırılmıştır.

Bu alt alanın konuları yazılım dizaynı ve mühendisliği, ses tanımlama gibi insan arabirimi ve yaratıcılık, karar alma ve tabi ki yazılım güvenliği gibi akıllı yazılım özellikleriyle ilgilidir.


Tablo 7 yaz l mdan s e ilen s orular

Tablo 7 Yazılımdan Seçilen Sorular


Genel bulgular

 • Japon ve Alman uzmanların tahminlerinin yeterliliği, gerçekleştirme zamanı ile kuvvetli ve olumlu anlamda bağlantılı olmuştur.

 • Daha önce yapılması gereken konuların tahmini daha kolaydır ve kararın doğruluğu daha yüksektir

 • Kısa vadedeki yeniliklerin öngörüsü uzun vadede yapılacak yeniliklerden daha kolay olduğundan bu bulgu ortaya çıkmıştır.

Genel Bulgular


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Önümüzdeki 10 yılda yapılacak yenilikler bugünden laboratuarlarda mevcuttur, bu sebeple uzmanların gerçekleştirme zamanı ile ilgili tahminleri örtüşmüştür.

 • AR&GE için yeniliğin önemi, gerçekleştirme zamanı ile bağlantılı ekonomi ve toplum kavramları incelendiğinde önem tanımı Japon ve Almanlar açısından farklıdır.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Gerçekleştirmede görülen sınırlılıklar düşünüldüğünde ortaya atılan 7 sınırlılıktan en önemlisi teknolojik öğelerdir.

 • Japonlar uzun vadeli yeniliklerde uluslararası işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.

 • Geliştirme ve ilk uygulama aşamalarındaki gerçekleştirme zamanı Japonya’da Almanya’dan 3 yıl erken hesaplanmaktadır.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Genel uygulama aşamasında gerçekleştirme zamanının hesabında iki ülke arasında fark yoktur.

 • Japon uzmanlar Alman uzmanlardan daha fazla teknolojik problem öngörürler. Bu Japonların fazla tecrübesi ve büyük hüsranın bir göstergesidir.

 • Japonlar daha çok başarısız oldukları konuların üzerine giderek değişikliklere gitmektedirler.


Her alt alan in bulgular mikroelektronik

 • Alman ve Japon uzmanların bu alanda vardığı kararlar gerçekleştirme zamanı değişkeni düşünüldüğünde farklılık gözetmemektedir.

 • Yenilik aşamalarının gerçekleştirme zamanı üzerinde hiçbir etkisi görünmemektedir.

Her Alt Alan İçin Bulgular:Mikroelektronik:


Tablo 8 g er ekle tirme zaman benzeyen m ikroelektronik s orular

Tablo 8 Gerçekleştirme Zamanı Benzeyen MikroelektronikSoruları


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Japon ve Alman uzmanlar erken gerçekleştirilecek konularda Japonya’nın daha baskın olduğun konusunda hemfikirdir.

 • Uluslararası işbirliğinin önemi düşünüldüğünde uzmanlar arasında fikir farklılıkları gözle görülür seviyededir.

 • Japon uzmanlar sadece uzun vadede uluslararası işbirliği yapmaktan yanadırlar.

 • Alman uzmanlar ise Japonların açık ara lider olduğunu düşündükleri konularda işbirliği yapmaktan yanadırlar.

 • Japonlar için maliyet bir önem teşkil etmezken; Almanlar maliyet açısından işbirliği yapmak isterler.


Optoelektronik

 • Alman analizlerinin sonucunda Japonların bu alanda da lider oldukları görünmektedir.

 • Japon uzmanların , optoelektronikte uluslararası iş birliğinin tek nedeni, AR&GE açısından uzun vadeli yeniliklerde yetersiz kalmasıdır.

Optoelektronik:


Tablo 9 ger ekle me zaman f arkl o lan optoelektronik s orular

Tablo 9 Gerçekleşme Zamanı Farklı Olan OptoelektronikSoruları


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Alman ve Japon uzmanların kararına göre mikroelektronik ve optoelektronik alt alanlarında gerçekleşme süreleri bakımından oldukça homojendir.

Bunun nedeni de bu alt alanların, geleneksel olması gerçeğidir.


Bioelektronik

 • Amacı elektronik uygulamalar için biyolojik unsurları kullanmaktır.

 • Yeni ortaya çıkan bir alan olduğundan gerçekleştirme zamanındaki öngörüler, geleneksel olanlardan daha uzundur.

 • İlk uygulama aşamasındaki konularda Almanlar Japonlardan çok daha karamsardır.

Bioelektronik:


Tablo 10 lk uygulamaya ait ger ekle tirme zaman b iyoelektronik

Tablo 10 İlk Uygulamaya ait Gerçekleştirme Zamanı - Biyoelektronik


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Gelecekteki gelişmelerin sınırlılıklarının analizi,

Japonlar için;

 • Teknik öğeler

 • Geliştirme maliyetleri

 • Sermaye eksikliği

 • Eğitim ve kalifiye eleman

  Almanlar için;

 • Teknik öğeler

 • Kültürel öğeler

 • Geliştirme maliyetleri

 • Yetersiz AR&GE sistemleri


Bilgi sistemleri

 • Esas olarak günlük hayatta kullanılacak ürün vizyonlarına değinen soruları kapsar.

 • Özellikle insanların gözetimine değinen konular söz konusu olduğunda, mahremiyet ve ferdiyet Almanlar için Japonlardan daha önemlidir.

 • Dolayısıyla Almanlara göre kültürel öğelerin etkisi Japonlara göre daha etkilidir.

Bilgi Sistemleri:


Tablo 11 bilgi sistemlerine ait alman k lt rel k s tlamalar

Tablo 11 Bilgi Sistemlerine ait Alman Kültürel Kısıtlamaları


Yaz l m

 • Japon ve Alman uzmanlar arasında gerçekleşme zamanı bakımından büyük farklılıklar vardır.

 • Almanlar için kültürel yönlerin ve yetersiz AR&GE yapılması ; Japonlar için ise kalifiye işçi ve kısıtlı sermaye en önemli sınırlılıklardır.

 • Yazılım tüm teknolojik bölgelere etkisi olan bir teknoloji olacaktır.

Yazılım:


Tablo 12 yaz l m alt alan nda almanya i in ok sonralar olan ger ekle me zaman

Tablo 12 Yazılım alt alanında Almanya için çok sonraları olan gerçekleşme zamanı


Veri yorumlama ve gelecek ara t rmas

 • Sonuç olarak ulusal yenilenme modelleriyle ilgili bazı ön sonuçlar görülebilir.

 • Japonlar gerçekleşmesi uzun vadeli olan konularda, uluslararası işbirliği yapma eğilimindedir.

 • Alman sonuçlarına göre gerçekleşme zamanı ve uluslararası işbirliği arasında zorunluluk bağlantısı yoktur.

 • Hiçbir teknolojik öngörü, gelecekteki sosyal ve ekonomik gelişme dikkate alınmadan, küresel çalışma entegre edilmemelidir.

Veri Yorumlama ve Gelecek Araştırması


T rkiye in yap labilecek kar mlar

Uygulama alanları:

 • Eğitim, Turizm, Hayvancılık ve Şehir planlama gibi alanlarda kısmi olarak yapılmaktadır.

“Türkiye İçin Yapılabilecek Çıkarımlar ”


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

Temel Sorunlar:

 • Delphi uygulamasının yaygın olarak kullanılamamasının temel nedenleri:

 • Kalifiye eleman eksikliği

 • Teknik sebepler

 • Yüksek geliştirme maliyetleri

 • Kısıtlı sermaye

 • Türkiye’deki işletmelerin %90’ından fazlası KOBİ olduğundan bu tarz çalışmaların yapılabilmesi bir hayli güçlükler teşkil eder.


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Türkiye’nin teknolojik düzeyindeki hedeflere ulaşabilmesi için öncelik verilmesi gereken faaliyet konularının şirketlerce belirlenmesi gerekir.

 • Şirketlerce öngörülen sosyoekonomik hedeflerin erişilebilirliğinin teknolojideki ilerlemelere ve bu ilerlemeler paralelinde kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi gerekir.

Öneriler;


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

 • Meslek odası tarzında oluşumlarla bu tarz uygulamaları yapmak daha kolaydır.

 • Kalifiye elemanlar yetiştirebilmek için kurslar açılabilir.

 • Uzmanların farklı bakış açısı kazanmaları için yurtdışı eğitim ve seminerlere katılımları sağlanabilir.

 • Teknolojide daha geride olup, sermaye katılımında bulunacak ülkelerle işbirliği yapılabilir. Bölgesel ve dini faktörler bu konuda yardımcı olabilir.

Öneriler;


Delphi yakla m yla teknolojik ng r

TEŞEKKÜRLER…


 • Login