Építészet
Download
1 / 15

Építészet - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Építészet. Az atkéni Akropolisz. A Parthenon: Athéné Parthenosz (Szűz Athéné) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte. A színház épület részei: ·Félkör alakú, lejtős nézőtér (theatron), melyet sugaras irányban lépcsős feljárók tagoltak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Építészet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Építészet


Az atkéni Akropolisz


A Parthenon: Athéné Parthenosz (Szűz Athéné) tiszteletére épült fogadalmi templom. Iktinosz és Kallikratész tervezte.


A színház épület részei:

·Félkör alakú, lejtős nézőtér (theatron), melyet sugaras irányban lépcsős feljárók tagoltak.

·Középen a kör, vagy félkör alakú orkesztra helyezkedett el. Itt állt fel a kórus, mely a színdarab cselekményét szavalt narrációval követte.

·Az orkesztra mögött volt a színpad (proszkénion), ahol a színészek játszottak.

·A színházat a színpad mögött egyenesfalú, hosszúkás épület a szkéné zárta. Ennek falára erősítették a díszleteket, és benne helyezték el a kellékeket, a színészek öltözőjét.


A görög tudomány kezdetei

1. A milétoszi filozófusok

philo-szophia= a bölcsesség szeretete

„a filozófia ősatyja”

THALÉSZ (Kr.e. 6.sz.)

·a HÉT görög bölcs egyike

·minden létező valamilyen (egy vagy több) ősmatériából, azaz arkhéból ered.

·Thalésznél az arkhé: a VÍZ

·Thalész-tétel

· kiszámította a piramisok magasságát


HÉRAKLEITOSZ (~ Kr.e. 530 – Kr.e. 470)

Nála az arkhé: tűz („.. Volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.”)

A dialektika ősatyja – panta rhei (minden folyik):

·nincs abszolút nyugalom, hanem minden dolog a szakadatlan keletkezés, változás és elmúlás állapotában van

·minden dolog az ellentétes erők kölcsönhatásának az eredménye

Raffaello: Az athéni iskola (részl.)


Püthagorasz és a püthagoreus iskola

·Arkhéjukat a mennyiségi viszonyokban, a számokban vélték felfedezni

·A tízes (10) számot (az eggyel és néggyel együtt) szent számnak tekintették ( a tíz az első négy szám összegeként adódik):

10 = 1+2+3+4


·

A szofisták

Athénban tanító bölcsek

·Pénzért felkészítették az ifjakat a politizálásra.

·Mindent viszonylagosnak ítéltek!

Mindent az ember alakított ki. Jó, vagy rossz. Ő mondja meg. (különböző kultúrák, különböző szokások)

„Minden dolognak mértéke az ember; a létezőknek, hogy (vagy ahogy) léteznek, a nemlétezőknek, hogy (vagyahogyan) nemléteznek.„

Ateizmussal vádolták, s a halálos ítélet elől menekülvén Szicília partjainál vízbe fulladt.

Prótagorasz (Kr.e. 480-410)

homo mensura


Szókratész (Kr.e. 470- 399) és követői

·Ez ellen lépett föl!

·NEM minden viszonylagos!

·Vannak örökérvényű értékek!

(szeretet, igazság)

·Ezek önmagukban létező fogalmak.

„Egy épelméjű ember sem akar magának rosszat . És az erény megsértése rossz, fájdalommal jár, veszteség. A legnagyobb veszteség. A legnagyobb rossz az, ha az ember önnön lelkének okoz kárt. Ezért az embereket meg kell tanítani arra, hogy jobb ha az ember elveszti karját, vagy lábát, vagy kiszúrják a szemét mint ha lelkének kárt okozzon>>megvizsgálatlan életet nem érdemes élni <<


Anaxagorász (i.e. 500 - 428)

Milétoszban született,

ő volt az első filozófus, aki Athénba ment tanítani.

perbe fogták istentelenség vádjával (a napot izzó fehér kődarabnak nevezte), de valójában Periklésszel folytatott barátsága miatt száműzték

ő hirdette először, hogy a világegyetem alapja a tiszta és vegyítetlen ész, (Plutarkhosz)

Periklész barátai

Pheidiasz (i. e. 500 – i. e. 430 körül)

Mint Periklész bizalmas jóbarátja, i. e. 447-től az athéni Akropolisznak épületekkel és szobrokkal való feldíszítésén munkálkodott. Leghíresebb műve Athéna talapzatával együtt 16,5 méter magas bronzszobra az athéni Akropoliszon.


Periklész kortársai

Euripidész

(Kr.e.485-406

Szophoklész

(Kr.e.497-405)

Thuküdidész ( c. 460 BC - c. 395 BC )


Platón (Kr.e. 5-4. sz.)

·

Szókratész tanítványa.

·Fogalmak állandóak.

·Ezek valóságosan az ideák világában léteznek. A világban ennek csak tökéletlen lenyomata van.

filozófusok

őrök

iparűzők, földművesek


Akadémia (900 évig)


Arisztotelész (Kr.e. 4. sz.)

·Platón tanítványa

·A dolgok lényege önmagukban rejlik

· ideális államforma: igazságos egyeduralom


  • Login