Ekoturism i praktiken
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Årets landsbygdsprojekt 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekoturism i praktiken. Årets landsbygdsprojekt 2010

Download Presentation

Årets landsbygdsprojekt 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekoturism i praktiken

 • Årets landsbygdsprojekt 2010

 • ”Arrangörerna har skapat ett utbildningskoncept ”ekoturism i praktiken” som utgår från de deltagande företagarnas förutsättningar och behov. Genom att fokusera på ett konkret och praktiskt innehåll där flera av länets befintliga naturturismentreprenörer engageras och bidrar med sina erfarenheter utvecklas starka nätverk. Det skapas också nya produkter med bas i naturen som går att prissätta. Konceptet har visat sig vara så framgångsrikt att utbildningen redan körs för andra gången i Västmanlands län och utbildningen exporteras nu också till andra län i Sverige.”

 • Marcus Eldh, Skogens konung

 • Henrik Wester, VKL


Bakgrund

 • Fler konkurrenter (bristen på professionalism)

 • Vi har råvaror (älgar, skog, vandringsleder, …)

 • För många skräddare (vi erbjuder skräddarsydda lösningar)

 • För lite fokus på sälj


Utbildningen

 • Fyra utbildningsveckor på vardera tre dagar.

 • Åtta timmar individuell handledning per deltagare.

 • Nära samarbete med Naturens Bästa.

 • Baseras på Ekoturismföreningens utbildningsmaterial.

 • På plats hos lokala ekoturismföretag och besöksmål.

 • Finansieras av VKL, Länsstyrelsen och Europeiska jordbruksfonden.


Framgångsfaktorer

 • Täta lokala nätverk.

 • Inspirerande ekoturismarrangörer i Västmanland/Bergslagen.

 • Driver affärer.

 • Skapar nya bokningsbara produkter på plats!


Resultat

2009 & 2010

 • >38 deltagare.

 • Hälften kommer att ansöka till Naturens Bästa inom två år.

 • Samtliga har genomfört arrangemang enligt Naturens Bästas grundkriterier.

 • Utbildningen har ”exporteras” till andra regioner.


BJÖRNÖ Stug- och aktivitetscenter


Edens Garden B&B

- Cottages and Tourist Activities


Färnas Hjärta

B&B hotell och konferens


Ringar på vattnet…

 • Siljan Turism

 • Örebro

 • Sörmland

 • Gävleborg

 • Champagne / Ardenne

 • Västmanland 2012?

 • Kortversioner i Småland

 • Styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen

 • Turistwebben.se


 • Login