Digitální učební materiál
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Digitální učební materiál PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální učební materiál. Počítačové sítě používané v praxi. Jsou to: Ethernet Token-Ring Token-Bus Jsou standardizované organizacemi IEEE ( Institute od Electrical and Electronis Engineers ) a ANSI ( American National Standartisation Institute ).

Download Presentation

Digitální učební materiál

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digitální učební materiál


Počítačové sítě používané v praxi

Jsou to:

 • Ethernet

 • Token-Ring

 • Token-Bus

 • Jsou standardizované organizacemi IEEE (Institute od Electrical and ElectronisEngineers) a ANSI(AmericanNationalStandartisation Institute).

 • Pracovní skupina 802 organizace IEEE se zabývá standarty LAN, které převzala ISO ( International Standart Organization) jako mezinárodní normy pod označením ISO 8802.


 • Vrstvy v normách IEEE

  • Linková vrstva je v normách IEEE rozdělena na dvě podvrstvy LLC a MAC.

  • LLC(Logical Link Control) je podvrstva řízeného logického spoje, která zodpovídá za vytváření a rušení spojů mezi uzly sítě.

  • MAC (Medium Acces Control) je podvrstva řízení přístupu na médium, která je zodpovědná za určování časového multiplexu, kontroluje rámce a vyhodnocuje blokování sítě.


  Soubor norem IEEE 802 a odpovídající typy LAN

  L 7

  IEEE 802.1 norma rozhraní pro vyšší vrstvy

  L3 - L6

  .

  L2 b

  IEEE 802.2 norma pro řízení linkové vrstvy LLC

  IEEE 802.3

  CSMA/CD

  Ethernet

  IEEE 802.4

  Token Bus

  IEEE 802.5

  Token Ring

  IEEE 802.8

  (Fiberoptic)

  IEEE 802.11

  WLAN

  IEEE 802.12

  100 VG Any LAN

  L2 a

  L1


  Soubor norem IEEE 802 a odpovídající typy LAN

  Na předchozím obrázku jsou uvedeny normy 802.xx a názvy protokolů nebo sítí, kterých se normy týkají a zároveň jsou graficky zařazeny do modelu OSI:

  • IEEE 802.1 MAC Bridging (Media Access ControllBridging = přemostění mezi přístupy na přenosová média) je protokolem, který řeší spojení mezi sítěmi různých typů.

  • IEEE 802.3 popisuje sítě Etherneta přístupovou metodu CSMA/CD, která se uplatňuje ve sběrnicových sítích.


  Soubor norem IEEE 802 a odpovídající typy LAN

  • IEEE 802.4aIEEE 802.5popisují sítě Token Bus a sítě MAP, respektive sítě Token Ring a přístupovou metodu Token Passing. V síti Token Bus jsou účastníci připojeni ke sběrnici, linková vrstva však využívá ve vrstvě MAC deterministickou přístupovou metodu s odevzdáním přístupového práva (Token) po sběrnici, ale cyklicky, tzn. jako po kruhu.

  • IEEE 802.8 je normou pro optické sítě různých topologií.


  Soubor norem IEEE 802 a odpovídající typy LAN

  • IEEE 802.11 je normou pro bezdrátové sítě WLAN

  • IEEE 802.2 je normou pro vysokorychlostní sítě 100 VG - Any LAN (Hewlett-Packard) s přenosovou rychlostí 100Mb/s. Označení Any (kterákoliv) říká, že není rozlišován typ sítě. Označení VG znamená Voice Grade (vhodný pro přenos hovorů). Sítě jsou tedy vhodné pro přenos digitalizovaných hovorů.


  Použité zdroje:

  BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4.

  HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4.

  JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7.

  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


 • Login