slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Грађевински факултет БГ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Грађевински факултет БГ - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Грађевински факултет БГ. Хидротехника Nenad Jaćimović Дренажа подземних вода у фази градње објеката. Садржај презентације. Методе за снижење нивоа подз. вода Основне законитости кретања подз. вода Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа Бунарски филтри.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Грађевински факултет БГ' - nero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Грађевински факултет БГ

Хидротехника

Nenad Jaćimović

Дренажа подземних вода у фази градње објеката

slide2
Садржај презентације
 • Методе за снижење нивоа подз. вода
 • Основне законитости кретања подз. вода
 • Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа
 • Бунарски филтри
slide4
Методе које се примењују у пракси
 • Гравитациони дренажни системи
 • Вакуумски системи
 • Дубоки бунари
 • Вештачке баријере (дијафрагме)
 • Комбиноване методе
slide5

Дренажни ровови

 • Услови примене:
 • Слабије пропусна земљишта
 • Није потребно велико снижење нивоа
 • (низак ниво подземних вода)
slide6

Игла - филтери

 • Скуп бунара малог пречника који су преко сабирног цевовода спојени на вакуум пумпу
 • Захтевано снижење је мање од ~6м
 • Елементи система:
 • Игла-филтери (бунари пречника 50 или 75мм, дужине 7-
 • 8м са перфорацијом на последњем метру)
 • Сабирни колектор – цев са прикључцима на растојању 1м
 • Вакуум пумпа капацитета до 30L/s
slide10

Дубоки бунари

 • Примењују се када се ради о моћном водоносном слоју из кога је потребно црпити значајне количине воде .
 • Потребно је дефинисати:
 • дубину бунара
 • минималан потребан број бунара
 • распоред и капацитет бунара
 • пречник бунара и филтарски засип како би се
 • избегла суфозија (испирање ситних честица)
slide11

Аквифер – водоносни слој

Аквитард – слабо пропусни слој

slide12
Где се налази подземна вода – пескови и шљункови

Зрно песка

Порни простор

slide14
Порозна средина

Вода

Порозност

slide15

Резерве подземне воде и њено кретање (струјање)

Важно:

порозност – уствари, ефективна порозност, запремински

удео порног простора међусобно повезаног

песак и шљунак – порозни, глина - мало

пропусност – способност материјала да пропусти флуид

песак – пропусан; глина - непропусна

slide16
Профил влажности и подземне воде

Ниво подземне воде одговара нивоу у бунару,

Профил влажности нема дисконтинуитет на коти нивоа

slide17
Пијезометарска кота – или, како заједно приказати потенцијалну енергију услед положаја и притиска
slide18
Mерењем до показатеља струјања подземних вода
 • Ниво подземне воде,
 • коефицијент филтрације
slide19
Смер тока подземних вода се може одредити на основу распореда пијезометарских нивоа

60

61

62

60.5

60.2

59.8

61.5

61.1

61.2

61.9

62.4

63.5

slide20
Издан под притиском и издан са слободном површином
darcy
Дарсијев (Darcy) експеримент

Коефицијент филтрације

протицај

Дарсијев закон:

П - кота

slide22

Кретање подземне воде зависи од:

  • Разлике нивоа воде (нагиб пијезометарске линије)
  • Коефицијента филтрације (веза спец. протицаја и нагиба П линије)
  • Коефицијент филтрације зависи од флуида (вискозности) и од порозности материјала
  • Специфична пропусност

Пијезометарска линија

Hornberger et al., 1998

slide23
Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Ro – radijus dejstva bunara

(Sichart)

slide24
Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Бунар у издани са слободним нивоом

slide25
Рад групе бунара (принцип суперпозиције)

Принцип суперпозиције

Укупно снижење нивоа подземне воде у некој тачки = збир депресија услед рада појединих бунара

slide26
Бунар поред реке – метода огледалних слика
slide28
Пречник бунара и заштитни филтар

Дозвољена брзина на улазу у бунар:

(Sichart)

Карактеристике филтарског засипа (Terzaghi):

Бушени бунар

Df 15 > 4Ds 15

Df 15 < 4Ds 85

ad