Грађевински факултет БГ
Download
1 / 28

Грађевински факултет БГ - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Грађевински факултет БГ. Хидротехника Nenad Jaćimović Дренажа подземних вода у фази градње објеката. Садржај презентације. Методе за снижење нивоа подз. вода Основне законитости кретања подз. вода Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа Бунарски филтри.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Грађевински факултет БГ' - nero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Грађевински факултет БГ

Хидротехника

Nenad Jaćimović

Дренажа подземних вода у фази градње објеката


Садржај презентације

 • Методе за снижење нивоа подз. вода

 • Основне законитости кретања подз. вода

 • Пројектовање система за снижење нивоа у зони грађевинског ископа

 • Бунарски филтри


Основни задатак: Омогућити рад у СУВОМ


Методе које се примењују у пракси

 • Гравитациони дренажни системи

 • Вакуумски системи

 • Дубоки бунари

 • Вештачке баријере (дијафрагме)

 • Комбиноване методе


Дренажни ровови пракси

 • Услови примене:

 • Слабије пропусна земљишта

 • Није потребно велико снижење нивоа

 • (низак ниво подземних вода)


Игла - филтери пракси

 • Скуп бунара малог пречника који су преко сабирног цевовода спојени на вакуум пумпу

 • Захтевано снижење је мање од ~6м

 • Елементи система:

 • Игла-филтери (бунари пречника 50 или 75мм, дужине 7-

 • 8м са перфорацијом на последњем метру)

 • Сабирни колектор – цев са прикључцима на растојању 1м

 • Вакуум пумпа капацитета до 30L/s

Дубоки бунари пракси

 • Примењују се када се ради о моћном водоносном слоју из кога је потребно црпити значајне количине воде .

 • Потребно је дефинисати:

 • дубину бунара

 • минималан потребан број бунара

 • распоред и капацитет бунара

 • пречник бунара и филтарски засип како би се

 • избегла суфозија (испирање ситних честица)


Аквифер – водоносни слој пракси

Аквитард – слабо пропусни слој


Где се налази подземна вода – праксипескови и шљункови

Зрно песка

Порни просторПорозна средина пракси

Вода

Порозност


Резерве подземне воде и њено кретање (струјање)

Важно:

порозност – уствари, ефективна порозност, запремински

удео порног простора међусобно повезаног

песак и шљунак – порозни, глина - мало

пропусност – способност материјала да пропусти флуид

песак – пропусан; глина - непропусна


Профил влажности и подземне воде кретање (струјање)

Ниво подземне воде одговара нивоу у бунару,

Профил влажности нема дисконтинуитет на коти нивоа


Пијезометарска кота – или, како заједно приказати потенцијалну енергију услед положаја и притиска


M заједно приказати потенцијалну енергију услед положаја и притискаерењем до показатеља струјања подземних вода

 • Ниво подземне воде,

 • коефицијент филтрације


Смер тока подземних вода се може одредити на основу распореда пијезометарских нивоа

60

61

62

60.5

60.2

59.8

61.5

61.1

61.2

61.9

62.4

63.5


Издан под притиском и издан са слободном површином


Darcy
Дарсијев ( слободном површиномDarcy) експеримент

Коефицијент филтрације

протицај

Дарсијев закон:

П - кота


 • Кретање подземне воде зависи од: слободном површином

  • Разлике нивоа воде (нагиб пијезометарске линије)

  • Коефицијента филтрације (веза спец. протицаја и нагиба П линије)

  • Коефицијент филтрације зависи од флуида (вискозности) и од порозности материјала

  • Специфична пропусност

Пијезометарска линија

Hornberger et al., 1998


Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Ro – radijus dejstva bunara

(Sichart)


Аналитички изрази за прорачун снижења услед рада бунара

Бунар у издани са слободним нивоом


Рад групе бунара (принцип суперпозиције)

Принцип суперпозиције

Укупно снижење нивоа подземне воде у некој тачки = збир депресија услед рада појединих бунара


Бунар поред реке – метода огледалних сликаПречник бунара и заштитни филтар

Дозвољена брзина на улазу у бунар:

(Sichart)

Карактеристике филтарског засипа (Terzaghi):

Бушени бунар

Df 15 > 4Ds 15

Df 15 < 4Ds 85


ad