Z kladn organizace a zm ny v oblasti cenn ch pap r
Download
1 / 23

Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger , Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů. Petr Holeček Petr Slavíček Martin Novák. Obsah prezentace. 1) Burza – organizátor regulovaného trhu a navazující organizace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Právo ve financích a finančních službách

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů

Petr Holeček

Petr Slavíček

Martin Novák


Obsah prezentace

1) Burza – organizátor regulovaného trhu a navazující organizace

2) Změny v oblasti cenných papírů


Stručná historie Burzy

 • 1871

  • obchodování s cukrem (zbožová burza)

 • 1918

  • obchodování jen s cennými papíry

 • 1938

  • zavření burzy

 • 1993

  • vznik Burzy cenných papírů a.s. a R-M systému

 • 2008

  • převzetí Wiener Borse AG (93%)


Systém obchodování na BCPP I.

 • založena na členském principu

 • hlavní trh

  • obchodují se největší společnosti

  • nutná informační povinnost

 • vedlejší trh

  • volnější pravidla

  • bez informační povinnosti


Systém obchodování na BCPP II.

 • elektronický obchodní systém

  • centrální objednávková kniha

 • cenotvorné i necenotvorné obchody

 • realizují se:

  • automatické obchody

  • obchodování v systému pro podporu akcií a dluhopisů (SPAD

  • blokové obchody


Obchodované cenné papíry

 • akcie

 • dluhopisy

 • warranty

 • investiční certifikáty

 • kupony


Power Exchange Central Europe a.s.

 • dceřiná společnosti BCPP

 • obchodování s elektrickou energií

 • forma:

  • komoditní futures

  • spotové kontrakty (fyzické i peněžní vyrovnání)


Centrální depozitář cenných papírů a.s.

 • dceřiná společnost BCPP

 • vypořádání burzovních obchodů

 • vypořádání obchodů s investičními certifikáty, obchodů s el. energií

 • úschova a správa listinných cenných papírů

 • půjčování cenných papírů


Problémy vzniku českých sekundárních trhů

 • zastaralé zákonodárství

 • nízká úroveň cenotvorné funkce

 • příliš mnoho prvotních emisí

 • nedostatečná ochrana účastníků trhu

 • zastaralá obchodní infrastruktura

 • nedostatečné propojení českého a zahraničních sekundárních trhů

 • provedení pouze několika IPO


Právní úprava

 • zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech

 • zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

 • Směrnice o trzích finančních instrumentů


Burza

 • Organizátor regulovaného trhu

 • Valná hromada

 • Burzovní komora

 • Burzovní výbory

 • Generální ředitel


Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

 • Česká národní banka

 • akciová společnost / společnost s ručením omezeným

 • sídlo na území České republiky

 • vlastní kapitál alespoň 730 000 EUR

 • je důvěryhodná

 • průhledný a nezávadný původ základního kapitálu


Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu

 • činnosti komoditní burzy

 • poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů

 • vzdělávací činnosti

 • správa vlastního majetku


Povinnosti Organizátora regulovaného trhu

 • zavést postupy pro řízení rizik

 • zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu

 • zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu

 • zavést opatření zabraňující zneužívání trhu

 • udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 EUR


Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu oznámí České národní bance:

 • významné porušení pravidel

 • důvodné podezření na využití vnitřní informace

 • porušení informační povinnosti emitenta investičních cenných papírů


Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance:

 • výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu

 • výsledky hospodaření v uplynulém čtvrtletí


Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu

 • Stálý rozhodčí soud rozhoduje spory z obchodů na regulovaném trhu

 • Na řízení před stálým rozhodčím soudem se vztahuje zákon upravující rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů


Změny v oblasti kapitálových trhů

 • Zákon 134/2013 Sb. – o některých opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností

  • Úprava akcií na majitele bez imobilizace

  • Hromadné listiny


Zdanění CP od 1.1.2015

 • Prodej CP

  • Zvýšení sazby z 15 % na 19 %

  • Osvobození až po 3 letech držení

  • Daňové přiznání od objemu příjmu 100.000,- Kč


Úprava investičních fondů

 • Od 1.1.2014

 • Komanditní společnost emitující podílové listy

  • Nelze na realitní fondy

 • SICAV

  • Akcie zakladatelské a investiční

  • Oddělení zakladatelského kapitálu od investičního

  • Povinnost zpětného odkupu investičních akcií

  • Likvidní prostředky udržovány v průměru na 15%


 • Schéma

  Depozitní banka


  Děkujeme za pozornost


  ad
 • Login