Rg t ve evres
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

ÖRGÜT VE ÇEVRESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÖRGÜT VE ÇEVRESİ. RAQİF QASIMOV. ÇEVRENİN TANIMLANMASI. BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR. Genel/Makro çevre Politik çevre Yasal çevre Ekonomik çevre Teknolojik çevre Sosyokültürel çevre Demografik çevre Uluslararası çevre.

Download Presentation

ÖRGÜT VE ÇEVRESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rg t ve evres

ÖRGÜT VE ÇEVRESİ

RAQİF QASIMOV


Evren n tanimlanmasi

ÇEVRENİN TANIMLANMASI

 • BİR ÖRGÜTÜN ÇEVRESİ, ÖRGÜTÜN PERFORMANSIN ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ FAKTÖRLERİN TOPLAMINDAN OLUŞUR.


Letmenin d evresi

Genel/Makro çevre

Politik çevre

Yasal çevre

Ekonomik çevre

Teknolojik çevre

Sosyokültürel çevre

Demografik çevre

Uluslararası çevre

Sektör/İş çevresi

Rakipler

Tedarikçiler

İkame ürünler

Müşteriler

Tüketiciler

İşletmenin Dış Çevresi

İşletmenin İç Çevresi

Çalışanlar

Kurum Kültürü

Yönetim yapı ve sistemleri

Davranış, ilişkiler ve dinamikler

©2004 S.K.Mirze


Rg t ve evresi

Politik

Tüketiciler

Rakipler

Yasal

Uluslararası

Çalışanlar

Kurum Kültürü

Yönetim Yapısı

Sistemler

Davranış, İlişkiler, Dinamikler

Demografik

İşletme İçi Çevre

Ekonomik

Tedarikçiler

Müşteriler

Sektörel çevre

Teknolojik

Sosyokültürel

Genel Çevre


Rg t ve evresi

Dış Çevre: Genel/Makro Çevre ve Endüstri/İş Çevresi

Genel/Makro Çevre

Ekonomi

Teknoloji

Hukuk

Tedarikçiler

İkameler

İşletme

Rakipler

Alıcılar

Muhtemel

Rakipler

Sosyal Yapı

Siyasi

Sektör/İş Çevresi


Evresel belirsizlik

Çevresel Belirsizlik

 • Değişen faktörlerin sayısı

 • Faktörlerin değişme hızı

Yüksek Belirsizlik

Y

Değişme Hızı

Düşük Belirsizlik

D

D

Faktör Sayısı

Y


Genel evresel unsurlar n konumland r lmas

Genel Çevresel Unsurların Konumlandırılması

Y

Ekonomik

Teknolojik

Politik

Uluslararası

Değişim Hızı

Yasal

Sosyokültürel

Demografik

D

D

Faktör Sayısı

Y


Genel evre analizi

Genel Çevre Analizi

 • Örgütün dış çevresinde yer alan faktörlerin incelenmesinde geliştirilen analiz yöntemlerinden bir tanesi PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik) analizidir.

 • POLİTİK ÇEVRE

 • YASAL ÇEVRE

 • EKONOMİK ÇEVRE

 • SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE

 • DEMOGRAFİK ÇEVRE

 • TEKNOLOJİK ÇEVRE

 • ULUSLAR ARASI ÇEVRE


Pol t k evre

POLİTİK ÇEVRE

 • “ İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÜLKEDE,MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARINVE BUNLARINBAĞLI KURULUŞLARININSİYASİ OTORİTESİNİSAĞLADIĞI VE KULLANDIĞIORTAM”


Rg t ve evresi

 • REJİMLER

 • İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ

 • GÜÇ DENGELERİ

 • POLİTİK İSTİKRAR

 • POLİTİK SAYGINLIK

 • İŞ HAYATINA MÜDAHALE

 • ÖZELLİŞTİRME EĞİLİMLERİ …. vb.


Yasal evre

YASAL ÇEVRE

 • “POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ”

 • KAMU HUKUKU

  • CEZA HUKUKU

  • İDARE HUKUK VB.

 • ÖZEL HUKUK

  • MEDENİ HUKUK

  • TİCARET HUKUKU

  • BORÇLAR HUKUKU VB.


Ekonom k evre

EKONOMİK ÇEVRE

 • MAL ve HİZMETLERİN sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği

 • Kaynakların,

 • Mal ve hizmetlerin,

 • Gelirin bölüşüldüğü ortam.


Ekonomik evre unsurlar

Ekonomik çevre unsurları:

 • GSMH

 • enflasyon

 • verimlilik oranları

 • işsizlik

 • ödemeler dengesi

 • faiz oranları

 • vergi oranları

 • müşterilerin gelir, borçlanma, harcama göstergeleri

 • Ekonomik konjoktör devreleri

  • Kriz dönemi

  • Canlanma dönemi

  • Refah dönemi

  • Gerileme dönemi


Sosyo k lt rel evre

SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE

 • İnsanların değer yargılarını,

 • Tutum ve davranışlarını,

 • Kültürel alışkanlıklarını,

 • Yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre.


Demograf k evre

DEMOGRAFİK ÇEVRE

 • Nüfusun yapısı

 • Özellikleri,

 • Trendleri


Teknoloj k evre

TEKNOLOJİK ÇEVRE

 • Yeni ürünler

 • Süreçler

 • Yeni yaşam biçimleri..

 • Bankacılık.. İletişim

 • Gen teknolojisi..fırsat / tehdit ?

 • İş hayatı.. rekabet avantajı

 • Teknolojik gelişme.. Diğer çevresel unsurlarda değişim …


Uluslar arasi evre

ULUSLAR ARASI ÇEVRE

 • Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve oyuncuları kapsar.

 • Savaş olasılıkları

 • Ülkeler arası birleşme / ayrılmalar

 • Serbest ticaret bölgeleri

 • Gümrük birliği antlaşmaları

 • Ortak Pazar antlaşmaları

 • Globalleşme eğilimleri

 • Ambargolar ve kotalar


Sekt r evres anal z

SEKTÖR/İŞ ÇEVRESİ ANALİZİ

 • “işletmeningirdilerinitemin ettiği,üretim faaliyetinde bulunarakürettiğimal ve hizmetleri müşterilerinesattığıve benzer mal üretenrakipleriile mücadele ettiği çevredir”


Sekt r evre analizi

Sektör/İş çevre analizi

1. Ana Pazar İncelemesi

 • Pazarın yapısı; firma sayısı,rekabet durumu, pazara giriş zorluk derecesi

 • Pazarın sınırları; ürün yapısının özelliği, coğrafi konum … misyonda yer alır.

 • Pazarın gelişme hızı ve Pazar hayat evresi;


Rg t ve evresi

2. Rekabet Analizi (5 Güç Faktörü)

 • Olası rakiplerin tehdidi

 • İkame ürünlerin tehdidi

 • Tedarikçilerin gücü

 • Müşterilerin gücü

 • Rakipler arası rekabetin şiddeti


3 rakip firma analizi

3. Rakip Firma Analizi

 • Esas rakip (rakipler)..

  Coca cola – Pepsi ,Kodak-Fuji ,Nike –Adidas,Ülker– Eti, İçim Süt – Pınar Süt …

  • Misyonları, amaçları

  • Vizyonları

  • Stratejileri

  • Yetenekleri


5 g fakt r ne g re cazip sekt r

5 güç faktörüne göre cazip sektör

 • Sektöre yeni firma girişlerinin zor olduğu

 • İkame sektörlerin önemli alternatif olmadığı

 • Tedarikçilerin ve

 • Müşterilerin pazarlık gücünün düşük olduğu

 • Rakipler arası rekabetin şiddetli olmadığı

  sektörlerdir.


Rg t ve evresi

Örnek: Freşa’nın Yakın Çevresi

Rakipler

Akmina

Anatolia

Alıcılar

İkame Ürünler

 • Kolalar

 • Ayran

 • Su

 • Sodalar

 • Meyve suları

Bireyler

Toptancılar

Zincir mağazalar

Bayiler

Freşa

Potansiyel Rakipler

Tedarikçiler

Sabancı

Ülker

Coca Cola

Pepsi

Sodacılar

Meyve aroması

Şişe cam

Metal kapak

Etiket

Ambalaj

İç Çevre

Endüstri Çevresi


Rg t ve evresi

İŞLETME ……… DIŞ ÇEVRE

 • REAKTİF / UYUMCUL YAKLAŞIM (İŞLETME ……… DIŞ ÇEVREYE UYUM)

 • PROAKTİF / DÜZENLEYİCİ YAKLAŞIM

 • GERÇEK DIŞ ÇEVRE

 • ALGILANAN DIŞ ÇEVRE


Rg t ve evresi

İÇ ÇEVRE

 • Örgütün iç çevresinin analizi ile üstünlüklerin ve zayıflıkların belirlenmesi mümkün olur. Etkin strateji oluşturmak için yönetici örgütü tanımak zorundadır.

 • İç çevre faktörleri örgütün bünyesinde yer alan ve örgütün performansını yakından etkileyen güçlerdir. İç çevre analizinin yapılması ile örgütün hem güçlendirilmesi gereken yönleri, hem de öz yetkinlikleri (rakiplerine karşı üstün olduğu alanlar) belirlenir.


Rg t ve evresi

Örnek İç Çevre Faktörleri


Rg t ve evresi

DIŞ ÇEVRE ANALİZİNDE YARARLANILAN TEKNİKLER

 • Varsayım / tahmin

  • Sayısal olmayan – kalitatif

  • Sayısal

  • Yaratıcı tahmin teknikleri

  • Senaryo Planlaması

 • FÜTZ (SWOT) ANALİZİ


Rg t ve evresi

SWOT ANALİZİ


Rg t ve evresi

Rekabet Üstünlüğü

FIRSATLAR

ÜSTÜNLÜKLER

TEHDİTLER

ZAYIFLIKLAR

Faaliyetlerin Terki…


Rg t ve evresi

STRATEJİK KARARLAR

FIRSATLAR

DIŞ ÇEVRE

TEHDİTLER

DIŞ ÇEVRE VEPAZAR


Rg t ve evresi

DIŞ ÇEVRE

STRATEJİK KARARLAR

ÜSTÜNLÜKLER

ZAYIFLIKLAR

İŞLETMENİN KAYNAKLARI


Rg t ve evresi

 • YARARLI OLMASI DİLEĞİYLE…..


 • Login