Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī - PowerPoint PPT Presentation

Jaundzimu st vok a nov rt ana dz v bai svar go funkciju uztur ana reanim cija pirmsslimn cas etap
Download
1 / 48

 • 316 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana. Dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšana, reanimācija pirmsslimnīcas etapā. Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī. Jaundzimušais Agrīnais jaundzimušā periods  0 - 7  dienas Vēlīnais  7 - 28  dienas. Jaundzimušā adaptācija.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ilze Kreicberga Rīgas Dzemdību nams 2013. gada 4. oktobrī

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jaundzimu st vok a nov rt ana dz v bai svar go funkciju uztur ana reanim cija pirmsslimn cas etap

Jaundzimušā stāvokļa novērtēšana. Dzīvībai svarīgo funkciju uzturēšana, reanimācija pirmsslimnīcas etapā

Ilze Kreicberga

Rīgas Dzemdību nams

2013. gada 4. oktobrī


Ilze kreicberga r gas dzemd bu nams 2013 gada 4 oktobr

Jaundzimušais

Agrīnais jaundzimušā periods 0 - 7 dienas

Vēlīnais 7 - 28  dienas


Jaundzimu adapt cija

Jaundzimušā adaptācija

Virkne pēctecīgu izmaiņu jaundzimušā orgānu un orgānu sistēmu darbībā ar mērķi patstāvīgi nodrošināt dzīvību uzturošus procesus vidē ārpus mātes organisma


Sagatavo an s b rna dzim anai

Sagatavošanās bērna dzimšanai

Virsma jaundzimušā reanimācijai

Siltums

Elpošanas nodrošinājums: atsūcējs, maiss ar masku, kuņģa zonde,

Medikamenti: Adrenalīns, NaCl izotonisks, šļirces


Siltuma zuduma veidi

Siltuma zuduma veidi

http://what-when-how.com/nursing/care-of-the-normal-newborn-maternal-and-newborn-nursing-part-1/


Siltuma zuduma samazin ana

Siltuma zuduma samazināšana

Kondukcijas↓ Silti saskares priekšmeti (virsma, rokas, auti, fonendoskops u.c.)

Konvekcijas↓ Durvis, logi aizvērti

Iztvaikošanas↓ Nosusināt, auts ar ūdensnecaurlaidīgu slāni

Radiācijas ↓ Lielāks attālums līdz aukstiem priekšmetiem


Plau as un asinsrite

Plaušas un asinsrite

Pēc dzemdībām

 • Plaušas pildās ar gaisu

 • Plaušu šķidrums izdalās no alveolām

Gaiss

Augļa plaušu šķidrums

Gaiss

Gaiss

Sekojoši elpas vilcieni

Otrā ieelpa

Pirmā ieelpa

Šķidrumu alveolās aizvieto gaiss


Plau as un asinsrite1

Plaušas un asinsrite

Auglim

 • Arteriolasirkonstrihētas

 • Samazināta asins plūsma plaušās

 • Asins plūsma sadalās caur ductus arteriosus

Plaušu artērija

Plauša

Plauša

Sirds

Asins šuntēšanās caur arteriālo vadu un prom no plaušām pirms piedzimšanas


Plau as un asinsrite2

Plaušas un asinsrite

Pēc dzemdībām

 • Plaušu arteriolas dilatējas

 • Palielinās asins plūsma caur plaušām

Sašaurinātie asinsvadi pirms dzimšanas

Paplašinātie asinsvadi pēc dzimšanas

Skābeklis

alveolās

Šķidrums alveolās

Plaušu asinsvadu paplašināšanās pēc dzimšanas


Plau as un asinsrite3

Plaušas un asinsrite

Oksigenētas asinis aortā

Ductus arteriozus slēgšanās

Pēc dzemdībām

 • Aug skābekļa līmenis asinīs

 • Konstrihējas ductus arteriosus

 • Asinis plūst caur plaušām lai apskābekļotos

Plaušu artērija

Plauša

Plauša

Sirds

Šunta caur ductus arteriosus slēgšanās pēc dzimšanas asinīm pārsvarā plūstot uz plaušām


Plau as elpo anas sist ma

Plaušas: elpošanas sistēma

Pirmā ieelpa Plaušu šķidrumu aizstāj gaiss pretestības  plaušu asinsvados 

 • asins plūsma caur plaušām

 •  spiediens labajā sirds pusē

  Alveolu izplešanās

  Plaušu asinsrite

  Gāzu apmaiņa


Adekv tas cirkul cijas priek noteikumi

Adekvātas cirkulācijas priekšnoteikumi

Plaušu cirkulācijas izveidošanās

Spiedienu līdzsvarošanās abās sirds pusēs

Sekojoša funkcionāla fizioloģisko šuntu slēgšanās: ductus arteriosus un foramen ovale


Pilnv rt gas elpo anas priek nosac jumi

Pilnvērtīgas elpošanas priekšnosacījumi

Elpošanas uzsākšanai

Stimulācija:  CO2, krūšu kurvja saspiedums

Brīvi elpceļi

Anatomiski izveidojušās plaušas


Spont nas elpo anas neuzs k an s

Spontānas elpošanas neuzsākšanās

Akūta asfiksija:

Jaundzimušā smadzeņu izdzīvošanas robeža –

20 minūtes pilnīgs O2 piegādes pārtraukums.

To nosaka:

 • Lielas glikogēna rezerves smadzenēs, aknās un miokardā ražo enerģiju anaerobas gloklīzes ceļā

 • Jaundzimuša bērna smadzenes spēj metabolizēt tādas vielas kā ketonus un laktātu


Glikozes metabolisms pirms dzim anas

Glikozes metabolisms – pirms dzimšanas

 • Auglis glikozi un citas barības vielas saņem no mātes caur placentu

 • Augļa asinīs glikozes līmenis ir 70-80% no mātes glikozes līmeņa

 • Grūtniecības pēdējā trimestrī auglis glikogēna veidā aknās un muskuļos uzkrāj glikozi

  • Glikogēna krājumi pietiekošā daudzumā ir tikai iznēsātiem jaundzimušajiem


Aerobais metabolisms

Šūnas enerģija

1

Glikozes molekula

Krebsa cikls

O2

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

ATF

Aerobais metabolisms

Glikolīze

Piruvātskābe


Anaerobais metabolisms

1

Glikozes molekula

O2

Pienskābe

ATF

ATF

Anaerobais metabolisms

Glikolīze

Piruvātskābe

 • Ja ieslēdzas anaerobais metabolisms

 • ↑ glikozes utilizācija

 • Šūnu acidoze

 • Ja process turpinās – šūnu nāve


Gatavo an s e ut dz vei

Gatavošanās e/ut dzīvei

Glikogēna rezervju uzkrāšana

Iznēsāts

Priekšlaikus dzimis un MGL


Bie k s hipoglik mijas riska grupas

Biežākās hipoglikēmijas riska grupas

Hiperinsulīnisms

Glikogēnarezerves

Glikogēnarezerves

Glikozes izmantošana

 • Cukura diabēts mātei, LGL

 • Priekšlaikus dzimis

 • Mazs gestācijas laikam

 • Perinatāls stress vai slims

  (sepse, asfiksija, hipotermija, šoks u.c.)


Ak tas asfiksijas prognoze

Akūtas asfiksijas prognoze

 • glikogēna rezerves (IUAA) un “ilgstoša daļēja asfiksija” (mātes hipertenzija, dzemdes hiperstimulācija)

 • samazinās augļa toleranci pret akūtu asfiksiju


Elpo anas neuzs k an s citi iemesli

Elpošanas neuzsākšanās: citi iemesli

 • Jau esoša smadzeņu problēma

  • Smags insults pirms dzemdību sākuma

  • Iedzimta smadzeņu anomālija vai miopātija

  • Iedzimtas metabolisma vai hromosomālas patoloģijas

 • Elpošanas centra nomākums

  • Farmakoloģisks (analgētiķi, sedatīvi)

  • Hipokapnija mātei (“elpošanas vingrinājumi”)

  • Trauma (muguras smadzenes kakla līmenī)


Prim ra un sekund ra apnoe

Primāra un sekundāra apnoe


Apgares skala 1952

Apgares skala (1952)


Cietu a jaundzimu paz mes

Cietuša jaundzimušā pazīmes

 • Nomākta spontāna elpošana

 • Bradikardija

 • Cianoze

 • Zems muskulatūras tonuss

 • Zems asinsspiediens


S kotn jie so i

Sākotnējie soļi

 • Nosusini, stimulē, nodrošini siltumu

 • Pozicionē, atbrīvo elpceļus

 • Izvērtē

  • Elpošanu

  • Sirdsdarbību

  • Ādas krāsu


Reanim cijas neuzs k ana

Reanimācijas neuzsākšana

Amerikas Pediatru asociācijas ieteikums

 • Apstiprināts gestācijas laiks < 23 nedēļām vai dzimšanas svars < 400 gramiem

 • Anencefālija

 • Apstiprināta 13.vai 18. trisomija


Nosusin ana

Nosusināšana


Elpce u atv r ana

Elpceļu atvēršana

Novietot bērnu uz muguras vai sāniem

Viegli atliekt galvu

“Ostīšanas” poza

Novietojot vienā līnijā rīkles mugurējo daļu, balseni un traheju


Ilze kreicberga r gas dzemd bu nams 2013 gada 4 oktobr

Poza


Indik cijas elpin anai ar maisu un masku

Indikācijas elpināšanai ar maisu un masku

Elpošanas iztrūkums

Sirdsdarbība < 100 reizēm minūtē

Vispārēja cianoze


Elpin anas frekvence

Elpināšanas frekvence

Skaļa skaitīšana, lai uzturētu frekvenci no 40 līdz 60 elpas vilcieniem minūtē

Elpa-divi-trīs-...elpa-divi-trīs...


Neefekt va elpin ana

Neefektīva elpināšana

Iespējamie iemesli

 • Nav hermētisks maskas novietojums

 • Šķērslis elpceļos

 • Nepietiekošs spiediens

Slikts hermētiskums starp masku un seju var izsaukt sliktu krūšu kurvja cilāšanos


2 min ventil cijas orogastr las zondes ievad ana

2 min ventilācijas: orogastrālas zondes ievadīšana

Orogastrālās zondes garuma mērīšana


Indik cijas r jai sirds mas ai

INDIKĀCIJAS ĀRĒJAI SIRDS MASĀŽAI

Izvērtē nepieciešamību pēc MPV 30’

Sirdsdarbība < 60 reizēm minūtē

Vēl pēc 30’  ja sirdsdarbība < 60, ievada Adrenalīnu


Jpr pielietojamie medikamenti

JPR pielietojamie medikamenti

Skābeklis

Adrenalīns 1: 10000 0,1 – 0,3 ml/kg

Fizioloģiskais šķīdums 10 ml/kg


Svar gi punkti jaundzimu o reanim cijas taktik

Svarīgi punkti jaundzimušo reanimācijas taktikā

 • Izvērtēšanas solis: 30 sekundes

 • Sirdsdarbība > 100: pārtraukt pozitīva spiediena ventilāciju

 • Sirdsdarbība > 60: pārtraukt ārējo sirds masāžu

 • Sirdsdarbība < 60: nepieciešami papildus soļi


Iz v rt ana p c piedzim anas

Izvērtēšana pēc piedzimšanas

 • Bērna atbilstība gestācijas laikam:

  • Masa, garums

  • Fiziskais un neiromuskulārais briedums

 • Acīm redzamas “novirzes no normas”

  • Anomālija


Gest cijas vecuma noteik ana ballard skala i neiromuskul rais briedums

Gestācijas vecuma noteikšana: Ballard skala I neiromuskulārais briedums


Gest cijas vecuma noteik ana ballard skala ii fiziskais briedums

Gestācijas vecuma noteikšana: Ballard skala II fiziskais briedums

Āda: “lipīga, irdena, caurspīdīga” (-1)  “krunkaina, ieplaisājusi” (5)

Lanugo: “nav” (-1)  “bagātīgs” (1)  “praktiski kails” (4)

Plaukstu/ pēdu virsma: “papēdis-īkšķis < 40mm” (-2)  “krokas pa visu virsmu” (4)

Krūšu gali: “nemanāmi” (-1)  “5-10 mm krūtsgals, areola” (4)


Uz pier d jumiem balst ta prakse

Uz pierādījumiem balstīta prakse

Dzemdību un jaundzimušo aprūpes procesu izvērtējums


Nabassaites noklemm anas laiks

Nabassaites noklemmēšanas laiks

 • Nekavējoša: anēmija pēc 2 mēnešu vecuma

  • Van Rheenen & Brabin: agrīna nabassaites noklemmēšana palielina anēmijas risku 2 – 3 mēnešu vecumā; vēlīna – nepalielina dzeltes un/ vai policitēmijas risku

 • Pirms plecu piedzimšanas

  • Mercer: neiroloģiska bojājuma risks

 • Nabassaite asiņu savākšana

  • Samazina cilmes šūnu daudzumu bērnam, netiek rekomendēta agrīna klemmēšana ar mērķi savākt nabassaites cilmes šūnas


Termoregul cija un b rna novietojums

Termoregulācija un bērna novietojums

Āda pret ādu: īstermiņa un ilgtermiņa labums

 • Īstermiņā: (Fransson) mazāka temperatūras atšķirība starp ādu un rektāli (serdes temperatūra).

 • Ilgtermiņā: (Vadiya) ilgāk ēdina ar krūti, labāki mātes un bērna saskares rādītāji


Jaundzimu o reanim cija sk beklis vai gaiss

Jaundzimušo reanimācija: skābeklis vai gaiss ?

 • Nav atšķirības rādītājos: mirstība, Apgares skalas rezultāti, pirmais kliedziens, spontānas elpošanas sākums, HIE

 • Smadzeņu asinsrite (Lundstom) 2 stundas pēc dzimšanas gaisa grupā smadzeņu asinsrite ticami augstāka kā 80% O2 grupā

 • Oksidatīvā stresa marķieri 28 dienu vecumā O2 grupā augstāki kā gaisa (= kontroles) grupās


Rut nveida ats k ana dzemd b s

Rutīnveida atsūkšana dzemdībās

 • Mutes dobuma atsūkšana ar baloniņu vai katēteri

  • (Estol) nav atšķirības plaušu izvēršanā

  • (Carraso) atsūktiem zemāks SaO2 1 – 6 min pēc piedzimšanas

  • (Waltman) nav atšķirības Apgares skalas rādītājos

  • Sirdsdarbības aritmijas, apnoe


Taktika mekoni lu aug de u gad jum

Taktika mekoniālu augļūdeņu gadījumā

Amnioinfūzija (Freser et al, 2005): nav  MAS vai perinatāla nāve

Atsūkšana pēc galvas piedzimšanas (Vain et al, 2004): nav  Apgares skala, RD, O2 pielietošana, MPV, MAS (4%) vai nāve

Intubācija aktīvam bērnam (Wiswell et al): nav  MAS vai RD


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību


 • Login