Eu ghs verordening
Download
1 / 54

EU-GHS Verordening - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

EU-GHS Verordening. Joke Herremans, RIVM. Overzicht presentatie . VN-GHS De EU-GHS verordening en de VN-GHS De EU-GHS verordening De overgangstermijnen Wat staat u te doen?. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU-GHS Verordening' - nerice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu ghs verordening l.jpg

EU-GHS Verordening

Joke Herremans, RIVM


Overzicht presentatie l.jpg
Overzicht presentatie

 • VN-GHS

 • De EU-GHS verordening en de VN-GHS

 • De EU-GHS verordening

 • De overgangstermijnen

 • Wat staat u te doen?


Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals vn ghs l.jpg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS)

 • Gevaarsclassificatie: classificatie criteria voor stoffen en mengsels

 • Gevaarscommunicatie: labelling van geclassificeerde stoffen en mengsels

 • Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

 • Set met definities

 • Document van Verenigde Naties


Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals vn ghs5 l.jpg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS)

 • GHS is niet wettelijk bindend, maar…

 • GHS moet worden opgenomen in wetgeving van ‘regio’s’

 • Building Block approach om implementatie te vergemakkelijken

 • GHS wordt iedere twee jaar aangepast

 • Revisie 3 is verkrijgbaar via website VN


Slide6 l.jpg

Lijsten of Chemicals (VN-GHS)

Building blocks

Transport

USA

Traag

Late adaptors

Flammable


Slide7 l.jpg

Wereldwijd of Chemicals (VN-GHS)

Centrale coördinatie

Uniform

Ontwikkelingslanden

Lange adem

Verbind beleidsvelden

Lijsten discussie start


Eu ghs is niet gelijk aan vn ghs l.jpg

VN-GHS of Chemicals (VN-GHS)

EU-GHS is niet gelijk aan VN-GHS

Revisie 2

VIB

INDELEN, ETIKETTEREN

REACH

CLP

Stoffenrichtlijn

Preparatenrichtlijn


De eu ghs implementatie vn ghs l.jpg
De EU-GHS: implementatie VN-GHS of Chemicals (VN-GHS)

 • Criteria voor indeling en kenmerken stoffen/mengsels

 • Symbolen/Pictogrammen

 • Signaal woord

 • Gevarenaanduidingen (H-zinnen)

 • Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)


De eu ghs niet de gehele vn ghs l.jpg
De EU-GHS: niet de gehele VN-GHS of Chemicals (VN-GHS)

 • Veiligheidsinformatieblad, geharmoniseerd in VN-GHS

 • Opgenomen in REACH


De eu ghs meer dan de vn ghs l.jpg
De EU-GHS: meer dan de VN-GHS of Chemicals (VN-GHS)

 • Verpakking

 • Vereisten aan het etiket

 • Vergiftigingen informatiecentrum

 • Specifieke concentratielimieten

 • Nationale Helpdesk

 • Meldingsplicht bij ECHA

 • Lijst met geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen (Annex VI)

 • Inventaris C&L


Verschillen eu ghs met stoffenrichtlijn preparatenrichtlijn l.jpg
Verschillen EU-GHS met Stoffenrichtlijn, Preparatenrichtlijn of Chemicals (VN-GHS)

 • Terminologie (‘hazardous’, mengsels)

 • Criteria gevaarsindeling

 • Gevaarsindeling van mengsels

 • Pictogrammen, Signaalwoord

 • Gevarenaanduidingen (H zinnen)

 • Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen)

 • Voorrangsbeginselen

 • C&L inventaris

 • Harmonisatie voorstellen door industrie

 • Nationale Helpdesk


De eu ghs verordening ec 1272 2008 l.jpg
De EU-GHS verordening, of Chemicals (VN-GHS)EC 1272/2008

 • Scope

 • Opbouw

 • Indeling van stoffen

 • Indeling van mengsels

 • Het etiket

 • Melding bij ECHA, geharmoniseerde classificatie, C&L inventaris


Doel van de eu ghs verordening art 1 l.jpg
Doel van de EU-GHS Verordening (art.1) of Chemicals (VN-GHS)

Deze verordening heeft ten doel een hoog niveau van

bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu

alsmede het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen

als bedoeld in artikel 4, lid 8, te waarborgen.

Artikel 4, lid 8 (de in bijlage I, punt 2.1, bedoelde voorwerpen)


En om het doel te bereiken l.jpg
.. en om het doel te bereiken… of Chemicals (VN-GHS)

a) Geharmoniseerde criteria voor de indeling van stoffen en mengsels en voorschriften voor de etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels;

b) Verplichting voor de industrie om stoffen in te delen volgens de criteria van deze Verordening;

c) Meldingsplicht voor geclassificeerde stoffen bij ECHA;

d) Een lijst met geharmoniseerde indelingen en etikettingsvoorschriften voor stoffen;

e) Een inventaris van indelingen en etiketteringen van stoffen op de ECHA website.


Eu ghs verordening16 l.jpg
EU-GHS verordening of Chemicals (VN-GHS)

62 artikelen 7 titels

 • I Algemene aspecten

 • II Gevarenindeling

 • III Etiket

 • VI Verpakking

 • V Harmonisatie van indeling en C&L inventaris

 • VI Bevoegde instanties en handhaving

 • VII Slotbepalingen

  7 bijlagen

 • I Indelings- en etiketteringseisen stoffen en mengsels

 • II Aanvullende EU-eisen (PPP, kinderveilige sluitingen)

 • III H-zinnen

 • IV P-zinnen

 • V Pictogrammen

 • VI Geharmoniseerde indeling (vgl. Bijlage I Stoffenrichtlijn)

 • VII Transponeringstabellen


De verordening geldt niet voor l.jpg
De verordening geldt niet voor: of Chemicals (VN-GHS)

 • Radioactieve stoffen en mengsels

 • Stoffen en mengsels onder douanetoezicht

 • Niet-geïsoleerde tussenproducten

 • Stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen die niet in de handel worden gebracht

 • Afvalstoffen

 • Het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, over zee, over de weg, per spoor of over de binnenwateren. (m.u.v. artikel 33, lid 2).

 • Geneesmiddelen

 • Diergeneesmiddelen

 • Cosmetische producten

 • Medische hulpmiddelen

 • Levensmiddelen of diervoeders (Verordening (EG) 178/2002) 


Indeling van stoffen 0 l.jpg
Indeling van stoffen (0) of Chemicals (VN-GHS)

Gebruik van transponeringstabel in Bijlage 7


Indeling van stoffen 1 l.jpg
Indeling van stoffen (1) of Chemicals (VN-GHS)

Artikel 5

Inventarisatie en bestudering van de over stoffen

beschikbare informatie


Indeling van stoffen 2 l.jpg
Indeling van stoffen (2) of Chemicals (VN-GHS)

 • Inventariseren relevante beschikbare informatie

 • M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht

 • Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is


Indeling van stoffen 3 l.jpg
Indeling van stoffen (3) of Chemicals (VN-GHS)

 • Beschikbare informatie:

  • volgens testmethoden uit de testmethodenverordening

  • Epidemiologische gegevens, menselijke ervaringen

  • Punt 1, bijlage XI van REACH

  • Wetenschappelijke informatie

  • Informatie uit andere internationale regelgeving


Indeling van stoffen 4 l.jpg
Indeling van stoffen (4) of Chemicals (VN-GHS)

 • Toepassen criteria uit Bijlage 1 van de EU-GHS verordening


Criteria vergelijkbaar maar niet gelijk l.jpg
Criteria vergelijkbaar maar niet gelijk: of Chemicals (VN-GHS)

Gevaar

BRANDBARE/ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

f.p. < 23 °C, b.p. ≤ 35 °C Cat 1

f.p. < 0 °C, b.p. ≤ 35 °C extremely flammable F+, R12

f.p. < 23 °C, b.p. > 35 °C Cat 2

f.p. < 21 °C, highly flammable F, R11

f.p. ≥ 23 °C, b.p. ≤ 60 °C Cat 3

21 °C ≤ f.p. ≤ 55 °C, flammable R10

Gevaar

Waarschuwing


Slide24 l.jpg

Criteria vergelijkbaar maar niet gelijk: of Chemicals (VN-GHS)

Very toxic (T+)

<25

Toxic (T)

>25-200

Harmful (Xn)

>200-2000

EU

(>2000: not classified)

Cat 1

<5

Cat 2

>5-<50

Cat 3

>50-<300

Cat 4

>300-<2000

GHS

!

Danger Danger Danger Warning


Indeling van mengsels 0 l.jpg
Indeling van mengsels (0) of Chemicals (VN-GHS)

 • Gebruik de transponeringstabel in Bijlage 7


Indeling van mengsels 1 l.jpg
Indeling van mengsels (1) of Chemicals (VN-GHS)

Artikel 6

Inventarisatie en bestudering van de over mengsels

beschikbare informatie


Indeling van mengsels 2 l.jpg
Indeling van mengsels (2) of Chemicals (VN-GHS)

 • Inventariseren relevante beschikbare informatie

 • M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht

 • Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is

 • CMR, biologische afbreekbaarheid, bioaccumulatie niet aan het mengsel te bepalen


Indeling van mengsels 3 l.jpg
Indeling van mengsels (3) of Chemicals (VN-GHS)

 • Mengsel indeling volgens criteria in Bijlage 1

  • Op basis van testresultaten

  • Op basis van extrapolatie van een ander vergelijkbaar mengsel

  • Rekenregels; lijkt veel op wat we kenden, niet gelijk (e.g. corrosief)

 • Let op verborgen verplichting wanneer niet van alle componenten informatie beschikbaar is.


Indeling van mengsels 4 l.jpg
Indeling van mengsels (4) of Chemicals (VN-GHS)

Artikel 11

Indien een stof/mengsel een andere, op zichzelf als gevaarlijk ingedeelde stof bevat, hetzij als geïdentificeerde verontreiniging, additief of afzonderlijk bestanddeel, wordt hiermee voor de indeling rekening gehouden als de concentratie gelijk aan of groter is dan de toepasselijke ondergrens.


Voorbeeld l.jpg

Indeling of Chemicals (VN-GHS)

categorie

1

categorie

2

GHS

-

pictogrammen

Gevaar

Waarschuwing

Signaalwoord:

H228:

H228: Ontvlambare

Ontvlambare vaste

Gevarenaanduiding

vaste stof

stof

P210

P210

P240

P240

Voorzorgsmaatregelen

P241

P241

i.v.m.

preventie

P280

P280

Voorzorgsmaatregelen

P370 + P378

P370 + P378

i.v.m. reactie

Voorzorgsmaatregelen

i.v.m. opslag

Voorzorgsmaatregelen

i.v.m. verwijdering

Etiketteringselementen volgen uit gevaarsindeling voor ontvlambare vaste stoffen/mengsels

Voorbeeld


Het etiket l.jpg
Het etiket of Chemicals (VN-GHS)

 • Titel III (art. 17 e.v.) + Bijlage I + Bijlage II

 • Standaard informatie:

  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)

  • productidentificatie (incl. identificatienummer uit Annex VI of C&L inventaris)

  • gevaarspictogram(men)

  • signaalwoord

  • gevarenaanduiding(en)

  • voorzorgsmaatregelen


Het etiket voorrangsbeginselen pictogrammen l.jpg
Het etiket of Chemicals (VN-GHS)Voorrangsbeginselen pictogrammen

 • Ontploffende bom, dan vlam en vlam boven cirkel facultatief

 • Doodshoofd, dan geen uitroepteken

 • Corrosie, dan geen uitroepteken

 • Gezondheidsgevaar ivm inhalatie allergeen, dan geen uitroepteken voor huidallergeen, huid- of oogirritatie

 • 5 pictogrammen is mogelijk


Het etiket voorrangsbeginselen h zinnen l.jpg
Het etiket of Chemicals (VN-GHS)Voorrangsbeginselen H-zinnen

 • Alle H-zinnen vermelden, tenzij dit leidt tot dubbele of overbodige aanduidingen


Het etiket voorrangsbeginselen p zinnen l.jpg
Het etiket of Chemicals (VN-GHS)Voorrangsbeginselen P-zinnen

 • ‘Niet meer dan 6 P-zinnen, tenzij dat nodig is om de aard van de gevaren aan te geven’

 • Voorbeeld ontvlambare vloeistof, cat 1 -> 15 P-zinnen

 • Guidance nog niet beschikbaar.


Het etiket bijlage ii voorschriften etikettering en verpakking l.jpg
Het etiket - Bijlage II of Chemicals (VN-GHS)Voorschriften etikettering en verpakking

 • Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels

 • Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht

 • Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding

 • Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen


Slide36 l.jpg
Bijlage II: Deel 1 of Chemicals (VN-GHS)Specialevoorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels

Toekenning onder voorwaarden van EUH-zinnen zoals:

 • EUH018 – "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen"

 • EUH044 – "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand"

 • EUH029 – "Vormt giftig gas in contact met water"

 • EUH066 – "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken"

 • EUH070 – "Giftig bij oogcontact"


Het etiket bijlage ii voorschriften etikettering en verpakking37 l.jpg
Het etiket - Bijlage II of Chemicals (VN-GHS)Voorschriften etikettering en verpakking

 • Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels;

 • Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht

 • Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding

 • Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen


Indeling en etikettering melden bij echa l.jpg
Indeling en etikettering melden bij ECHA of Chemicals (VN-GHS)

 • Wat?

 • Wie?

 • Met Wie?

 • Hoe?

 • Wanneer?

Meldingsplicht voor chemische stoffen over xxx dagen.


Indeling en etikettering melden bij echa39 l.jpg
Indeling of Chemicals (VN-GHS)en etikettering melden bij ECHA

 • Melding van gevaarsindeling en etikettering voor stoffen verplicht vanaf 1 december 2010.

 • Fabrikanten of importeurs die een stof op de markt brengen(Ook voor stoffen < 1 ton/jr, ook stoffen in mengsels)

 • Alleen of als groep

 • Via een webformulier van ECHA & IUCLID file

 • Reeds geregistreerd, hoeft niet meer gemeld


Annex vi geharmoniseerde classificatie l.jpg
Annex VI – geharmoniseerde classificatie of Chemicals (VN-GHS)

 • Europese classificatie voor supply and use

 • Wettelijk bindend

 • 1st ATP (~30ste & 31ste ATP)


Inventaris c l l.jpg
Inventaris C&L of Chemicals (VN-GHS)

 • Waar

 • Wat staat er op

 • Wanneer


Verplichtingen op een rij l.jpg
Verplichtingen op een rij of Chemicals (VN-GHS)

 • Indelen en etiketteren volgens voorschriften (artikel 4)

 • Inventarisatie en evaluatie beschikbare informatie (artikel 5)

 • Indeling en etikettering melden bij ECHA (artikel 40)

 • Verpakken volgens voorschriften (artikel 35)

 • Bewaarplicht productdossier, tien jaar na laatste levering (artikel 49)


Slide43 l.jpg

Overgangstermijnen of Chemicals (VN-GHS)

REACH

3.5 y. HPV etc.

2.5 y. > 100 t/a

5 y. > 1 t/a

1 June 2015

1 Dec 2010

.

GHS

<2 y. Subst

4.5 y. Mixtures

For substancesand mixtures:

Exist. system: binding

CLP: optional;

Label: CLP if class.

For substances:CLP: obligatory*

SDS must contain exist. and CLP classificationFor mixtures: EU-System: bindingCLP: optional; Label: CLP if class.

After the entire transitionperiod:

For substances & mixtures:CLP: obligatory*

*derogation for already placed on the market:

- substances until 1.12.2012

- mixtures until 1.6.2017


Slide44 l.jpg

Andere termijnen of Chemicals (VN-GHS)

1st ATP

C&L notificatie

REACH

QA fys-chem

Intrekken 67/548;

1999/45

1 June 2015

1 Jan 2014

1 Dec 2010

GHS

Substances

4.5 y. Mixtures

For substancesand mixtures:

Exist. system: binding

CLP: optional;

Label: CLP if class.

For substances:CLP: obligatory*

SDS must contain exist. and CLP classificationFor mixtures: EU-System: bindingCLP: optional; Label: CLP if class.

After the entire transitionperiod:

For substances & mixtures:CLP: obligatory*

*derogation for already placed on the market:

- substances until 1.12.2012

- mixtures until 1.6.2017


Handhaving l.jpg
Handhaving of Chemicals (VN-GHS)

 • Samenwerking VWA, Arbeidsinspectie, VROM-inspectie

 • Forum


Vergiftigingen informatie centrum art 45 l.jpg
Vergiftigingen informatie centrum (art.45) of Chemicals (VN-GHS)

Lidstaten dienen Vergiftigingen informatie centrum/centra op te richten.

Industrie levert informatie over de chemische samenstelling van

mengsels die in de handel worden gebracht en wegens hun gevolgen

voor de gezondheid of hun fysische effecten als gevaarlijk worden

ingedeeld.

EC verricht onderzoek naar mogelijkheden tot harmonisatie

(deadline januari 2012)


Communicatie l.jpg
Communicatie of Chemicals (VN-GHS)

Schadelijk Xn  giftig

Cat 3 C Xn  “radiant man”

Vergiftig T  Zeer giftig/fataal

Licht ontvlambaar  Zeer licht ontvlambaar

Ontvlambaar  Licht ontvlambaar

Niet ingedeeld  ontvlambaar


Communicatie49 l.jpg
Communicatie of Chemicals (VN-GHS)

Overgevoeligheid inh  “radiant man”

Overgevoeligheid huid  Uitroepteken

CMR cat 1A of 1B

CMR cat 2

Overgevoeligheid inhalatie

Gevaar

Waarschuwing


Veiligheidsinformatieblad bijlage ii reach l.jpg
Veiligheidsinformatieblad, Bijlage II REACH of Chemicals (VN-GHS)

 • Implementatie GHS

 • Registratienummer

 • Overgangstermijnen EU-GHS Verordening

 • REACH Committee 9 november, publicatie nog dit jaar?


Wat staat u te doen l.jpg
Wat staat u te doen? of Chemicals (VN-GHS)

 • Stoffen herclassificeren

 • Stof classificaties melden bij ECHA

 • VIB’s aanpassen

 • Mengsels herclassificeren

 • RI&E aanpassen

 • Afnemers/klanten informeren

 • Werknemers informeren

 • Classificatie bijwerken i.g.v. nieuwe info

 • Product dossier opstellen

 • Vervolg regelgeving in de gaten houden


Achtergrond informatie en toelichting l.jpg
Achtergrond informatie en toelichting of Chemicals (VN-GHS)

 • Guidance document beschikbaar op ECHA websitehttp://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.htm?time=1253624252

 • Nationale Helpdesk (GHS-Helpdesk)http://www.ghs-helpdesk.nl/

 • Website Verenigde Naties – GHShttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

 • Website Europese Commissie – DG Enterprisehttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm


Slide54 l.jpg

Bedankt ! of Chemicals (VN-GHS)


ad