slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cser József kirendeltség-vezető

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Cser József kirendeltség-vezető - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség. Az agrár- és vidékfejlesztés helyzete, jövője Bábolna 2006. október 25. Cser József kirendeltség-vezető. 1093. Budapest, Lónyay u. 38. Tel.: + 36 (1) 814-8900 fax: + 36 (1) 814-8901 www.mvh.gov.hu. TEMATIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cser József kirendeltség-vezető' - nerea-atkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATALFővárosi és Pest Megyei Kirendeltség

Az agrár- és vidékfejlesztés helyzete, jövőjeBábolna2006. október 25.

Cser Józsefkirendeltség-vezető

1093. Budapest, Lónyay u. 38.

Tel.: + 36 (1) 814-8900 fax: + 36 (1) 814-8901

www.mvh.gov.hu

tematika
TEMATIKA
 • MVH létrehozása
 • EMOGA – NFT
 • EMOGA Garancia részlege

NVT intézkedések (Mg. erdősítés; AKG; KAT; FÖG; TCs; EU standardok)

 • EMOGA Orientációs részlege

NFT

AVOP

 • EMVA
a mez gazdas gi s vid kfejleszt si hivatal mvh l trehoz sa
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) létrehozása

2003. július 1-én,

a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ összevonásával jött létre azzal a céllal, hogy Magyarországon csatlakozás után, 2004. május 1-től kezelje az

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Alapjának (EMOGA ) forrásait.

a mez gazdas gi s vid kfejleszt si hivatal mvh l trehoz sa1
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) létrehozása

MVH a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló,

önálló jogi személyiséggel rendelkező,

országos hatáskörű központi hivatal,

önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

/ 81/2003. (VI. 7.) Korm. Rendelet /

csatlakoz s ut n

Csatlakozás után

Strukturális alapok (regionális pol.) EMOGA

Stratégiai terv  Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)

EMOGA (1258/1999/EK rend.):

Garancia rész: NVT

Orientációs rész: AVOP

Kifizető ügynökség: MVH

slide7

A 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet a vidékfejlesztési támogatás formáiról és módszereiről

 • agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások;
 • kedvezőtlen adottságú területek (LFA) normatív támogatása, melynek célja:
  • (a) kompenzáció a kedvezőtlen természeti adottságú térségek számára,
  • (b) kompenzáció a környezet- és/vagy természetvédelmi korlátozások alá tartozó térségek számára;
 • mezőgazdasági beruházások támogatása;
 • mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása;
 • erdőtelepítési támogatások;
 • a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése;
 • idős gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása;
 • fiatal gazdálkodók támogatása;
 • gazdálkodók oktatása, képzése.
a mez gazdas g feladatai
A mezőgazdaság feladatai
 • értékes beltartalmú, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszerek és egyéb termékek előállítása;
 • a meg nem újítható nyersanyagok és energia takarékos felhasználása;
 • a talajt, vizeket, levegőt érintő környezetterhelés csökkentése, ill. elkerülése;
 • a kultúrtáj ápolása és a biodiverzitás fenntartása;
 • a vidék kulturális és agrikulturális értékeinek megőrzése;
 • munkalehetőség és elfogadható jövedelem biztosítása a lehető legtöbb ember számára.
slide9

A „többfunkciós” mezőgazdálkodás alapvető feladatkörei

 • döntően a piac által szabályozott termelési feladatok, amelyek
  • minőségi élelmiszerek előállításán túl
  • nem élelmiszer célú termékek (megújítható nyersanyagok, energiaforrások, stb.) előállítását is egyre inkább magukba foglalják, valamint
 • a körzettel, a tájjal a földdel kapcsolatos „nem importálható közjavakat” előállító társadalmi szolgáltatások, azaz
  • környezeti, valamint
  • foglalkoztatási, szociális és kulturális feladatok ellátása.
emoga gar t mogat sok
EMOGA GAR. támogatások
 • EU intervenciós intézkedések (tej, hús, gabona…)
 • EU belpiaci intézkedések (cukor kvóta, méz, szőlő-bor, zöldség-gyümölcs, tej és tejtermékek)
 • EU külpiaci intézkedések (export támogatások….)
 • EU Közvetlen támogatások (keményítő, rost, szárított takarmány, hízott bika, anyatehén, energianövények, tejkvóta, SAPS…)
 • EU NVT intézkedések
slide11

A 2005. évi magyar agrár- és vidékfejlesztési támogatások vázlatos áttekintése

slide12

A 2005. évi magyar agrár- és vidékfejlesztési támogatások vázlatos áttekintése

k zvetlen t mogat sok
Közvetlen támogatások

Területalapú támogatás

i hat lyos jogszab lyok
I. Hatályos jogszabályok

A fontosabb közösségi jogszabályok 2005-ben

 • a Tanács 1782/2003/EK rendelete
 • a Tanács 2004/281/EK határozata
 • a Bizottság 796/2004/EK rendelete
 • a Bizottság 1973/2004/EK rendelete
slide15
18/2005 (III. 18.) FVM rendelet

28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet

A fontosabb hazai jogszabályok

2004 2005

86/2004 (V. 15.) FVM rendelet

87/2004. (V. 15.) FVM rendelet

SAPS

TOP-UP

4/2004 (I. 13.) FVM rendeletmód.: 16/2005 (III. 8.) FVM rendelet141/2003 (IX.9.) Korm. rendeletmód.: 31/2005 (II.15.) Korm. rendelet

slide18

Az NVT forrásainak támogatott intézkedések szerinti megoszlása (2004-2006) (80/20 %-os EU/nemzeti társfinanszírozás)

slide20

Az NVT fő agrár-környezetgazdálkodási programcsoportjainak évenkénti kifizetései (2004)

slide21

Az NVT fő agrár-környezetgazdálkodási programcsoportjainak évenkénti kifizetései (2004)

jogi h tt r
Jogi háttér

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás:

 • 150/2004. (X.12.) FVM rendelet
 • 11/2005. (II.28.) FVM rendelet
 • 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet
 • 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet
 • 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet
 • 20/2006. (III.17) FVM rendelet
jogi h tt r1
Jogi háttér

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat:

 • 4/2004. (I.13.) FVM rendelet
 • 156/2004. (X.27.) FVM rendelet
 • 16/2005. (III.8) FVM rendelet
 • 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet
 • 67/2006. (IX.15.) FVM rendelet
t mogat si s kifizet si k relmek ellen rz se
Támogatási és Kifizetési kérelmek ellenőrzése
 • Formai ellenőrzés: 100%
 • Tartalmi ellenőrzés: 100%
 • Fizikai ellenőrzés: 5%
 • Hiánypótló felszólítás: kb 30%
leggyakoribb hib k
Leggyakoribb hibák
 • aláírás hiánya
 • regisztrációs szám elírás
 • téves célprogram megnevezés
 • azonos sorszámú parcellák
 • nem támogatott területek

A megváltozott blokk listája a térképkísérő levélen olvasható

slide27
SAPARD

(1268/1999/EK)

nemzeti fejleszt si terv
Nemzeti Fejlesztési Terv

AStrukturális Alapok felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet

Célkitűzései:

 • versenyképesebb gazdaság,
 • a humán erőforrások jobb kihasználása,
 • jobb környezet és alapinfrastruktúra,
 • kiegyensúlyozottabb területi fejlődés.
nemzeti fejleszt si terv1

Nemzeti Fejlesztési Terv

 • Operatív programok:
 • Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program
 • Gazdasági Versenyképesség fejlesztése Operatív Program
 • Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
 • Regionális Operatív program
 • Környezetvédelmi és Infrastruktúra operatív program
 • Program-Kiegészítő Dokumentumok (PKD) - intézkedések
f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszt rium ir ny t hat s g
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Irányító Hatóság)

AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

Megvalósítás időszaka: 2004-2006

Közreműködő szervezet: MVH

az avop keret ben a 2004 2006 id szakban rendelkez sre ll forr s a pkd alapj n

Az AVOP keretében a 2004-2006. időszakban rendelkezésre álló forrás a PKD alapján

Összesen: 105,238 (112,1) milliárd forint

slide40

AVOP intézkedések

1.) A mezőgazdasági beruházások támogatása2.) A halászati ágazat strukturális támogatása3.) Fiatal gazdák induló támogatása4.) Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása5.) A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése6.)Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése7.) Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése8. LEADER+

az avop forr s allok ci ja a korm nyzati t bbletforr ssal kieg sz tve
Az AVOP forrás allokációja a kormányzati többletforrással kiegészítve
slide48
A távolabbi jövő

1698/2005/EK rendelet (2005. szept. 20.) -

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

2007. Január 1 – 2013. december 31.

A 27 tagra jut összesen: 88,75 mrd Euró

AVOP + NVT  EMVA

Klasszikus agrárpol.  EMOGA

(pl. közvetlen kifizetések, intervenció, export)

„Az erdészet a vidékfejlesztés szerves része”

slide49
EMVA

Tengelyek:

1.A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (min 10%)

2. A környezet és vidék fejlesztése (min 25%)

3. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása (min 10%)

4. Leader (min 2,5%)

Fennmaradó 55%-ról a tagország dönt

slide50

Magyarország rendelkezésére álló közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatási keretek (millió euró) (pénzügyi perspektíva 2007-2013)

Megjegyzések: 1 A közvetlen támogatások mértékét a jelenleg hatályos 1782/2003-as rendelet rögzíti.

2 A piaci támogatások (intervenció + exporttámogatás) az FVM által becsült értékek.

3 A vidékfejlesztési támogatások a luxemburgi csomagban szereplő 74 milliárd euró csökkentett keret alapján számított értékek.

slide51

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról” szóló EU tanácsi rendelet(Brüsszel, 2005. szeptember 20.,1698/2005/EK rend.)

slide52

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról” szóló EU tanácsi rendelet(Brüsszel, 2005. szeptember 20.,1698/2005/EK rend.)

slide53

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról” szóló EU tanácsi rendelet(Brüsszel, 2005. szeptember 20.,1698/2005/EK rend.)

slide54
EMVA

1. Tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

 • Alszakasz: Ismeretszerzés támogatása és az emberi erőforrás javítása (21-25 Cikk)
 • Alszakasz: fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések (30. cikk vízgazdálkodással összefüggő; 26-30 Cikk)
 • Alszakasz: mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítása (31 – 33 Cikk)
 • Alszakasz: átmeneti intézkedések (10 új tag; 34 – 35 Cikk)
slide55
EMVA

2. Tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

 • Alszakasz: a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések (36 – 41 Cikk)
 • Alszakasz: az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések (42 – 49 Cikk)
 • Alszakasz: területek kijelölése (50 Cikk)
 • Alszakasz: Előírások betartása (51 Cikk)
slide56
EMVA

3. Tengely A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

 • Alszakasz: a vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések (53 – 55 Cikk)
 • Alszakasz: a vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések (56 – 57 Cikk)
 • a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés (58 – 59) - a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából
slide57
EMVA

4. Tengely: Leader

 • Jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák
 • Helyi köz- és magánszférabeli partnerségek (helyi akciócsop)
 • Alulról felfelé építkező megközelítés a helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására
 • A stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;
 • Innovatív megközelítések végrehajtása;
 • Együttműködési projektek végrehajtása;
 • A helyi partnerségek közötti hálózatépítés.
slide58
EMVA

Támogatások csak a 10 új tagnak:

- Termelő szövetkezetkezetek létrehozása

- Félig önellátó gazdaságok támogatása

Növekszik az erdőtelepítési támogatás:

- Általánosan 70%

- Kedvezőtlen adottságú területen 80%

gyakorlati k rd sek s tapasztalatok
Gyakorlati kérdések és tapasztalatok
 • Cél  stratégia  forrás (mit, hogyan, mivel?) NEM FORDÍTVA!!!!
 • ÁFA változás (2006. évi)
 • Referenciákkal rendelkező tanácsadók
 • Beruházások – jogerős építési engedély
 • Elvek betartása
 • Priorítások betartása
 • Módosítás: indokoltság, alátámasztás
 • Határidők betartása
slide63

Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

slide64

Azt mondta az első :

- ÉN VAGYOK A BÉKE!

De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni…

Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

slide65

A második azt mondta:

 • ÉN VAGYOK A HIT!
 • Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem…
 • A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
slide66

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

- ÉN A SZERETET VAGYOK!

Nincs már erőm tovább égni.

Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám…

Ezzel ki is aludt.

slide67

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:

 • De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké…!
 • Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.
slide68

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:

 • Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
 • ÉN VAGYOK
 • A REMÉNY!
slide69

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.

slide71

Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját!!!

Amen

slide72
Köszönöm a figyelmet!

MVH Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség

1093. Budapest, Lónyay u. 38.

Tel: 814-8900 Fax: 814-8901

Postacím: 1391 Budapest, Pf. 248.

www.mvh.gov.hu

ad