Matryca funkcjonowania projektu
Download
1 / 8

MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Matryca funkcjonowania projektu URBAMAS. MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego Włocławek, Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu. Wdrażanie i realizacja strategii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego' - neorah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Matryca funkcjonowania projektu

URBAMAS

MIASTA – PARTNERZY PROJEKTU

 • Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego

 • Włocławek, Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego

 • Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu


Zasady komunikacji informacyjnej miast partnerskich

Wdrażanie i realizacja strategii

PŁOCK/BYDGOSZCZ

Zasady komunikacji informacyjnej miast partnerskich

B i a ł y s t o k

E l b l ą g

B y d g o s z c z

B i a ł y s t o k

B y d g o s z c z

Diagnoza i prognozowanie rozwoju miasta

WŁOCŁAWEK

Programowanie

PŁOCK

Płock Partner wiodący

P ł o c k

Monitoring i ocena realizacji strategii

ELBLĄG

T c z e w

S ł u p s k

W ł o c ł a w e k

B i a ł y s t o k

S ł u p s k

T c z e w


Zasilanie kadrowe miast partnerskich

 • Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego

  • Ekspert zagraniczny,

  • Ekspert krajowy,

  • Konsultant lokalny,

  • Białystok

 • Włocławek – Partner projektu – lider bloku tematycznego

  - Konsultant lokalny,

  - zespół koordynacyjny (projektowy)

  - Bydgoszcz

 • Elbląg – Partner projektu – lider bloku tematycznego

  - Konsultant lokalny,

  - zespół koordynacyjny (projektowy)

  - Tczew, Słupsk

 • Białystok, Tczew, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu

  - Konsultant lokalny? (Propozycja)

  - zespół koordynacyjny (projektowy)System zarz dzania miastem

Diagnoza

i prognozo-

wanie

Programowanie

rozwoju

Monitoring

realizacji

Wdrażanie

strategii

System zarządzania miastem

 • Dokumenty

 • Diagnoza stanu istniejącego

 • - Raport o stanie miasta a w nim informacja ogólna o mieście

  • gospodarcza,

  • środowiskowa,

  • społeczna

  • - Analiza SWOT

  • - Analiza uwarunkowań rozwoju

  • - Scenariusze rozwoju – warianty

  • Wykaz kryteriów wyboru priorytetów

  • Wytyczne do prognozowania rozwoju

 • Prognozowanie rozwoju miasta

  • - Kierunki rozwoju

  • - Ustalenia kryteriów wyboru priorytetów

  • Scenariusze rozwoju wraz z założeniami

  • do tworzenia lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków

  • Zagospodarowania przestrzennego


 • System zarz dzania miastem1

  Programowanie

  rozwoju

  Diagnoza

  stanu

  Monitoring

  realizacji

  Wdrażanie

  strategii

  System zarządzania miastem

  Dokumenty

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju:

  • część „konstytucyjna”:

   • wizja,

   • misja,

   • kierunki rozwoju,

   • cele szczegółowe,

  • część operacyjna:

   • priorytety rozwoju,

   • programy branżowe

   • priorytety operacyjne,

   • wykaz zadań budżetowych,


  System zarz dzania miastem2

  Programowanie

  rozwoju

  Diagnoza

  stanu

  Wdrażanie

  i realizacja

  strategii

  Monitoring

  realizacji

  System zarządzania miastem

  • Dokumenty

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

  • Wieloletnia prognoza Budżetowa WPB

  • Wieloletni Plan Inwestycyjny WPI

  • Regulamin organizacyjny Urzędu (procedury pracy)


  System zarz dzania miastem3

  Programowanie

  rozwoju

  Diagnoza

  stanu

  Monitoring

  i ocena

  realizacji

  Wdrażanie

  strategii

  System zarządzania miastem

  • Dokumenty

  • Roczne oraz okresowe sprawozdania z realizacji

  • Formułowanie wniosków z realizacji strategii w oparciu o:

  • - Analizy danych statystycznych

  • - Badania wskaźników rezultatu i efektywności działań

  • - Badania ankietowe

  • Wytyczne do aktualizacji zapisów strategii

  • - Monitorowane procesów społ..- gosp. w mieście

  • - Monitorowanie aktualizacji zapisów w części konstytucyjnej strategii

  • - Rating miasta


  ad