Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak - PowerPoint PPT Presentation

Opptaksveier til ingeni rutdanning trine hotvedt samordna opptak
Download
1 / 13

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak. Tema. Rekrutteringsveiene Reformene i videregående opplæring Redskapsfagene Fagskoleutviklingen. Rekrutteringsveiene. Til ordinær treårig ingeniørutdanning: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opptaksveier til ingeni rutdanning trine hotvedt samordna opptak

Opptaksveier til ingeniørutdanningTrine HotvedtSamordna opptak


Opptaksveier til ingeni rutdanning trine hotvedt samordna opptak

Tema

 • Rekrutteringsveiene

 • Reformene i videregående opplæring

 • Redskapsfagene

 • Fagskoleutviklingen


Rekrutteringsveiene

Rekrutteringsveiene

Til ordinær treårig ingeniørutdanning:

 • Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav

 • Teknisk fagskole (Fagskoleutdanning må ha spesielle opptakskrav)

 • Forkurs

  Til treterminordning

 • Generell studiekompetanse

  Til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning:

 • Relevant fag-/svennebrev (Y-veien)


Reformene i videreg ende oppl ring

Reformene i videregående opplæring

1990 - 1992 Tradisjonell struktur

 • Yrkesfaglige løp har få fellesfag

  • I tradisjonell struktur

   • Norsk med samfunnskunnskap

   • Yrkesrettet matematikk

 • Allmenfaglig studieretning

  • Fram til 1992 Privatister som tok 3FY, slapp eksamen i 2FY

  • Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN


1992 1996 endret struktur

1992 - 1996 Endret struktur

 • Yrkesfaglige løp

  • Norsk 2+2 uketimer

  • Matematikk 1 MA- Y

 • Studieretning for allmenne fag

  • Privatister måtte ta både 2FY og 3FY

  • Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN


Reform 94

Reform 94

1997 – 2008 Reform94 med GK og VKI i skole yrkesfaglige løp

 • Norsk 2+2 uketimer

 • Engelsk 2+2 uketimer

 • Matematikk 1 M (1 MA-y) 3 uketimer

 • Naturfag 2 uketimer

 • Samfunnsfag 2 uketimer

 • Treårige yrkesfaglige løp

  • har normalt det samme

 • Studieretning for allmenne, økonomiske

  og administrative fag

  • Har mer

  • Privatister måtte ta både 2FY og 3FY

  • Privatister som tok 3MX slapp eksamen i 2MX

   NB! Praksiskandidater kan mangle disse fagene.


 • Kunnskapsl ftet

  Kunnskapsløftet

  2009  Kunnskapsløftet

  • Yrkesfaglige løp, med Vg1 og Vg2 i skole

   • Norsk 2+2 uketimer

   • Engelsk 140 årstimer i løpet av to år (forandring?, frist 6. desember)

   • Matematikk 1T eller 1P 84 årstimer (ca. 3 uketimer)

   • Naturfag 56 årstimer ( ca. 2 uketimer)

   • Samfunnsfag 84 årstimer ( ca. 3 uketimer)

  • Treårige yrkesfaglige løp

   • har normalt det samme

  • Studieforberedende utdanningsprogram

   • Privatister må ta både Fysikk 1 og Fysikk 2

   • Privatister må ta både Matematikk R1 og Matematikk R2


  Matematikk x i kunnskaspl ftet

  Matematikk X i Kunnskaspløftet

  • Et programfag på 84 årstimer (ca. 3 uketimer), kan velges av de som tar R1 eller S1

   • Tallteori

   • Komplekse tall

   • Sannsynlighet og statistikk

  • Grunnleggende ferdigheter

   • Kunne uttykke seg muntlig og skriftlig

    • Formulere og forklare logiske resonnementer

   • Kunne lese

    • Trekke relevant matematisk informasjon ut av en tekst.

   • Kunne regne

    • Fortrolighet med de ulike regneoperasjonene, uten digitale verktøy

   • Kunne bruke digitale verktøy

    • Bruke verktøy til omfattende beregninger og viduallisering


  Fagskoleutviklingen

  Fagskoleutviklingen

  Tekniske fagskoler før rammeplan fastsatt 1998/1999

  • Gir ikke generell studiekompetanse

  • OK for bachelorutdanning i ingeniørfag

  • Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag

   Tekniske fagskoler etter rammeplan av 1998/1999

  • Gir generell studiekompetanse

  • OK for bachelorutdanning i ingeniørfag

  • Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag

   2-årig teknisk fagskoleutdanning i tekniske fag

  • Gir ikke generell studiekompetanse

  • Må dokumentere de spesielle opptakskravene


  Gammel teknisk fagskole

  Gammel teknisk fagskole


  Teknisk fagskole rammeplan av 1998 1999

  Teknisk fagskole Rammeplan av 1998/1999


  To rig fagskoleutdanning i tekniske fag

  Toårig fagskoleutdanning i tekniske fag


 • Login