opptaksveier til ingeni rutdanning trine hotvedt samordna opptak
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak. Tema. Rekrutteringsveiene Reformene i videregående opplæring Redskapsfagene Fagskoleutviklingen. Rekrutteringsveiene. Til ordinær treårig ingeniørutdanning: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opptaksveier til ingeniørutdanning Trine Hotvedt Samordna opptak' - neona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Tema
  • Rekrutteringsveiene
  • Reformene i videregående opplæring
  • Redskapsfagene
  • Fagskoleutviklingen
rekrutteringsveiene
Rekrutteringsveiene

Til ordinær treårig ingeniørutdanning:

  • Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav
  • Teknisk fagskole (Fagskoleutdanning må ha spesielle opptakskrav)
  • Forkurs

Til treterminordning

  • Generell studiekompetanse

Til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning:

  • Relevant fag-/svennebrev (Y-veien)
reformene i videreg ende oppl ring
Reformene i videregående opplæring

1990 - 1992 Tradisjonell struktur

  • Yrkesfaglige løp har få fellesfag
    • I tradisjonell struktur
      • Norsk med samfunnskunnskap
      • Yrkesrettet matematikk
  • Allmenfaglig studieretning
    • Fram til 1992 Privatister som tok 3FY, slapp eksamen i 2FY
    • Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN
1992 1996 endret struktur
1992 - 1996 Endret struktur
  • Yrkesfaglige løp
    • Norsk 2+2 uketimer
    • Matematikk 1 MA- Y
  • Studieretning for allmenne fag
    • Privatister måtte ta både 2FY og 3FY
    • Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN
reform 94
Reform 94

1997 – 2008 Reform94 med GK og VKI i skole yrkesfaglige løp

    • Norsk 2+2 uketimer
    • Engelsk 2+2 uketimer
    • Matematikk 1 M (1 MA-y) 3 uketimer
    • Naturfag 2 uketimer
    • Samfunnsfag 2 uketimer
  • Treårige yrkesfaglige løp
    • har normalt det samme
  • Studieretning for allmenne, økonomiske

og administrative fag

    • Har mer
    • Privatister måtte ta både 2FY og 3FY
    • Privatister som tok 3MX slapp eksamen i 2MX

NB! Praksiskandidater kan mangle disse fagene.

kunnskapsl ftet
Kunnskapsløftet

2009  Kunnskapsløftet

  • Yrkesfaglige løp, med Vg1 og Vg2 i skole
    • Norsk 2+2 uketimer
    • Engelsk 140 årstimer i løpet av to år (forandring?, frist 6. desember)
    • Matematikk 1T eller 1P 84 årstimer (ca. 3 uketimer)
    • Naturfag 56 årstimer ( ca. 2 uketimer)
    • Samfunnsfag 84 årstimer ( ca. 3 uketimer)
  • Treårige yrkesfaglige løp
    • har normalt det samme
  • Studieforberedende utdanningsprogram
    • Privatister må ta både Fysikk 1 og Fysikk 2
    • Privatister må ta både Matematikk R1 og Matematikk R2
matematikk x i kunnskaspl ftet
Matematikk X i Kunnskaspløftet
  • Et programfag på 84 årstimer (ca. 3 uketimer), kan velges av de som tar R1 eller S1
    • Tallteori
    • Komplekse tall
    • Sannsynlighet og statistikk
  • Grunnleggende ferdigheter
    • Kunne uttykke seg muntlig og skriftlig
      • Formulere og forklare logiske resonnementer
    • Kunne les e
      • Trekke relevant matematisk informasjon ut av en tekst.
    • Kunne regne
      • Fortrolighet med de ulike regneoperasjonene, uten digitale verktøy
    • Kunne bruke digitale verktøy
      • Bruke verktøy til omfattende beregninger og viduallisering
fagskoleutviklingen
Fagskoleutviklingen

Tekniske fagskoler før rammeplan fastsatt 1998/1999

  • Gir ikke generell studiekompetanse
  • OK for bachelorutdanning i ingeniørfag
  • Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag

Tekniske fagskoler etter rammeplan av 1998/1999

  • Gir generell studiekompetanse
  • OK for bachelorutdanning i ingeniørfag
  • Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag

2-årig teknisk fagskoleutdanning i tekniske fag

  • Gir ikke generell studiekompetanse
  • Må dokumentere de spesielle opptakskravene
ad