Sadr aj predavanja
Download
1 / 22

Sadr aj predavanja - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Sadržaj predavanja. Medjunarodna revizija - Pregled Revizijsko tržište Etika za profesionalne računovodje Uvod u proces revizije Prihvatanje klijenta Planiranje revizije Interna kontrola i njene komponente Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije Dokazni testovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sadr aj predavanja' - neola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sadr aj predavanja l.jpg
Sadržaj predavanja

 • Medjunarodna revizija - Pregled

 • Revizijsko tržište

 • Etika za profesionalne računovodje

 • Uvod u proces revizije

 • Prihvatanje klijenta

 • Planiranje revizije

 • Interna kontrola i njene komponente

 • Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije

 • Dokazni testovi

 • Završna faza revizije

 • Izveštaji nezavisnih revizora

 • Revizija korak po korak

 • Revizija posle 2000.


5 prihvatanje klijenta 1 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (1)

5.1. Ciljevi učenja

________________________________________

5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju

5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja

5.4. Korišćenje profesionalaca u reviziji

5.5. Uslovi angažovanja revizora

5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog angažovanja

________________________________________

5.7. Rezime


5 prihvatanje klijenta 2 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (2)

5.2. Prihvatanje klijenta: prvi korak na putu ka mišljenju

 • Aktivnosti u postupku prihvatanja klijenta su:

  • sticanje saznanja o klijentu

  • komunikacija sa prethodnim revizorom

  • korišćenje rezultata rada drugih stručnjaka

  • korišćenje rada drugog revizora

  • definisanje uslova angažovanja

  • pismo o angažovanju

  • odredjivanje tima koji će obaviti reviziju


5 prihvatanje klijenta 3 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (3)

 • Revizor mora da bude pažljiv prilikom odlučivanja o prihvatanju klijenta i da ima u vidu zakonsku i profesionalnu odgovornost

 • Integritet klijenta je potrebno posebno analizirati imajući prvenstveno u vidu delatnost kojom se bavi i informacije o poslovanju u prošlosti

 • Revizor odlučuje o prihvatanju klijenta, ali i klijent odlučuje o prihvatanju revizora

 • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od:

  • konkurencije na tržištu revizorskih usluga

  • cene revizorske usluge

  • kvalifikacija i integriteta revizora


5 prihvatanje klijenta 4 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (4)

5.3. Poznavanje klijentovog poslovanja

 • Poznavanje klijentovog poslovanja je bitno za:

  • pripremu plana revizije

  • odredjivanje područja od posebnog značaja za reviziju

  • procenu realnosti računovodstvenih procena i izjava klijenta (uprave)

  • ocenu adekvatnosti računovodstvenih politika i politika otkrića

 • Saznanja o klijentu revizor koristi prilikom:

  • procene inherentnih i kontrolnih rizika

  • planiranja obima i trajanja revizorskih postupaka


5 prihvatanje klijenta 5 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (5)

 • Revizor stiče saznanja o klijentu:

  • pre prihvatanja angažmana

  • u fazi prihvatanja klijenta

  • posle prihvatanja klijenta

 • Revizor može sticati saznanja i o novim i o postojećim klijentima

 • Pre prihvatanja klijenta revizor bi trebalo da:

  (za nove klijente)

  • poseti njegove poslovne prostorije

  • pregleda godišnje izveštaje


5 prihvatanje klijenta 6 l.jpg
5. Prihvatanje klijenta (6)

 • obavi razgovor sa menadžmentom

 • prikupi informacije iz javnih glasila i baza podataka

 • konsultuje prethodnog revizora

  (za postojeće klijente)

 • pregleda radnu dokumentaciju iz prethodnih godina

 • identifikuje značajne promene koje su se desile posle poslednje revizije

 • U fazi prihvatanja klijenta revizor stiče saznanja o klijentu:

  • na osnovu prethodnog iskustva sa tim klijentom ili sa delatnošću kojom se klijent bavi

  • razgovorima sa menadžmentom klijenta, zaposlenima u internoj kontroli i kontaktima sa licima van preduzeća koja raspolažu informacijama o njegovom radu


 • 5 prihvatanje klijenta 7 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (7)

  • iz prublikacija koje se odnose na delatnost klijenta

  • iz zakonskih propisa koji se odnose na delatnost klijenta

 • Revizor se prvenstveno interesuje za:

  • promene u upravi, organizacionoj strukturi i aktivnostima klijenta

  • propise koji regulišu poslovanje klijenta

  • rezultate poslovanja

  • tekuće i potencijalne finansijske teškoće ili računovodstvene probleme

  • postojanje povezanih preduzeća

  • novootvorene ili zatvorene delove preduzeća

  • promene proizvodnog programa, tehnologije i tržišne orijentacije (već izvršene ili predstojeće)

  • promene računovodstvenog sistema i sistema interne kontrole


 • 5 prihvatanje klijenta 8 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (8)

  • Pre davanja ponude, revizor bi trebalo da se informiše o upotrebi finansijskih izveštaja:

   • ako su izveštaji namenjeni široj upotrebi (veći broj različitih korisnika) i ako će se korisnici na njih značajno oslanjati, moraće da se izvrše obmnija ispitivanja i da se prikupi veći broj dokaza, što će zahtevati i više vremena za reviziju

   • ako se akcijama klijenta trguje na berzi (izveštaji imaju vrlo veliki značaj)

   • finansijski izveštaji kompanija koje su veoma zadužene, kao i izveštaji kompanija koje se prodaju/kupuju ili spajaju privlače posebnu pažnju korisnika


  5 prihvatanje klijenta 9 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (9)

  • Novi klijent

   • prikupljaju se javno dostupne informacije

   • ispituje se integritet preduzeća i njegovog menadžmenta

   • koriste se informacije od postojećih klijenata iz delatnosti kojoj pripada novi klijent

   • obavljaju se razgovori sa svima koji poznaju delatnost i poslovanje klijenta

   • angažuju se i profesionalni istražitelji radi dobijanja informacija o reputaciji klijenta i njegove uprave

   • kontaktira se sa prethodnim revizorom i obezbedjuje se njegova saradnja (saglasnost klijenta)

   • pregleda se radna dokumentacija prethodnog revizora


  5 prihvatanje klijenta 10 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (10)

  • Postojeći klijenti

   • revizor bi trebalo da ocenjuje postojećeg klijenta svake godine

   • prethodni nesporazumi ili sporovi oko obima revizije, vrste mišljenja i naknade za usluge revizije mogu uticati na nastavak saradnje sa postojećim klijentom

   • nezavisnost revizora je ugrožena ako klijent suviše kasni sa plaćanjem naknade za usluge revizije

   • ukoliko proceni da rizik revizije postaje neprihvatljivo visok, revizor može da prekine saradnju sa klijentom


  5 prihvatanje klijenta 11 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (11)

  5.4. Korišćenje profesionalaca (drugih revizora i eksperata) u reviziji

  • Drugi revizor

   • angažuje se kada je potrebno izvršiti reviziju nekog od delova preduzeća (na primer, u drugoj zemlji)

   • glavni revizor koji koristi rad drugog revizora odgovara za njegov rad

   • glavni revizor treba da dobije pisanu izjavu od drugog revizora u kojoj ovaj potvrdjuje da je saglasan sa zahtevima koji se postavljaju u postupku revizije


  5 prihvatanje klijenta 12 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (12)

  • Ekspert

   • ukoliko su u reviziji potrebna stručna znanja koja ne poseduje tim revizora, onda se angažuje odgovarajući ekspert (inženjeri, stručnjaci za osiguranje, procenjivači, pravnici i dr.)

   • revizor proverava stručne sposobnosti eksperta i njegovu objektivnost (ekspert ne sme biti povezan sa klijentom)

   • kada izdaje izveštaj sa pozitivnim mišljenjem, revizor ne bi trebalo da se poziva na rezultate rada eksperta, jer bi to moglo da se shvati kao izražavanje rezerve u mišljenju

   • ako u izveštaju revizora postoji rezerva u mišljenju i ako se ona objašnjava pozivanjem na rad eksperta, onda se objavljuje njegovo ime i obim njegovog angažovanja (uz saglasnost eksperta)


  5 prihvatanje klijenta 13 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (13)

  5.5. Uslovi angažovanja revizora

  • Prema medjunarodnom standardu revizije (MSR) 210:

   • revizor i klijent se dogovaraju o uslovima angažovanja

   • uslovi se odnose na:

    • predmet angažovanja (Šta se radi?) – cilj, obim i izveštaj revizora

    • revizorski tim (Ko radi?)

    • cenu (naknadu za angažovanje)

   • uslovi se navode u pismu o angažovanju

   • promene u dogovorenom angažmanu moraju se posebno razmotriti (na primer, zahtev da se pruži niži nivo uveravanja i sl.)

   • ako za promenu ne postoji razumno opravdanje, revizor treba da se povuče iz revizije


  5 prihvatanje klijenta 1315 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (13)

  5.5. Uslovi angažovanja revizora

  • Prema medjunarodnom standardu revizije (MSR) 210:

   • revizor i klijent se dogovaraju o uslovima angažovanja

   • uslovi se odnose na:

    • predmet angažovanja (Šta se radi?) – cilj, obim i izveštaj revizora

    • revizorski tim (Ko radi?)

    • cenu (naknadu za angažovanje)

   • uslovi se navode u pismu o angažovanju

   • promene u dogovorenom angažmanu moraju se posebno razmotriti (na primer, zahtev da se pruži niži nivo uveravanja i sl.)

   • ako za promenu ne postoji razumno opravdanje, revizor treba da se povuče iz revizije


  5 prihvatanje klijenta 14 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (14)

  • Utvrdjivanje i ugovaranje naknade za usluge revizije:

   • naknada bi trebalo da bude objektivan i realan odraz vrednosti profesionalnih usluga i da podrazumeva:

    • stručnost i znanje potrebno za ovu vrstu profesionalnih usluga

    • nivo obučenosti i iskustvo revizora

    • vreme koje je potrebno svakom članu revizorskog tima da uradi svoj deo posla

    • stepen odgovornosti koji postoji za ovakve vrste usluga

   • naknada ne sme da bude potencijalna (da zavisi od rezultata rada revizora)

   • naknada ne sme da podrazumeva davanje ili primanje provizije


  5 prihvatanje klijenta 15 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (15)

  • Pismo o angažovanju

   • predstavlja sporazum (ugovor) izmedju revizora i klijenta

   • piše ga revizor, a prihvata klijent

  • Sadržaj pisma o angažovanju

   • cilj revizije

   • odgovornost uprave za finansijske izveštaje

   • obim revizije (pravila, propisi prema kojima se revizija izvodi)

   • oblik izveštaja

   • rizik povezan sa ograničenjima u reviziji (ukoliko postoje)

   • zahtev za neograničenim pristupom evidencijama, dokumentaciji i informacijama potrebnim za reviziju


  5 prihvatanje klijenta 16 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (16)

  • postupci koji će biti primenjeni

  • izjave koje se očekuju od klijenta

  • zahtev za potvrdu uslova angažovanja

  • način obračuna naknade

 • Pismo o angažovanju nije potrebno kod ponovnih revizija (za postojeće klijente), sem ukoliko je došlo do bitnih promena kod klijenta i ako revizor tada odluči na ponovo pošalje pismo

 • Ako se revizija radi za matično preduzeće i za zavisna preduzeća, mogu se slati posebna pisma o angažovanju o čemu takodje odlučuje revizor


 • 5 prihvatanje klijenta 17 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (17)

  • Postavljanje izvršilaca revizije (revizorski tim)

   • članovi tima moraju imati potreban nivo tehničke obučenosti i sposobnosti u datim okolnostima

   • o sastavu tima odlučuje glavni revizor

   • glavni revizor odlučuje o obimu instrukcija koje daje svakom članu tima, o obimu supervizije i o proveri rada svakog člana tima

   • poželjno je da isti tim radi više godina reviziju za istog klijenta, jer ga tako bolje upoznaje, što pozitivno utiče na kvalitet revizije


  5 prihvatanje klijenta 18 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (18)

  5.6. Prihvatanje od strane klijenta – predlog za angažovanje

  • Prihvatanje revizora od strane klijenta zavisi od kvaliteta predloga za angažovanje

   • revizorske firme moraju imati razradjene postupke za pripremu predloga za angažovanje

   • predlog za angažovanje može biti različit za postojeće i za nove klijente

  • Predlog za postojeće klijente sadrži

   • Analizu načina na koji revizorska firma može doprineti položaju klijenta (revizor opisuje sopstveni sistem kontrole kvaliteta, itd.)


  5 prihvatanje klijenta 19 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (19)

  • Planove za dalje poboljšanje pozicije klijenta (revizor navodi zahteve koje je imao klijent i kako su oni u prethodnim revizijama bili ispunjavani)

  • Revizorski tim – detalji u vezi sa kvalifikacijama i iskustvom svakog člana tima

  • Naknadu za revizorske usluge – način obračuna naknade i uslovi plaćanja

 • Predlog za nove klijente

  • Predlog za nove, a naročito za nove i značajne klijente, može biti vrlo opširan, posebno ako je jaka konkurencija


 • 5 prihvatanje klijenta 20 l.jpg
  5. Prihvatanje klijenta (20)

  • Predlog sadrži

   • skraćeni sadržaj predloga

   • opis poslovanja klijenta i ciljevi razvoja (kao osnova za strategiju revizije)

   • opis i reference revizorske firme

   • revizorski tim

   • pristup reviziji (opis pristupa koji se predlaže od strane revizora i način prilagodjavanja tog pristupa specifičnostima klijenta)

   • očekivanja od interne revizije

   • razmatranje potrebe za promenom revizora

   • ostale usluge (srodne reviziji ili u funkciji revizije) koje se nude klijentu

   • aktivnosti posle završene revizije i dopunski izveštaji koji se daju klijentu

   • detalji oko obračuna naknade za reviziju


  ad