Lus og nasjonale pr ver
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

LUS og nasjonale prøver PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LUS og nasjonale prøver. Hvorfor trenger vi begge deler? Tonje Hellstrøm. Kritiske kommentarer om LUS. ” LUS er ikke objektivt” ”Vi får ikke noe materiell, og vet ikke hvordan vi skal LUS-teste elevene” ”Hvor ofte må vi gjøre dette”

Download Presentation

LUS og nasjonale prøver

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LUS og nasjonale prøver

Hvorfor trenger vi begge deler?

Tonje Hellstrøm


Kritiske kommentarer om LUS

”LUS er ikke objektivt”

”Vi får ikke noe materiell, og vet ikke hvordan vi skal LUS-teste elevene”

”Hvor ofte må vi gjøre dette”

”Vi har ikke bruk for LUS på ungdomstrinnet – elevene står så lenge i samme kvalitet”

”Hvorfor skal vi ha en kartlegging til, når vi har så mange fra før”

”Vi trenger ikke LUS, nå som vi har nasjonale prøver”

Hvilke forventninger er det LUS ikke imøtekommer?


Både LUS og NP kartlegger leseforståelse

Lesing = avkoding x forståelse (+ motivasjon)

”De leser jo bra, de bare skjønner ikke hva de leser”

Er lesing en teknisk ferdighet, som eleven mestrer ved perfekt avkoding?

Lesing er skriftspråklig kompetanse


Forventninger til Nasjonale prøver

Kvalitetssikret prøvemateriell

Fastsatt og begrenset tid

Lite rom for subjektive fortolkninger i vurderingen

Høy grad av reliabilitet

Godt utgangspunkt for statistikk og analyse

Egnet utgangspunkt for dialog og tiltak


LeseUtviklingsSkjema (LUS)

 • Ingen begrensninger mht tid

 • Ikke noe standardisert testmateriell

 • Avhengig av lærerens faglige skjønn

 • Reliabiliteten avhenger av lærernes kompetanse

 • Utgangspunkt for statistikk og analyse (?)

 • Utgangspunkt for dialog og tiltak (?)


Hvor ligger verdien i LUS?

 • Ingen begrensninger mht tid

 • Ikke noe standardisert testmateriell

 • Avhengig av lærerens faglige skjønn

 • Reliabilitet oppnås ved å bygge vurderingskompetanse

 • Utgangspunkt for statistikk og analyse

 • Utgangspunkt for dialog og tiltak


Vurderingens tre arenaer

 • Produkt

  • Skriftlige tester og prøver

  • Elevarbeid

 • Observasjon

  • Fremføringer

  • Utføring av oppgaver

 • Dialog

  • Samtaler med og mellom elever


LUS og NP - ulike arenaer

LUS

NP

vurdering på grunnlag av

produkt

vurdering på grunnlag av

observasjon og dialog


Kan vi vurdere på grunnlag av observasjon og dialog?

vurdering av lesekvaliteteller vurderingav lesekvalitet


Hvor henter læreren sine observasjoner fra?

Fra elevens

 • valg av bøker

 • formidling av leseopplevelser

 • lesevaner

 • arbeid etter skriftlige instrukser

 • egenroduserte tekster

 • skriftlige og muntlig bruk av abstrakte begreper, fagord og fremmedord

  Til sammen gir dette et bilde av hvor skriftspråklig eleven er


Statistikk og analyse

NP

Omfattende kartlegging

på definert tidspunkt

LUS

Kontinuerlig kartlegging

på avtalt/ønsket tidspunkt

Resultater brukes

på lærernivå

på ledernivå(?)

over ledernivå ?

Resultater brukes

nasjonalt

kommunalt

på ledernivå

på lærernivå


LUS og kompetansemål for lesing

LUS følger utviklingen over tid

LK06 - LUS

2. trinn – 11

4. trinn – 15

7. trinn - 18A

10. trinn - 18B


LUS – dialog og informasjon

Lærer – lærer

lærer - ledelse

Lærer - elev

Lærer - foresatt


NP og LUS

”Vil du ha melk eller honning til brødet?” spurte Sprett.


LUS og nasjonale prøver

Erfaringer fra praksis

Gro Rønjum


Lærerens subjektive skjønn er avgjørende i LUS

 • Lærere må få anledning til å utvikle vurderingsoverensstemmelse

 • Kompetanse bygges over tid

 • LUS er trenerens verktøy


LUS-kartlegging bygger på kvalifisert skjønn i det daglige arbeidet med elevene

 • Lesesamtaler med enkeltelever og elevgrupper

 • Med hvilken forståelse leser denne eleven?

 • Hvor vanskelige tekster kan eleven selvlese og forstå

 • Hvilke arbeidssituasjoner mestrer eleven alene, i kraft av sin lesing?

 • Hvordan uttrykkerelevene seg, muntlig og skriftlig


LUS - utgangspunkt for tiltak og samhandling

 • Det er vanskelig å se bort fra den kartlegging man selv har gjort

 • LUS er utgangspunkt for pedagogisk refleksjon og planlegging

 • Tiltak tvinger seg fram pga lærernes forståelse


Dialog lærer – elev

 • Bevisstgjøring av elevens kompetanse

 • Mål og kriterier for videre utvikling

  ”Kan ikke du luse meg a?”


Dialog lærer-foresatte

 • Om elevens lesekompetanse

 • Om mål og kriterier for videre arbeid

  ”Godt å få så konkret og målrettet beskrivelse”


Dialog lærere - ledelse

En kartlegging som ikke brukes til noe, kan oppleves som en

fornærmelse mot det arbeidet som er gjort


Innsats for bedre resultater

Lesing ved Lakkegata skole

Gyda Jansen


Disposisjon

 • Forankring av strategiske mål

 • Prosjekter som fremmer lesing

 • Hvordan gjør vi det?


Hvordan forankres våre strategiske mål?

 • Alle lærere deltar trinnvis i fastsetting av individuelle elevmål

Mål

Resultat


Jan. 2009, fastsetting av mål (besvares av 4. og 5. trinn)

Nasjonal prøve i norsk lesing september 2009

Resultat 07/08Resultat 08/09LUS-nivå (ca)

Nivå 1: 25,8 %Nivå 1: 28,1 %Opp til 13

Nivå 3: 29,0 %Nivå 3: 28,1 % Fra 16/17

 • Lag en ”prognose” over hvilke elever som kommer på nivå 1

  og 3 på kartleggingen i september. Fyll ut på elevlister 4. trinn.

 • Hva er vårt mål for resultat på 5. trinn sept 2009?

  Nivå 1: ______ %

  Nivå 3: ______ %


Hvordan forankres våre strategiske mål?

Mål

Resultat

 • Alle lærere deltar trinnvis i fastsetting av individuelle elevmål ( Lus og Nasjonale prøver )


Hvordan forankres våre strategiske nål?

 • Alle lærere deltar trinnvis i en individuell fastsetting av mål

  • pedagogisk diskusjon på elevnivå om tiltak

  • LUS blir et aktivt verktøy med fokus på lesekvaliteter

  • måleneblir mer forpliktende (og skaper entusiasme?)

  • 4. trinn blir ”mellomtrinn”

  • god overføring om kunnskapsnivå mellom trinnene


Dokumentnavn


Prosjekter som fremmer lesing på Lakkegata

 • Systematisk veiledet lesing fra 2007

  • søke om lesekurs

 • LUS-skole i 2007

  • besøksskole for LUS fra 2008

  • alle trinn presenterer LUS-resultater med tiltak systematisk

 • TIEY-skole i 2009

  (1. og 2. trinn + 3. trinn 2010 og 4. trinn 2011)

  • Ny Start på 2., 3. og 4. trinn


Hvordan gjør vi det?

 • Veiledet lesing

  • 1. – 4. trinn strukturert innenfor TIEY

  • 5. – 7. trinn med blanding av fag- og skjønnlitterære tekster

  • veiledet lesing = tilpasset opplæring

  • alltid i grupper (unntatt Ny Start)

 • Barn Bader i Bøker

  • skoleavdelingen i Unge Deichman

  • bibliotekslærer

  • motivasjonsarbeid

  • Ønsker samarbeid med ungdomsskolen ( ny skole)


 • Login