XVI CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES CONSTRUINT EL FUTUR - PowerPoint PPT Presentation

XVI CONGRÉS NACIONAL CATALÀ
Download
1 / 20

  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

XVI CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES CONSTRUINT EL FUTUR Sabadell, 27 de març 2009. Organització del Transport Interhospitalari a Catalunya. Dr. Santiago Polo, Coordinador Direcció Central Coordinació santiagopolo@gencat.cat.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

XVI CONGRÉS NACIONAL CATALÀ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES CONSTRUINT EL FUTUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies construint el futur

XVI CONGRÉS NACIONAL CATALÀ

D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

CONSTRUINT EL FUTUR

Sabadell, 27 de març 2009


Organitzaci del transport interhospitalari a catalunya

Organització del Transport Interhospitalari a Catalunya

Dr. Santiago Polo, Coordinador Direcció Central Coordinació

santiagopolo@gencat.cat


Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies construint el futur

03/2006. Aquesta instrucció té per objecte establir el marc organitzatiu del transport sanitari en el CatSalut,les modalitats o tipus de transport sanitari, els criteris d’indicació, els procediments i circuits i els mecanismes de seguiment.

http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/opuscle_sem_%2013_7.pdf


Classificaci transport interhospitalari tih

Transport sanitari urgent

Transport interhospitalari crític

Transport interhospitalari no crític

Transport sanitari entre comunitats autònomes (repatriacions).

Classificació Transport Interhospitalari (TIH)

http://www.infodisclm.com/documentos/boe/2006/prestaciones_sanitarias.html


Transport sanitari urgent

Transport Sanitari Urgent

Transport interhospitalari crític (TIHC)

És el trasllat per prescripció facultativa de pacients que poden requerir atenció tecnicosanitària en ruta realitzat des d'un centre hospitalari a un altre.

Ex. trasllat secundari, retorn proves especials pacient no estable ...


Transport sanitari urgent1

Transport interhospitalari no crític (TIHNC)

És ell trasllat de persones malaltes o accidentades d’un hospital a un altre ja predefinit, no programat i realitzat amb unitats de SVB, que segons valoració de SEM, s’ha de realitzar en un temps determinat (inferior a 4 h).

Aquestes unitats poden dotar-se amb infermeria de l’hospital emissor .

Ex. codi ictus, oclusió arterial extremitat en hospital comarcal que requereix servei de cirurgia vascular de referència ...

Transport Sanitari Urgent


Transport sanitari entre comunitats aut nomes

Transport sanitari d’assegurats del CatSalut que hagin necessitat ser ingressats en centres hospitalaris de Sistemes de Salut d’altres comunitats autònomes, quan la destinació sigui un centre de la xarxa pública d’hospitals catalans.

Aquests trasllats estan indicats per la regió sanitària corresponent.

Transport Sanitari entre Comunitats Autònomes


Transport interhospitalari cr tic

Transport Interhospitalari Crític

Recollida de la informació

Valoració procedència del trasllat

Localització hospital receptor

Indicació-activació de la tipologia

d’unitat que ha de realitzar el trasllat


Transport interhospitalari no cr tic

Transport Interhospitalari No Crític


Distribuci de recursos del sem a catalunya

Distribució de recursos del SEM a Catalunya


El model catal del tih

Central de Coordinació

(valora demanda hospital emissor, cerca hospital receptor i assigna tipologia d’unitat per a la realització del trasllat).

Unitats polivalents aèries i terrestres (realitzen primaris i secundaris).

Unitats específiques: trasllat secundari pediàtric (unitats aèries i terrestres) i transport sanitari entre comunitats autònomes.

El model català del TIH


Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies construint el futur

Evolució de les sol·licituds de trasllat interhospitalari crític vs serveis realitzats període 2004-2008

34 demandes dia

81,25% realitzats

24 demandes dia

80% realitzats

22 demandes dia

79% realitzats


Sol licituds de trasllat interhospitalari no cr tic vs serveis no realitzats 2007 2008

Sol·licituds de trasllat interhospitalari no crític vs serveis no realitzats 2007-2008

21 demandes dia

91,42% realitzats


Percentatge d incidents segons tipus de trasllat tihc vs tihnc al 2008

Percentatge d’incidents segons tipus de trasllat,TIHC vs TIHNC al 2008


Evoluci de sol licituds de trasllat interhospitalari entre comunitats aut nomes 2007 2008

Evolució de sol·licituds de trasllat interhospitalari entre comunitats autònomes 2007-2008

Total realitzats

2007 291

2008 236


Distribuci del trasllat interhospitalari cr tic d adults 14 a segons grups diagn stic 2008

Distribució del trasllat interhospitalari crític d’adults (> 14 a.) segons grups diagnòstic 2008


Distribuci del trasllat interhospitalari cr tic pedi tric 14 a segons grups diagn stic 2008

Distribució del trasllat interhospitalari crític pediàtric (< 14 a.) segons grups diagnòstic 2008


Trasllats de pacients adults realitzats durant l any 2008 segons tipus de meningitis

Trasllats de pacients adults realitzats durant l’any 2008 segons tipus de meningitis

n=29


Xvi congr s nacional catal d urg ncies i emerg ncies construint el futur

Trasllats de pacients pediàtrics realitzats durant l’any 2008 segons tipus de meningitis

n=13


Futur del tih

Homogeneïtzació dels criteris de trasllat entre totes les parts implicades.

Futur del TIH

  • Aprofundiment en la sectorització hospitalària.

    • Hospitals de referència pel diagnòstic-tractament de patologies sense capacitat d’assumpció o manca de mitjans dels hospitals emissors.

    • Hospital de referència per codis prehospitalaris existents i nous codis (codi quirúrgic).


  • Login