Nternet et
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

İNTERNET ETİĞİ PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İNTERNET ETİĞİ. MEHMET ARSLAN. Etik Nedir?. Etik, kişinin davranışlarını temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür . Başka bir ifade ile etik , insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirleme d e yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler , ilkeler ve standartlardır.

Download Presentation

İNTERNET ETİĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İNTERNET ETİĞİ

MEHMET ARSLAN


Etik Nedir?

Etik, kişinin davranışlarını

temel olan ahlak ilkelerinin

tümüdür. Başka bir ifade ile

etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl

yapılması gerektiğini’ belirleme

de yardımcı olan kılavuz (rehber)

değerler, ilkeler ve standartlardır.

Etik, aynı zamanda bir süreçtir.

Bu süreçte karar alırken ve

Uygulamayı yaparken, belirli

değerlere bağlı kalınarak

hareket edilir.


Etik Nedir?

Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde esas alınan değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, hem mesleğin icra edildiği toplumun genel etik değerlerinden, hem de o meslekle ilgili evrensel kabul görmüş belli bazı ilkelerden etkilenen etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.


İnternet Etiği

İnternetin günümüzde yaygın

bir iletişim aracı olarak kullanılması,

beraberinde dikkat edilmesi gereken

bazı kuralları da getirmektedir.

İnternet üzerinde kabul edilebilir

ya da edilemez davranışları tanımlayan

kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır.

İnternet etiği olarak adlandırılan bu

kurallar, internet kullanılırken diğer

insanların haklarına saygılı olmak

için ne yapılıp ne yapılamayacağına

ilişkindir.


İnternet Etiğinin Amacı

Kişilerinyüzyüzeiletişimdebirbirlerinegösterdiklerisaygıveanlayışın, İnternet ortamında da gösterilmesininsağlanması.


Sanal Dünyada Etik Sorunlar

 • Uygun olmayan içerik, resim ve görüntüler

 • Sanal Hırsızlık (Fikri Mülkiyet İhlali)

 • Zararlı Yazılımlar (Truva atı)

 • Kumar

 • Şiddete Başvurma

 • Sinirlendirme, Taciz, İftira 


Sanal Dünyada Etik Sorunlar

 • Güvenlik

 • Erişim

 • Doğruluk

 • Bilgisayar Oyunlarının

  İçeriği(Dövüş, Savaş)

 • Gizlilik


Mason’a göre; BilişimÇağınınEtikSorunları

 • Fikrimülkiyet

 • Erişim

 • Gizlilik

 • Doğruluk


Fikrimülkiyet

Bilgi değişimi için değişen ücret nedir

Bilgi kime ait

Bilgi aktarımının sağladığı kanallar kime aittir

Sahiplik


Fikrimülkiyet

 • Sahiplik: başkalarının fikri mülkiyeti nasıl kullanması gerektiğini belirlemekle birlikte, mülkiyetin kontrol haklarına sahip olunması (Bynum veRogerson, 2004)

  • Program yazılımcısıörneği: kullanımizni, buprogramabaşkalarınınnasılsahipolabileceğiileilgilişartlarıbelirlemehakkı.


Fikrimülkiyet

 • Fikri mülkiyet zihnimiz

  tarafından üretilen her

  türlü ürün (Harris, 1998)

 • Örneğin: bir resim, bir

  imaj, bir harf, bir mektup,

  bir kitap, bir makale, bir

  konuşma, bir e-posta,

  bir yazılım, bir CD-ROM vb.

 • Fikri mülkiyet kavramı,

  mülkiyet gibi fiziksel ve

  somut değildir.


Fikrimülkiyet

 • Moore (2001) ise fikri mülkiyetin, bir fikir veya fikirlerin birleşimine bağlı olan bilişsel süreçlerin bir ürünü olan fiziksel olmayan mülkiyet olduğunu bildirmiştir

  • Örneğin: Bilgisayar bilimlerinde donanım tasarımı, yazılım, belgeler, öğretim materyalleri vb. fikri mülkiyet olarak nitelendirilir.


Fikrimülkiyet

 • Fikri mülkiyete karşı en büyük tehdit:

  • fikirlerin dijital ortama aktarılması ve bu sayede kolay kopyalanabilir olması.

  • İnternet aracılığıyla dijital bilgiye dönüştürülmüş fikirlerin kolay dağıtılabilir olması.


Fikrimülkiyet

 • Fikri mülkiyeti, kanunlar ve görevli kurumlar ile garanti altına almak gerekmektedir.

 • Telif hakkı, patent, şifreleme, gizlilik yeminleri ve güven-sadakat gibi geçmişten beri kullanılan değerler fikri mülkiyetin korunmasını sağlamaktadır (Mason, 1986, s.9).

 • Fikri mülkiyetin korunması için kanunlar hazırlanmış ve bazı kurumlar açılmıştır.


Erişilebilirlik (Accessibility)

 • Hangibilgiye?

 • Ne şartlaraltında?

  (Güvenlikvekoşullar)

 • Kiminulaşabileceği?

  (Sayısaluçurum)


Erişilebilirlik (Accessibility)

 • Sayısaluçurum: BİT’lereerişme, kullanmavefaydalanmadabireyvetoplumlararasındaoluşaneşitsizlik.

  • Gelirfarkı

  • Cinsiyetfarkı

  • Teknolojiyikullanmayıbilmeme

 • BT’lerinesahipolma, kullanmave İnternet erişimikonusundaeşitsizlikolmasıdemokrasiiçinciddibirtehditoluşturmaktadır.


Erişilebilirlik (Accessibility)


Erişilebilirlik (Accessibility)

 • BİT’leringelişmesi

 • Yaşamboyuöğrenmeyeihtiyaç

 • Bilgiyeihtiyaç


Gizlilik (Privacy)

 • Bilgisayarlarve İnternet

 • yüksekmiktardabilginindepolanması, düzenlenmesivedağıtılmasınaolanaksağlayanteknolojiler.

 • Peki, gizlikişilerbilgiler? Bilginingüvenliği?

 • BİT’leremniyetlicihazlarmıdır?


Gizlilik (Privacy)

 • Birkişi, birkurum, birbilim

  hakkındakihangibilgi?

 • hangikoşullaraltında

  açıklanır?

 • hangibilgisaklanır?

 • hangibilgilerbaskı

  altındakalmadanaçıklanır?


Gizlilik (Privacy)

 • Bilgisayarlarıyetkisizkullanmak

 • Bilgisayarlarısuçişlemeniyetiyleyetkisizkullanmak

 • Bilgisayarmateryalleriniyetkisizdeğiştirmek


Doğruluk(Accuracy)

Bilginin doğruluğunun önemi

Bilginin doğruluğundan ,güvenirliğinden gerçekliğinden kim sorumludur?

İnternete aktarılan dosyaların ve belgelerin doğruluğunu kim denetleyebilir?


Doğruluk(Accuracy)

 • Yanlış veri girişi

 • Kasten yapılmış

 • Yanlışlıkla yapılmış

 • Hatalı veri girişleri

  istenmedik sonuçlara

  sebep olabilir.


Doğruluk(Accuracy)

Amerika da yaşayan 70 yaşındaki Johnnie Thomas isminin yanlışlıkla FBI kayıtlarında arananlar listesine yazılmasından dolayı terörist sanılmış ve gereksiz yere bir takım güvenlik işlemine tabi tutulmuştur.


Etik sorunların çözümünde yaşanan zorluklar

İletişimde BİT’lerin kullanımı bireyler arasındaki ilişkileri değiştirmiştir.

Kişisel yakınlığın azalması ve haberleşmedeki hız, eylemlerin etik boyutunun iyice düşünülmesi için kullanıcılara yeterince zaman bırakmaz.


Bir siber zorbalık örneği: Siber Zorbalık Örneği

Avusturya’nın Melbourne kentinde yaşayan 14 yaşındaki Türk kızı Şeniz Erkan, kendisine ait sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarına girerek tehdit ve saldırılarda bulunan “sanal zorbaların” baskısına dayamayıp, geçen hafta intihar etti. Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Erkan ailesi için, küçük kızları Şeniz ‘in intiharı beklenmedik bir anda geldi. Geçen çarşamba evinin yakınındaki demiryolunda trenin önüne atlayarak intihar eden Şeniz ’in babası Şenol Aykut, “Hiçbir şeyden şüphelenmedik. Çok canlı, neşeli ve normal bir yaşamı vardı. Anneler, babalar evlatlarınıza dikkat edin. Sanal zorbaları, kızım intihar edene kadar duymamıştım. Bize anlatmadı” dedi. Avustralya televizyonlarının günlerdir haber yaptığı olayla ilgili konuşan Şeniz ‘in ağabeyi Aykut Erkan, “Facebook dahil tüm hesaplarına girmişler. Onun adıyla herkese iğrenç mesajlar atmışlar. Cep telefonuna da tehdit, baskı mesajları gelmiş” diye konuştu. Şeniz ‘in okulu TaylorsLakes Müdürü GeoffPell de, polisin geniş bir soruşturma yürüttüğünü söyledi. Bu bağlamda, Şeniz ‘in bir süredir bazı öğrencilerin “kabadayılıklarıyla” baskı altında olduğu iddiası da inceleniyor.


Etik sorunların çözümünde yaşanan zorluklar

Elektronik bilgi vs. kağıt üstünde olan bilgi

Elektronik bilgi, çok daha kolay değiştirilebilir ve yetkisiz girişler için tehdide daha çok açıktır.


Etik sorunların çözümünde yaşanan zorluklar

Fikri mülkiyet hakları, eser hırsızlığı, korsanlık ve gizlilik sorunları güncel sorunlar haline gelmiştir.

Bir fikri mülkiyet örneği:

Recep arkadaşları ile Second Life’da yeni açılan bir teknoloji mağazasını dolaşırken, çok güzel bir eğitim yazılımı gördü. Almayı gerçekten çok istiyordu. Ancak ücreti oldukça pahalıydı. Sınıf arkadaşı Semih ona bu eğitim yazılımını ücretsiz indirebileceği bir web sitesi söyledi. Böylece Recep hiç para harcamadan yazılıma sahip oldu.


Bilgisayar etiğinde 10 ilke ;

1. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmayacaksın.  2. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmayacaksın.  3. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarına girmeyeceksin.   4. İnternet yoluyla çalmayacaksın.   5. İnterneti yalancı şahit olarak kullanmayacaksın. 


Bilgisayar etiğinde 10 ilke;

6. Parasını ödemediğin yazılımları kopyalamayıp kendi malın gibi kullanmayacaksın.   7. Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanmayacaksın.   8. Başkalarının entelektüel ürünlerini kendi malınmış gibi sunmayacaksın.   9. Tasarımladığın programların doğuracağı toplumsal sonuçları önceden düşüneceksin.   10. Elektronik iletişim ortamını başkalarının haklarına saygı göstererek kullanacaksın. 


 • Login