Bezpieczni w komputerowym wiecie
Download
1 / 22

Bezpieczni w komputerowym świecie - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Bezpieczni w komputerowym świecie. PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Kwidzyn 2006 r. Autorzy. Baprawska M. Gerlach R. Grządka J. Guziejewska D. Klain M. Pawłowska B. Rakowska E. Srebrowska – Budek K. Strzelczyk W. Wiącek K.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpieczni w komputerowym świecie' - nenet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpieczni w komputerowym wiecie

Bezpieczni w komputerowym świecie

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS I – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kwidzyn 2006 r.


Autorzy
Autorzy

 • Baprawska M.

 • Gerlach R.

 • Grządka J.

 • Guziejewska D.

 • Klain M.

 • Pawłowska B.

 • Rakowska E.

 • Srebrowska – Budek K.

 • Strzelczyk W.

 • Wiącek K.


 • Komputery wkroczyły w nasze życie.

 • Nie sposób obejść się bez umiejętności posługiwania się nimi.

 • Rodzi się jednak pytanie: „W jaki sposób wprowadzić dzieci w świat komputerów?”

 • Nie ma wątpliwości - komputer jest nowoczesnym narzędziem o szerokich możliwościach zastosowań.

 • O tym, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera powinni decydować dorośli.

 • To właśnie dorośli powinni dostarczać wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputera w różnych dziedzinach życia oraz uczyć związanej z tym etyki.


Cel g wny programu
Cel (główny) programu

Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby potrafiło podjąć korzystne dla siebie decyzje podczas pracy z komputerem.


Cele szczeg owe
Cele szczegółowe

 • Budzenie w dzieciach przekonania, że komputer jest tylko jednym z wielu narzędzi zdobywania wiedzy i źródłem rozrywki.

 • Budzenie przekonania, iż komputer ma służyć człowiekowi, a nie zastępować mu świat rzeczywisty.

 • Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

 • Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru kierunku kształcenia.


Efekty
Efekty

 • Uczeń wie, jakie fizyczne dolegliwości grożą ludziom nadmiernie spędzających czas przed komputerem.

 • Uczeń ma świadomość, że rzeczywistość wirtualna świata komputerowego może prowadzić do uzależnienia.

 • Uczeń zna zasady etycznego zachowania się podczas korzystania z komputera i sieci komputerowej.

 • Uczeń ma świadomość, że komputer jest tylko jednym z narzędzi zdobywania wiedzy i rozrywki.


Materia y do realizacji programu
Materiały do realizacji programu

 • Scenariusze zajęć dla uczniów klas I - VI

 • Scenariusz spotkania z rodzicami na temat – „Bezpieczni w sieci – świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa”, prezentacja multimedialna oraz ulotka edukacyjna


Za o enia programu
Założenia programu

 • W trakcie tworzenia niniejszego programu założono, że uczniowie posiadają już pewną wiedzę związaną z technologią informacyjną.

 • Program dotyczy uczniów klas I – VI szkoły podstawowej.

 • Metody pracy odwołują się do przeżyć i doświadczeń dzieci.

 • Program jest otwarty, daje możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Może być realizowany na zajęciach dodatkowych lub wplatany w tok zajęć lekcyjnych.


Korzy ci ze stosowania komputera
Korzyści ze stosowania komputera

. Komputer:

 • ułatwia naukę

 • umożliwia dostęp do ogromnych zasobów informacji

 • rozwija zainteresowania

 • stanowi nieocenioną pomoc


Zagro enia wynikaj ce z korzystania z komputera
Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera

 • Zagrożenia fizyczne

 • Zagrożenia psychiczne

 • Zagrożenia moralne

 • Zagrożenia społeczne

 • Zagrożenia intelektualne


Rola nauczyciela i rodzica w realizacji programu
Rola nauczyciela i rodzica w realizacji programu

Do nauczycieli i rodziców należeć będzie przekazywanie dzieciom wiedzy, co do umiejętnego korzystania z dobrodziejstw technologii informacyjnej w sposób mądry i przemyślany.


Co robi szko a aby zabezpieczy dzieci przed z ym wp ywem komputera i internetu
Co robi szkoła, aby zabezpieczyć dzieci przed złym wpływem komputera i Internetu?

 • 1. Zabezpieczenia antywirusowe

 • Komputery w szkole posiadają zainstalowane programy antywirusowe:

 • MKS vir – program antywirusowy zainstalowany na serwerze zabezpiecza wszystkie komputery w pracowni

 • PC-cillin – program antywirusowy

 • NOD32 – program antywirusowy

 • 2. Zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami takimi jak pornografia:

 • ISA Serwer – filtr pozwalający zablokować niepożądaną stronę – wystarczy wpisać adres takiej strony, aby nie można było jej wyświetlić

 • Toolbar rodzinny – program blokujący treści pornograficzne


Wykaz scenariuszy

Wykaz scenariuszy wpływem komputera i Internetu?


Klasa i
Klasa I wpływem komputera i Internetu?

 • Do czego służy komputer?

 • Co grozi mojemu ciału, gdy spędzam zbyt wiele czasu przy komputerze.

 • Kto to jest obcy?


Klasa ii
Klasa II wpływem komputera i Internetu?

 • Obcy w rzeczywistości i w Internecie.

 • Chaos czy porządek?

 • Chcę, by gry komputerowe czegoś mnie nauczyły.


Klasa iii
Klasa III wpływem komputera i Internetu?

 • Wiem, że komputer też uzależnia.

 • Chcę odwiedzać tylko bezpieczne i przyjazne strony.

 • Reklama – zaczarowany świat?


Klasa iv
Klasa IV wpływem komputera i Internetu?

 • Do czego służy Internet?

 • Spotkanie z wirtualnym „znajomym”.

 • Chcę uczciwie użytkować strony WWW.


Klasa v
Klasa V wpływem komputera i Internetu?

 • Ustalamy zasady bezpieczeństwa w Sieci. Serfujemy po Internecie.

 • Gry komputerowe – które polubić, a które odrzucić.

 • Uczciwość obowiązuje także w Internecie.


Klasa vi
Klasa VI wpływem komputera i Internetu?

 • Dlaczego komputer też uzależnia?

 • Internet jako źródło różnego rodzaju informacji.

 • Niebezpieczeństwa w sieci.

 • Może spędzam zbyt dużo czasu przy komputerze?


Ewaluacja programu
Ewaluacja programu wpływem komputera i Internetu?

 • Ze względu na długofalowy charakter oddziaływań programu planowane jest ocenienie jego skuteczności po trzech latach realizacji.

 • Planuje się przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców.

 • Oceną programu przez uczniów będzie stopień ich zaangażowania na zajęciach, zdobyta wiedza, umiejętności a w szczególności ich postawy.

 • Analiza zebranych za pomocą ankiet informacji dostarczy wiedzy o mocnych i słabych stronach programu. Uzyskane wskazówki będą bodźcem do dalszych działań w celu doskonalenia tego co stanowi siłę programu i zmianę tego, co jest jego słabością.


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę wpływem komputera i Internetu?

Autorzy


ad