usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym
Download
Skip this Video
Download Presentation
Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym. mgr Elżbieta Laskowska Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym' - nellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

mgr Elżbieta Laskowska

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

UDSK w Białymstoku

slide2

Rehabilitacja dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych jest działaniem kompleksowym, uwzględniającym równolegle rehabilitację leczniczą, pedagogiczną, zawodową i społeczną

sta e elementy rehabilitacji kardiologicznej
Stałe elementy rehabilitacji kardiologicznej:
 • ocena stanu klinicznego chorego,
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego,
 • rehabilitacja psychospołeczna,
 • modyfikacja stylu życia,
 • edukacja pacjentów i ich rodzin,
 • monitorowanie efektów kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to proces kt ry nale y
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to proces, który należy:
 • wdrążać bezzwłocznie,
 • kontynuować w sposób ciągły,
 • prowadzić wieloetapowo,
 • dostosować do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od jego stanu klinicznego,
 • prowadzić w sposób akceptowany przez pacjenta i jego otoczenie.
cele rehabilitacji kardiologicznej w okresie przedoperacyjnym
Cele rehabilitacji kardiologicznej w okresie przedoperacyjnym:
 • edukacja i psychoedukacja pacjenta;
 • zapobieganie niekorzystnym skutkom hipokinezy;
 • zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ze strony układu oddechowego;
 • nauka ćwiczeń stosowanych po zabiegu operacyjnym;
 • zwiększenie ruchomości klatki piersiowej.
metody kinezyterapii w okresie przedoperacyjnym
Metody kinezyterapii w okresie przedoperacyjnym
 • Nauka ćwiczeń oddechowych wszystkimi torami (przeponowym, dolnożebrowym, górnożebrowym).
 • Nauka ćwiczeń efektywnego kaszlu.
 • Nauka ćwiczeń nasilonego wdechu i wydechu.
 • Nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych.
 • Wykonywanie ćwiczeń ogólnousprawniających.
 • Pozycje drenażowe.
 • Metoda Vojty.
 • Metoda NDT Bobath.
cele wicze oddechowych
Cele ćwiczeń oddechowych
 • Utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc.
 • Zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony.
 • Zwiększenie siły mięśni oddechowych.
 • Pobudzenie do efektywnego kaszlu.
technika prawid owego oddychania
Technika prawidłowego oddychania
 • Polega na mniejszym angażowaniu do pracy głównych mięśni oddechowych (mięśni żebrowych), a większym udziale przepony.
 • Podczas wydechu rozszerzają się jedynie dolne partie płuc, cześć górna klatki piersiowej nie pracuje, brzuch wypychany jest na zewnątrz.
 • Powietrze nabierane jest nosem w tempie na raz, dwa, a wypuszczane ustami trzy, cztery, pięć.
slide10
Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży na klatce piersiowej, druga dłoń na brzuchu

Ruch:

Wdech nosem – dłoń na brzuchu unosi się a następnie wydech ustami – brzuch opada, a dłoń na klatce leży nieruchomo

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych

slide11
Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży na klatce piersiowej, druga dłoń na brzuchu

Ruch:

Wdech nosem – dłoń na brzuchu unosi się a następnie wydech ustami –dłoń na brzuchu uciska brzuch, wspomagając wydech

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych

slide12

Pacjent uczony jest oddychania torem górno- i dolnożebrowym ze wspomaganiem ruchami kończyn górnych oraz sprzyja to oswojeniu się z ruchem pomimo rany mostka a także zachęca do większej aktywności.

slide16

1. Chorzy zazwyczaj oddychają płytko, aby uniknąć męczącego kaszlu – powoduje to niedostateczną wentylację płuc.

2. Chory powinien wykonywać głęboki wdech nosem, a następnie wydłużony wydech z kilkoma głębokimi odruchami kaszlowym.

3. Celem jest mechaniczne przesuwanie wydzieliny w kierunku większych oskrzeli, tchawicy i górnych dróg oddechowych.

metodyka efektywnego kaszlu
Metodyka efektywnego kaszlu
 • Kaszel najczęściej wykonywany jest w tzw. „pozycji woźnicy” - jest to siad z pochyleniem tułowia ku przodowi, umożliwiający rozluźnienie mięśni.
 • Miejsce stabilizacji jest zależne od rodzaju zabiegu i dostępu operacyjnego.
metodyka efektywnego kaszlu1
Metodyka efektywnego kaszlu
 • Zaleca się kilkakrotnie w ciągu dnia w kilku seriach, stosując do trzech powtórzeń w każdej.
 • Wykonujemy serię 3-4 bezpośrednio po sobie następujących kaszlnięć w trakcie wydechu.
 • Należy zawsze pamiętać, aby kaszlący pacjent miał przy sobie ligninę lub chusteczki, w które będzie mógł odkrztuszać odrywającą się wydzielinę.
sposoby stabilizacji rany pooperacyjnej
Sposoby stabilizacji rany pooperacyjnej
 • Pacjent podczas kaszlu powinien stabilizować przyszłą ranę, przytrzymując jej brzegi rękoma, ręcznikiem i jednocześnie starając się zbliżać je do siebie bez nadmiernego dociskania dłoni do powierzchni skóry.
 • Ułożenie dłoni pod pachami , jeśli rana będzie przebiegała w linii pośrodkowej mostka.
 • Stosowanie pasa stabilizującego, zwłaszcza u osób z silnym , uporczywym kaszlem oraz nadwagą.
slide23

Ćwiczenia z oporowaniem faz oddechowych, czy to wdechu czy wydechu są możliwe np. dzięki odpowiedniej pozycji ułożeniowej, środowiska wodnego, rąk terapeuty, przyborów (woreczki z piaskiem), zmniejszenia drogi wydechowej (wydech przez słomkę).

 • W leżeniu tyłem utrudniony jest wdech, a w staniu wydech
slide24
Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce w pozycji „skrzydełek” leżą na podłodze. Na brzuchu leży woreczek z piaskiem.

Ruch:

Wdech nosem z uwypukleniem obciążonego woreczkiem brzucha, wydech ustami –brzuch z woreczkiem opada.

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych.

slide25
Pozycja wyjściowa:

Klęk przodem do stołu. Na stole stoi naczynie z wodą. W wodzie zanurzona słomka.

Ruch:

Wdmuchiwanie powietrza do wody przez słomkę.

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych.

slide27

U chorych leczonych chirurgicznie, po zabiegu pojawia się znaczący problem dotyczących żył, a mianowicie do powstania zakrzepu w żyłach głębokich, głównie kończyn dolnych.

slide28

Do spowolnienia przepływu może dojść w wyniku długotrwałego leżenia w łóżku i unieruchomienia.

 • Aby zapobiec temu powikłaniu zaleca się czynne, energiczne ruchy w drobnych stawach kończyn górnych i dolnych, a tym samym pracę małych grup mięśniowych, która powoduje ucisk na żyły i przepchnięcie krwi w stronę serca.
slide29

Aby profilaktyka była skuteczna, chory powinien wykonywać około tysiąca różnych ruchów kończynami dolnymi dziennie, a więc w przeliczeniu na godzinę około szesnastu rytmicznych zgięć podeszwowych i grzbietowych oraz krążeń głównie stóp.

slide30

Ćwiczenia przeciwzakrzepowe są bardzo proste i nie wymagają dużej sprawności chorego oraz nie obciążają nadmiernie jego organizmu.

cele wicze og lnousprawniaj cych
Cele ćwiczeń ogólnousprawniających
 • utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni klatki i brzucha,
 • zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni,
 • poprawienie krążenia,
 • utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego z akcentem na profilaktykę i korekcję wad postawy,
slide33

U dzieci powyżej 3 do 18 roku życia przeprowadzane mogą być ćwiczenia w grupach, bądź indywidualnie.

 • Pacjenci ćwiczą w pozycjach stojącej, siedzącej i leżącej.
 • Chorzy po operacji przecięciu mostka powinni ograniczać ruch odwodzenia kończyn górnych do poziomu (na wysokość barków), a także odwodzenia horyzontalnego, aby zapobiec ewentualnemu rozejściu się mostka.
slide34

Jeżeli u chorego w wywiadzie dodatkowo zostanie stwierdzona wada postawy ciała to są wprowadzane elementy korekcji lub kompensacji.

 • Wady postawy nie tylko sprawiają ból, cierpienie, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną.
wiczenia bierne i czynno bierne
Ćwiczenia bierne i czynno-bierne
 • Stosowane są u dzieci w wieku do 3 lat w celu utrzymania stanu fizycznego na tym samym poziomie.
 • Gimnastyka obejmuje wszystkie stawy kończyn górnych i dolnych.
 • Ruchy odbywają się we wszystkich płaszczyznach i w pełnym ich zakresie.
 • Działania te są równoważne z ćwiczeniami ogólnousprawniających i przeciwzakrzepowych.
poj cie drena u u o eniowego
Pojęcie drenażu ułożeniowego
 • przyjęcie przez chorego takiej pozycji, która ułatwi odpływ wydzieliny z drzewa oskrzelowego pod wpływem siły ciężkości.
slide39
Cele:
 • ułatwienie odpływu wydzieliny z dróg oddechowych i odksztuszania,
 • rozluźnienie napiętych mięśni oddechowych,
 • właściwa wentylacja płuc,
 • ułatwienie dotarcia leków,
 • osuszenie oskrzeli,
metoda vojty
Metoda Vojty
 • Należy do metod kinezyterapeutycznych sposobów leczenia, które skutecznie wspiera lekarza, terapeutę i rodziców w walce o zdrowie dziecka.
 • Opiera się na znajomości prawidłowych i nieprawidłowych wzorców ruchowych.
metoda vojty1
Metoda Vojty
 • Początkowo była ona stosowana u dzieci z chorobami mięśni i zaburzeniami koordynacji.
 • Obecnie stosuje się ją w leczeniu neurologicznych zaburzeń ruchowych takich jak np.: mpdz, wady postawy, zaburzenia motoryki oddychania i zespół Downa.
metoda vojty2
Metoda Vojty
 • Dzieci, bowiem, urodzone z wadami serca są bardzo często obarczone trisomią 21 pary chromosomów, a co za tym idzie także niepełną sprawnością ośrodkowego układu nerwowego.
metodyka metody vojty
Metodyka metody Vojty
 • Początkowo wykonywane są na oddziale zarówno przed i po zabiegu.
 • Stymulację można prowadzić w domu, jeśli wcześniej nauczy się rodziców jak wykonywać poszczególne ćwiczenia.
 • Prowadzone są na cienkim materacu przykrytym dermą.
 • Dziecko powinno być wypoczęte, wyspane, najedzone i zupełnie rozebrane.
metodyka metody vojty1
Metodyka metody Vojty
 • Stymulacja może być przeprowadzana podczas zabiegów pielęgnacyjnych (przebieranie, kąpiel).
 • Optymalnie ćwiczenia powinny być przeprowadzone cztery razy dziennie.
 • Ćwiczenia nie przeprowadza się w przypadku gorączki, obecności stanów zapalnych, napadu padaczki itp..
metoda ndt
Metoda NDT
 • należy do neurofizjologicznych technik usprawniania;
 • jest stosowana przed- i pooperacyjnie, podobnie jak metoda Vojty, głównie u dzieci i niemowląt z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, które zostały zakwalifikowane do korekcji wady serca;
metoda ndt1
Metoda NDT

- najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odruchów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń;

metoda ndt2
Metoda NDT

- hamowanie patologicznych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i odpowiednie ułożenie punktów kluczowych (głowa, szyja);

metodyka ndt
Metodyka NDT
 • Terapeuta ćwiczy całe dziecko.
 • Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.
 • Rodzaj i tempo ćwiczeń dobiera się indywidualnie do każdego pacjenta.
cel metody
Cel metody
 • Zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.
slide52

Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia po zabiegu, a później w warunkach domowych.

ad