Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym - PowerPoint PPT Presentation

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym
Download
1 / 53

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym. mgr Elżbieta Laskowska Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

mgr Elżbieta Laskowska

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

UDSK w Białymstoku


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Rehabilitacja dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych jest działaniem kompleksowym, uwzględniającym równolegle rehabilitację leczniczą, pedagogiczną, zawodową i społeczną


Sta e elementy rehabilitacji kardiologicznej

Stałe elementy rehabilitacji kardiologicznej:

 • ocena stanu klinicznego chorego,

 • optymalizacja leczenia farmakologicznego,

 • rehabilitacja psychospołeczna,

 • modyfikacja stylu życia,

 • edukacja pacjentów i ich rodzin,

 • monitorowanie efektów kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.


Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to proces kt ry nale y

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna to proces, który należy:

 • wdrążać bezzwłocznie,

 • kontynuować w sposób ciągły,

 • prowadzić wieloetapowo,

 • dostosować do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od jego stanu klinicznego,

 • prowadzić w sposób akceptowany przez pacjenta i jego otoczenie.


Cele rehabilitacji kardiologicznej w okresie przedoperacyjnym

Cele rehabilitacji kardiologicznej w okresie przedoperacyjnym:

 • edukacja i psychoedukacja pacjenta;

 • zapobieganie niekorzystnym skutkom hipokinezy;

 • zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ze strony układu oddechowego;

 • nauka ćwiczeń stosowanych po zabiegu operacyjnym;

 • zwiększenie ruchomości klatki piersiowej.


Metody kinezyterapii w okresie przedoperacyjnym

Metody kinezyterapii w okresie przedoperacyjnym

 • Nauka ćwiczeń oddechowych wszystkimi torami (przeponowym, dolnożebrowym, górnożebrowym).

 • Nauka ćwiczeń efektywnego kaszlu.

 • Nauka ćwiczeń nasilonego wdechu i wydechu.

 • Nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych.

 • Wykonywanie ćwiczeń ogólnousprawniających.

 • Pozycje drenażowe.

 • Metoda Vojty.

 • Metoda NDT Bobath.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Nauka ćwiczeń oddechowych


Cele wicze oddechowych

Cele ćwiczeń oddechowych

 • Utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc.

 • Zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony.

 • Zwiększenie siły mięśni oddechowych.

 • Pobudzenie do efektywnego kaszlu.


Technika prawid owego oddychania

Technika prawidłowego oddychania

 • Polega na mniejszym angażowaniu do pracy głównych mięśni oddechowych (mięśni żebrowych), a większym udziale przepony.

 • Podczas wydechu rozszerzają się jedynie dolne partie płuc, cześć górna klatki piersiowej nie pracuje, brzuch wypychany jest na zewnątrz.

 • Powietrze nabierane jest nosem w tempie na raz, dwa, a wypuszczane ustami trzy, cztery, pięć.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży na klatce piersiowej, druga dłoń na brzuchu

Ruch:

Wdech nosem – dłoń na brzuchu unosi się a następnie wydech ustami – brzuch opada, a dłoń na klatce leży nieruchomo

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży na klatce piersiowej, druga dłoń na brzuchu

Ruch:

Wdech nosem – dłoń na brzuchu unosi się a następnie wydech ustami –dłoń na brzuchu uciska brzuch, wspomagając wydech

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pacjent uczony jest oddychania torem górno- i dolnożebrowym ze wspomaganiem ruchami kończyn górnych oraz sprzyja to oswojeniu się z ruchem pomimo rany mostka a także zachęca do większej aktywności.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Nauka ćwiczeń efektywnego kaszlu


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

1. Chorzy zazwyczaj oddychają płytko, aby uniknąć męczącego kaszlu – powoduje to niedostateczną wentylację płuc.

2. Chory powinien wykonywać głęboki wdech nosem, a następnie wydłużony wydech z kilkoma głębokimi odruchami kaszlowym.

3. Celem jest mechaniczne przesuwanie wydzieliny w kierunku większych oskrzeli, tchawicy i górnych dróg oddechowych.


Metodyka efektywnego kaszlu

Metodyka efektywnego kaszlu

 • Kaszel najczęściej wykonywany jest w tzw. „pozycji woźnicy” - jest to siad z pochyleniem tułowia ku przodowi, umożliwiający rozluźnienie mięśni.

 • Miejsce stabilizacji jest zależne od rodzaju zabiegu i dostępu operacyjnego.


Metodyka efektywnego kaszlu1

Metodyka efektywnego kaszlu

 • Zaleca się kilkakrotnie w ciągu dnia w kilku seriach, stosując do trzech powtórzeń w każdej.

 • Wykonujemy serię 3-4 bezpośrednio po sobie następujących kaszlnięć w trakcie wydechu.

 • Należy zawsze pamiętać, aby kaszlący pacjent miał przy sobie ligninę lub chusteczki, w które będzie mógł odkrztuszać odrywającą się wydzielinę.


Sposoby stabilizacji rany pooperacyjnej

Sposoby stabilizacji rany pooperacyjnej

 • Pacjent podczas kaszlu powinien stabilizować przyszłą ranę, przytrzymując jej brzegi rękoma, ręcznikiem i jednocześnie starając się zbliżać je do siebie bez nadmiernego dociskania dłoni do powierzchni skóry.

 • Ułożenie dłoni pod pachami , jeśli rana będzie przebiegała w linii pośrodkowej mostka.

 • Stosowanie pasa stabilizującego, zwłaszcza u osób z silnym , uporczywym kaszlem oraz nadwagą.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycja woźnicy stosowana w trakcie efektywnego kaszlu


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Aparat do oporowanego wdechu Voldyne


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Nauka ćwiczeń nasilonego wdechu i wydechu


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Ćwiczenia z oporowaniem faz oddechowych, czy to wdechu czy wydechu są możliwe np. dzięki odpowiedniej pozycji ułożeniowej, środowiska wodnego, rąk terapeuty, przyborów (woreczki z piaskiem), zmniejszenia drogi wydechowej (wydech przez słomkę).

 • W leżeniu tyłem utrudniony jest wdech, a w staniu wydech


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycja wyjściowa:

Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce w pozycji „skrzydełek” leżą na podłodze. Na brzuchu leży woreczek z piaskiem.

Ruch:

Wdech nosem z uwypukleniem obciążonego woreczkiem brzucha, wydech ustami –brzuch z woreczkiem opada.

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycja wyjściowa:

Klęk przodem do stołu. Na stole stoi naczynie z wodą. W wodzie zanurzona słomka.

Ruch:

Wdmuchiwanie powietrza do wody przez słomkę.

Oddziaływanie:

Wzmacnianie mięśni oddechowych.


Nauka wicze przeciwzakrzepowych

Nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • U chorych leczonych chirurgicznie, po zabiegu pojawia się znaczący problem dotyczących żył, a mianowicie do powstania zakrzepu w żyłach głębokich, głównie kończyn dolnych.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Do spowolnienia przepływu może dojść w wyniku długotrwałego leżenia w łóżku i unieruchomienia.

 • Aby zapobiec temu powikłaniu zaleca się czynne, energiczne ruchy w drobnych stawach kończyn górnych i dolnych, a tym samym pracę małych grup mięśniowych, która powoduje ucisk na żyły i przepchnięcie krwi w stronę serca.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Aby profilaktyka była skuteczna, chory powinien wykonywać około tysiąca różnych ruchów kończynami dolnymi dziennie, a więc w przeliczeniu na godzinę około szesnastu rytmicznych zgięć podeszwowych i grzbietowych oraz krążeń głównie stóp.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Ćwiczenia przeciwzakrzepowe są bardzo proste i nie wymagają dużej sprawności chorego oraz nie obciążają nadmiernie jego organizmu.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Wykonywanie ćwiczeń ogólnousprawniających


Cele wicze og lnousprawniaj cych

Cele ćwiczeń ogólnousprawniających

 • utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni klatki i brzucha,

 • zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni,

 • poprawienie krążenia,

 • utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego z akcentem na profilaktykę i korekcję wad postawy,


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • U dzieci powyżej 3 do 18 roku życia przeprowadzane mogą być ćwiczenia w grupach, bądź indywidualnie.

 • Pacjenci ćwiczą w pozycjach stojącej, siedzącej i leżącej.

 • Chorzy po operacji przecięciu mostka powinni ograniczać ruch odwodzenia kończyn górnych do poziomu (na wysokość barków), a także odwodzenia horyzontalnego, aby zapobiec ewentualnemu rozejściu się mostka.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

 • Jeżeli u chorego w wywiadzie dodatkowo zostanie stwierdzona wada postawy ciała to są wprowadzane elementy korekcji lub kompensacji.

 • Wady postawy nie tylko sprawiają ból, cierpienie, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną.


Wiczenia bierne i czynno bierne

Ćwiczenia bierne i czynno-bierne

 • Stosowane są u dzieci w wieku do 3 lat w celu utrzymania stanu fizycznego na tym samym poziomie.

 • Gimnastyka obejmuje wszystkie stawy kończyn górnych i dolnych.

 • Ruchy odbywają się we wszystkich płaszczyznach i w pełnym ich zakresie.

 • Działania te są równoważne z ćwiczeniami ogólnousprawniających i przeciwzakrzepowych.


Inne formy aktywno ci fizycznej przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Inne formy aktywności fizycznej przed zabiegiem kardiochirurgicznym


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Pozycje drenażowe


Poj cie drena u u o eniowego

Pojęcie drenażu ułożeniowego

 • przyjęcie przez chorego takiej pozycji, która ułatwi odpływ wydzieliny z drzewa oskrzelowego pod wpływem siły ciężkości.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Cele:

 • ułatwienie odpływu wydzieliny z dróg oddechowych i odksztuszania,

 • rozluźnienie napiętych mięśni oddechowych,

 • właściwa wentylacja płuc,

 • ułatwienie dotarcia leków,

 • osuszenie oskrzeli,


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Usprawnianie według metody Vojty


Metoda vojty

Metoda Vojty

 • Należy do metod kinezyterapeutycznych sposobów leczenia, które skutecznie wspiera lekarza, terapeutę i rodziców w walce o zdrowie dziecka.

 • Opiera się na znajomości prawidłowych i nieprawidłowych wzorców ruchowych.


Metoda vojty1

Metoda Vojty

 • Początkowo była ona stosowana u dzieci z chorobami mięśni i zaburzeniami koordynacji.

 • Obecnie stosuje się ją w leczeniu neurologicznych zaburzeń ruchowych takich jak np.: mpdz, wady postawy, zaburzenia motoryki oddychania i zespół Downa.


Metoda vojty2

Metoda Vojty

 • Dzieci, bowiem, urodzone z wadami serca są bardzo często obarczone trisomią 21 pary chromosomów, a co za tym idzie także niepełną sprawnością ośrodkowego układu nerwowego.


Metodyka metody vojty

Metodyka metody Vojty

 • Początkowo wykonywane są na oddziale zarówno przed i po zabiegu.

 • Stymulację można prowadzić w domu, jeśli wcześniej nauczy się rodziców jak wykonywać poszczególne ćwiczenia.

 • Prowadzone są na cienkim materacu przykrytym dermą.

 • Dziecko powinno być wypoczęte, wyspane, najedzone i zupełnie rozebrane.


Metodyka metody vojty1

Metodyka metody Vojty

 • Stymulacja może być przeprowadzana podczas zabiegów pielęgnacyjnych (przebieranie, kąpiel).

 • Optymalnie ćwiczenia powinny być przeprowadzone cztery razy dziennie.

 • Ćwiczenia nie przeprowadza się w przypadku gorączki, obecności stanów zapalnych, napadu padaczki itp..


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Usprawnianie według metody NDT - Bobath


Metoda ndt

Metoda NDT

 • należy do neurofizjologicznych technik usprawniania;

 • jest stosowana przed- i pooperacyjnie, podobnie jak metoda Vojty, głównie u dzieci i niemowląt z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, które zostały zakwalifikowane do korekcji wady serca;


Metoda ndt1

Metoda NDT

- najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odruchów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń;


Metoda ndt2

Metoda NDT

- hamowanie patologicznych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśniowego osiąga się przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i odpowiednie ułożenie punktów kluczowych (głowa, szyja);


Metodyka ndt

Metodyka NDT

 • Terapeuta ćwiczy całe dziecko.

 • Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

 • Rodzaj i tempo ćwiczeń dobiera się indywidualnie do każdego pacjenta.


Cel metody

Cel metody

 • Zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia po zabiegu, a później w warunkach domowych.


Usprawnianie dzieci przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Dziękuję za uwagę


 • Login