Evanđelje u poslanici Galaćanima
Download
1 / 16

JEDINSTVO EVANĐELJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Evanđelje u poslanici Galaćanima. JEDINSTVO EVANĐELJA. Prezentacija biblijske pouke za 15. listopada 2011 . Poslanica Galaćanima – Pouke iz Biblije za 4. tromjesečje . Jedinstvo u različitosti. JEDINSTVO MORA BITI UTEMELJENO NA EVANĐELJU!. Upamtite redak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JEDINSTVO EVANĐELJA' - nellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Evanđelje u poslanici Galaćanima

JEDINSTVO EVANĐELJA

Prezentacija biblijske pouke za 15. listopada 2011.

Poslanica Galaćanima – Pouke iz Biblije za 4. tromjesečje


Jedinstvo u različitosti

JEDINSTVO MORA BITI

UTEMELJENO NA EVANĐELJU!


Upamtite redak
Upamtite redak

“Učinite potpunom moju radost: budite složni, imajte istu ljubav, isto srce i jednu te istu misao .”

Filipljanima 2,2.


Jedinstvo u razli itosti
Jedinstvo u različitosti

 • Podržavati učenje o vjeri i milosti.

 • Učvršćivati jedinstvenost Evanđelja.

KORACI ŠTO IH TREBAMO PODUZETI


PRVI KORAK

PODRŽAVATI UČENJE O VJERI I MILOSTI


Jedinstvo u nauci
Jedinstvo u nauci

A. Što nam redci u 1. Korinćanima 1,10-13 govore koliko je za Pavla bilo važno jedinstvo u crkvi?

 • Održavanje jedinstva među apostoli-ma bilo je od presudnoga značenja, jer bi podjela između Pavlove misije među poganima i matične crkve u Jeruzalemuimala razorne posljedice.

 • Bez zajedništva kršćana iz židovstva i poganstva i sam "Krist bi bio podije-ljen a time bi i Pavlovo poslanje bilo uzaludno.” (F.F. Bruce, The Epistle to the Galatian, p.11)


Jedinstvo u nauci1
Jedinstvo u nauci

B. Zašto je obrezanje bilo središnja točka u sporu između Pavla i nekih židovskih kršćana ? Post. 17,1-22; Gal. 2,3-5; 5,2-6; Djela 15,1.5.

 • Problem nije obrezanje, već spasenje. Spasenje dobivamo ili vjerom u Kristaili se zarađuje ljudskom poslu-šnošću.

 • Obrezanje je podsjećalo da ni najbolji ljudski planovi ne mogu ostvariti ono što je sam Bog obećao. Ono je trebalo biti simbol obrezanja srca (Jer. 4,4; Rim. 2,29); odbacivanje povjerenja u sebe i oslanjanje vjerom na Boga.


DRUGI KORAK

UČVRŠĆIVATI JEDINSTVENOST EVANĐELJA


Jedno evan elje
Jedno Evanđelje

A. U Gal. 2,1-10. Pavao kaže da su se lažna braća ušuljala da uzmu slobodu u Kristu Isusu, da porobe (red. 4). Od čega su kršćani oslobođeni? Ivan 8,31-36; Rim. 6,6.7; 8,2.3; Gal. 3,23-25; 4,7.8; Hebr. 2,14.15. Kako ti doživljavaš tu slobodu?

 • Sloboda u Kristu za kršćanina je mogućnost da živi neometanu pobožnost.

 • To je sloboda od robovanja želja-ma grešne naravi (Rim.6);sloboda od osude Zakona (Rim. 8,1.2) i slo-boda od sile smrti (1.Kor. 15,55).


Jedno evan elje1
Jedno Evanđelje

B. Zašto se Pavao javno usprotivio Petru? Galaćanima 2,11–14.

Pavao nije imao ništa protiv Petrove odluke da objeduje s posjetiteljima iz Jeruzalema. Hebrejska tradicija gostoljubivosti zasigurno je to zahtijevala.

Ono oko čega su raspravljali bila jeistina Evanđelja. Dakle, problem nije u zajedništvu ili običajima pri jelu. Petrovo ponašanje je zapravo ugrozilo ukupnu poruku Evanđelja.


Zaklju ak
Zaključak

JEDINSTVO U RAZLIČITOSTI MOŽEMO OSTVARITI AKO

 • Podržavamo učenje o vjeri i milosti.

 • Učvršćujemo jedin-stvenost Evanđelja.


Jedinstvo u različitosti

JEDINSTVO MORA BITI

UTEMELJENO NA EVANĐELJU!


Primjena

Kako pouka o jedinstvu može utjecati na moju sadašnjost?

?

?

Želim li podržavati učenje o vjeri i milosti?

Želim li učvršćivati jedinstvenost Evanđelja?


Plan

Kako pouku o jedinstvu provesti narednoga tjedna?

?

?

?

 • Što sve mogu učiniti da podržim jedinstvo u različitosti?

 • Diskusija!


Prenošenje istine

Koje promjene trebam izvršiti u svom životu?

?

?

?

 • Koje biblijsko načelo iz ove pouke koristiti odmah?


Od idućeg tjedna želim višepoštovati mišljenja koja se razlikuju od mojega!

ROBL

PROBLEM

CIP

PRINCIP

ODLUKA

PRINCIP

MJENA

PRIMJENA

Potpomagati i podupi-rati jedin-stvou matičnoj crkvi!

Ponekad su moji stavovi suviše kritički!

 • Učiti kako prihvaćati različite kulture.

 • Evanđelje širiti na raaznovsne načine.

Promjena

Koje promjene trebam izvršiti u svom životu?

?

?

Odlučimo!