Brudd og luksasjoner av vristbeinet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET PowerPoint PPT Presentation


 • 701 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET. Øyvind Paulsrud Ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus Sept.2000. Talusfrakturer. VRISTBEIN - TALUS - ASTRAGALUS. Fotens origo Hardest i kroppen >60% leddflate Uten muskel-/sene- fester/-utspring. Ø.P. Bakre horn. Talus : “Top view ”.

Download Presentation

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET

Øyvind Paulsrud

Ortopedisk avdeling

Aker Universitetssykehus

Sept.2000


Vristbein talus astragalus

Talusfrakturer

VRISTBEIN - TALUS - ASTRAGALUS

 • Fotens origo

 • Hardest i kroppen

 • >60% leddflate

 • Uten muskel-/sene- fester/-utspring

Ø.P.


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Bakre horn

Talus: “Topview”

Trochlea tali

Laterale horn

Collum

Caput

ØP


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

NAVICULARE

CUBOID

Caput tali

Collum tali

Trochlea tali

Lat.horn av talus

Bakre del av talus

CALCANEUS


Utbredelse aker 1 1 99 1 4 00 15mnd

5 brudd (2/100.000/år)

5 menn

Median alder: 36 (20 - 51)

4 fall > 2m, 1 < 2m

2 idrettskader(klatring, skihopp)

1 yrkesskade (stillas)

4 disloserte , operert (Skruefix via anterolat. tilgang)

1 udislosert, kons .beh ( gips +avlastn. i 12 uker)

Talusfrakturer

UTBREDELSE Aker 1/1-99 - 1/4 -00 (15mnd)

Ø.P.


Brudd i vristbeinet

Cooper,1832

kasuistikk;stigbøyle

Syme, 1848

13 pasienter

2 overlevde

primær amputasjon for åpne skader av talus

Anderson,1919

“Aviator’s astragalus”

Coltard,-1952

1% av bruddene(228)

3/4 alv. Luks./brudd

50% collum tali

høyenergi

menn >> kvinner

klassifisering

prognose

Talusfrakturer

BRUDD I VRISTBEINET

Ø.P.


Komplikasjoner

Talusfrakturer

KOMPLIKASJONER

SEKUNDÆR ARTROSE

SEKUNDÆR ARTROSE

AVASKULÆR

NEKROSE

MAL(NON-)

UNION

LEDD

INKONGRUENS

Ø.P.


Blodforsyning

Talusfrakturer

BLODFORSYNING

 • Anastomoser mellom greiner fra:

  • a. tibialis posterior

  • a. dorsalis pedis

  • a. peronealis

 • Ekstra- og intraossøse anastomoser.

 • Liten overflate for penetrasjon av kar til knokkel

Ø.P.


Blodforsyning avaskul r nekrose

Fr. Tali

BLODFORSYNING - AVASKULÆR NEKROSE

Avaskulær nekrose av talus

ØP


Hawkins klassifikasjon 1970

Talusfrakturer

HAWKINS KLASSIFIKASJON1970

 • 1 : Udisloserte (AVN)5 %

 • 2 : Dislosert + subtalar dislok. 34%

 • 3 : Ankel- + subtalardislok 78%

 • 4 : Talonavikular-, ankel - og subtalar dislokasjon 78%

Ø.P.


Skademekanisme fr collum tali

Talusfrakturer

SKADEMEKANISME(fr.collum tali)

 • Høy energi

 • Dorsalfleksjon av fot

 • Innadrotasjon/ inversjon av foten

 • Corpus skyves dorso- medialt i ankelgaffel

Ø.P.


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

BRUDD IVRISTBEINET

COLLUM TALI

GRAD 1

GRAD 2

GRAD 3

Ø.P.


Utredning

Talusfrakturer

UTREDNING

 • RTG.:

  • standard A.P.

  • Lateral

  • 2 skrå

  • Brodén (for subtalarleddet)

 • CT

 • MR (blodforsyning til corpus)

Ø.P.


Behandlingsm l

Talusfrakturer

BEHANDLINGSMÅL

 • Gjenopprette leddkongruens

 • Bevare sirkulasjonen.

 • Fremme tilheling per continuitatem.

 • Forhindre synovial irrigasjon av frakturen (noe som fremmer resorpsjon) ved interfragmentær kompresjon.

Ø.P.


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Talusfrakturer

Altså:

 • Åpen reposisjon og intern skrueosteosyntese raskest mulig for alle brudd gjennom talushalsen

Ø.P.


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Andre skader i ankelleddet som involverer talus


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Brudd av laterale prossess av talus: “Snowboarders ankle”

Avulsjon Fragment Kominutt

Hawkinsklassifikasjon: I, II og III.


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Kirurgisk tilgang ved fiksasjon av laterale prossess


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Fibula

Tibia

Peroneal tendon

Laterale

prossess

Subtalar leddet


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Fibula

Calcaneus

Subtalar leddet

Peroneus senene


Fr processus lateralis tali snowboarders ankle

fr.tali

Fr. processus lateralis tali (Snowboarders ankle)

Fiksasjon av et større fragment

øp


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

FR. TALI

BRUDD I PROSSESSUS TALI POSTERIUS

Differensialdiagnose: Os trigonum

Ø.P


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

OSTEOKONDRAL

FRAKTUR I

TALUSDOMEN

LATERALT

(må differenseres

i forhold til

osteochondritt)

Ø.P


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Luksasjon av talus

ved ankelbrudd


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Weber C

Lateral vandring av talus

Mulig pga. ligamentskadene

(Deltoid , syndesmose og

membranea interossea

til bruddhøyden)


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Dislokert talus ved brudd

i ankelen

1. Vanskelig å reponere lukket

2. Talus kan være intakt

men sirkulasjonstruet


Talusluksasjon ved ankelbrudd

Talusluksasjon ved ankelbrudd

 • Brudd i laterale malleolus

 • Intakt talus


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Post operativ røntgen. Lateral

projeksjon

Etter reposisjon og fiksasjon av

letarel malleolus med

1/3 rørplate og 3.5 mm

skruer

Syndesmosefiksasjon etter

kontroll av fibulas posisjon i

forhold til tibia


Brudd og luksasjoner av vristbeinet

Post-operativ røntgen (A-P)

Talus er reponert i ankelgaffelen

Lengde og rotasjon av fibula er

gjennopprettet

Syndesmosefiksasjon


Kasuistikk pen talusluksasjon 1999

Åpentalisluksasjon

AO alumni,Lillehammer febr .2001

A

KASUISTIKK ÅPEN TALUSLUKSASJON 1999

Øyvind Paulsrud

Aker Sykehus

Ortopedisk avdeling

ØP


13 oktober 1999 23 r aktiv h ndballspiller frisk

AO alumnni

Åpen talusluksasjon

13. OKTOBER 1999 :23 år, aktiv håndballspiller, frisk

 • Kl. 1900: Landet på suppinert/invertert fot: ÅPEN LUKSERT TALUS

 • Kl.1945: Kir.mottak: Sår proximalt, lateralt fotrygg med caput/colllum/ bakre leddflate ut gjennom hud Grovrep. mislykkes

Lillehammer februar 2001

ØP


Topic two

Topic Two

 • Details about this topic

 • Supporting information and examples

 • How it relates to your audience

øp


Schatzker tile 96

TALUSLUKSASJON

Schatzker/Tile -96:

s..573

ØP


Operasjonstua

Åpen talusluksasjon

AO alumni

OPERASJONSTUA:

 • KL. 2125:

  • Utvidelse av sår, skylling, vasking, mekanisk rensing

  • Åpen reposisjon.

  • Sutur av kapsel, ligamenter,hud.

  • Percutan pinning: Talonvicular- og bakre subtalarledd

 • Kl.2300:

  • Gips.

  • Diclocil iv.

ØP

Lillehammer, februar 2001


Topic two1

Topic Two

 • Details about this topic

 • Supporting information and examples

 • How it relates to your audience

øp


Postoperativt

Åpen talusluksasjon

AO alumni

POSTOPERATIVT:

 • Elevasjon av fot 1 uke

 • Sårinsp.: 2., 5. Dag (liten sårrandsnekrose)

 • Dicloksacillin -----> 15.11( ca. 1 mnd.)

 • Imobilisering (gips + pinner)

 • Mobilisering av fot med belastning etter 6 uker

ØP

Lillehammer, februar, 2001


Topic two2

Topic Two

 • Details about this topic

 • Supporting information and examples

 • How it relates to your audience

øp


Forl p

Apen taluluksasjon

AO alumni

FORLØP

 • 08.01.00

  • God funksjon. Mangler noe på dorsalfleksjon. .Fysioterapi. Flytter til Trondheim.

 • 05.02.01

  • Noe stiv. God funksjon. Begynt å spille håndball

  • MR: talonavicular og framre subtalar artrose Sirk.forstyrrelse i framre talus(AVN?)

ØP


Topic two3

Topic Two

 • Details about this topic

 • Supporting information and examples

 • How it relates to your audience

øp


Oppsummering

OPPSUMMERING

 • SKADER I TALUS ER:

  • SJELDNE

  • OFTE ALVORLIGE

  • BØR BEHANDLES RASKT OG KIRURGISK FOR Å UNNGÅ LEIE KOMPLIKASJONER:

   • SÅRNEKROSE / INFEKSJON

   • PSEUDATROSE

   • AVASKULÆR NEKROSE

   • FOTROTSATROSE

øp


 • Login