Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012
Download
1 / 20

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Stan aktualny. Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów…: Rada gminy uchwala WPGMZG – jego brak jest zatem niezgodny z ustawą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012' - nell-banks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stan aktualny
Stan aktualny m.st. Warszawy na lata 2008-2012

 • Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów…: Rada gminy uchwala WPGMZG – jego brak jest zatem niezgodny z ustawą

 • Stawki czynszu obecnie stosowane zostały określone w przeszłości w 12 nadal obowiązujących uchwałach (z lat 1999 – 2002)

 • Ustalenie stawek czynszów na podstawie różnych uchwał oznacza niespójność działania Miasta w polityce czynszowej i niejednolite zasady czynszowe

 • Warszawa jest jedynym Miastem, w którym im dalej od Centrum, tym czynsze są wyższe:

  • Żoliborz – 2,39 zł/m2, a Bielany 3,50 zł/m2

  • Mokotów 2,49 zł/m2, a Ursynów 4 zł/m2

  • Ochota 2,49zł/m2, a Włochy nawet do 7,75 zł/m2

 • Różna wysokość stawek czynszu w Dzielnicach powoduje również różnice w wysokości przyznawanego dodatku mieszkaniowego


Czynsze a dodatki mieszkaniowe
Czynsze a dodatki mieszkaniowe m.st. Warszawy na lata 2008-2012

 • Zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych… - dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki i opłaty, które obowiązywałyby dla tego lokalu, gdyby wchodził on w skład zasobu mieszkaniowego gminy

 • Niespójne zasady w całym Mieście powodują zróżnicowanie wysokości dodatków mieszkaniowych w zależności od obowiązujących w Dzielnicy zasad polityki czynszowej

 • Lokator zamieszkały w lokalu spółdzielczym, czy prywatnym np. na terenie b. Gminy Centrum w porównaniu z lokatorem zamieszkałym w podobnym lokalu spółdzielczym na Ursynowie, czy Bielanach, mając takie same dochody, otrzymuje dziś niższy dodatek mieszkaniowy.

  • Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy w 2007r.

   • Żoliborz – 145zł, Praga Południe – 154zł

   • Ursynów – 209zł, Bielany – 200zł,

  • Różnica nie mająca zatem społecznego uzasadnienia sięga nawet 30%.


Stawki czynszu wg uchwa by ych gmin r nice

Zasady Polityki Czynszowej – stan aktualny m.st. Warszawy na lata 2008-2012

Stawki czynszu wg uchwał byłych gmin - różnice


Stan aktualny c d
Stan aktualny c.d. m.st. Warszawy na lata 2008-2012

 • W 1999r. Rada Gminy Centrum ustaliła max stawkę wynoszącą 2,59 zł/m2 co stanowiło wówczas 1,38% wartości odtworzeniowej 1 m2 lokalu.

 • Obecnie stawka ta stanowi tylko ok. 0,60% wartości odtworzeniowej.

 • Powoduje to:

  • wzrost deficytu pomiędzy czynszami a kosztami utrzymania,

  • faktyczne dopłaty do czynszu, nawet dla najemców, którzy pomocy finansowej nie wymagają, przez wszystkich mieszkańców Warszawy, bez względu na ich dochody,

  • niskie dodatki mieszkaniowe dla osób potrzebujących pomocy od Miasta, a zamieszkałych także w zasobie prywatnym i spółdzielczym.


Średnia stawka czynszu w miastach województwa mazowieckiego dla lokali po zastosowaniu czynników obniżających i podwyższających w zł/m2 (2008r.)


Średnia stawka czynszu w miastach wojewódzkich dla lokali mazowieckiego dla lokali po zastosowaniu czynników obniżających i podwyższających w zł/m2
Stan wyposa enia technicznego budynk w stanowi cych w ca o ci w asno m st warszawy
Stan wyposażenia technicznego budynków stanowiących w całości własność m. st. Warszawy

Według danych na koniec 2007r. pozbawionych:

 • Instalacji kanalizacyjnej - 8% budynków

 • Instalacji centralnego ogrzewania - 77% budynków

 • Instalacji ciepłej wody - 75% budynków

 • Instalacje gazową - 48% budynków

 • Łazienek w lokalach - 39% budynków

 • „WC” w lokalach - 21% budynków


Potrzeby remontowe miasta
Potrzeby remontowe Miasta całości własność m. st. Warszawy


Prognoza poprawy stanu technicznego budynk w miasta na lata 2008 2012
Prognoza poprawy stanu technicznego budynków Miasta na lata 2008-2012

Planuje się, że w latach 2008-2012 Miasto doposaży w instalację 436 budynków oraz

wymieni instalację w 206 budynkach


Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego kt re powinny zosta pokryte z czynszu
Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, które powinny zostać pokryte z czynszu

A. Koszty administracji, zarządu i utrzymania czystości – 2,59 zł/m2/m-c.

B. Koszty remontów, konserwacji, awarii oraz ulepszenia (modernizacje) budynków komunalnych – 2,29 zł/m2/m-c.

Łącznie średni miesięczny koszt utrzymania

1 m2 = 4,88 zł/m2/m-c.

W stosunku do kosztu utrzymania zasobów wraz z

remontami w wys. 4,88 zł/m2/m-c średni uzyskany

czynsz (2,27zł/m2) stanowi zaledwie ok. 47%.


Cele polityki czynszowej
Cele polityki czynszowej zostać pokryte z czynszu

 • Ujednolicenie obowiązujących zasad

 • Ochrona najemców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej - zastosowanie obniżek czynszu

 • Urealnienie dotychczasowych czynszów (wzrost średniej stawki czynszu z 2,27 zł/m2 do ok. 3,50 zł/m2)

 • Zmniejszenie deficytu pomiędzy wydatkami związanymi z utrzymaniem zasobu a dochodami z czynszów (szacunkowy wzrost dochodów ze 115 mln zł do 175-185 mln zł rocznie)


G wne kierunki przyj te w projekcie programu
Główne kierunki przyjęte w projekcie programu zostać pokryte z czynszu

 • wprowadzenie stawki bazowej:

  do 3% wartości odtworzeniowej 1 m2

 • „podział” Miasta na trzy strefy:

  dokonywany przez Rady Dzielnic (maksymalnie 2 strefy w Dzielnicy):

  • Centralną = +10% bazowej

  • Miejską = bazowa

  • Peryferyjną = -10% bazowej


Obni ki ze wzgl du na warto u ytkow lokalu
Obniżki ze względu na wartość użytkową lokalu: zostać pokryte z czynszu

Maksymalna obniżka 50%Podsumowanie
Podsumowanie zostać pokryte z czynszu

 • Projekt przewiduje zatem:

  • Sprawiedliwy czynsz – zależny od położenia lokalu, jego wyposażenia

  • Objęcie osób potrzebujących realną pomocą w formie dodatku mieszkaniowego i obniżki dochodowej

  • Wyższe dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych mieszkańców Warszawy

  • Obniżki techniczne i dochodowe spowodują, że w rzeczywistości stawka czynszu nie wzrośnie tak drastycznie jak to podawano w mediach, ponieważ około 90% lokali będzie objętych obniżkami


Przykład dla lokalu 45m zostać pokryte z czynszu2, bez CO i CCW, w strefie miejskiej, dla rodziny 2-osobowej, która miesięcznie uzyskuje łącznie 4000zł brutto (bez obniżki)

Brak dodatku mieszkaniowego

Brak obniżki dochodowej


ad