Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012
Download
1 / 20

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Stan aktualny. Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów…: Rada gminy uchwala WPGMZG – jego brak jest zatem niezgodny z ustawą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012


Stan aktualny

Stan aktualny

 • Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów…: Rada gminy uchwala WPGMZG – jego brak jest zatem niezgodny z ustawą

 • Stawki czynszu obecnie stosowane zostały określone w przeszłości w 12 nadal obowiązujących uchwałach (z lat 1999 – 2002)

 • Ustalenie stawek czynszów na podstawie różnych uchwał oznacza niespójność działania Miasta w polityce czynszowej i niejednolite zasady czynszowe

 • Warszawa jest jedynym Miastem, w którym im dalej od Centrum, tym czynsze są wyższe:

  • Żoliborz – 2,39 zł/m2, a Bielany 3,50 zł/m2

  • Mokotów 2,49 zł/m2, a Ursynów 4 zł/m2

  • Ochota 2,49zł/m2, a Włochy nawet do 7,75 zł/m2

 • Różna wysokość stawek czynszu w Dzielnicach powoduje również różnice w wysokości przyznawanego dodatku mieszkaniowego


Czynsze a dodatki mieszkaniowe

Czynsze a dodatki mieszkaniowe

 • Zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych… - dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki i opłaty, które obowiązywałyby dla tego lokalu, gdyby wchodził on w skład zasobu mieszkaniowego gminy

 • Niespójne zasady w całym Mieście powodują zróżnicowanie wysokości dodatków mieszkaniowych w zależności od obowiązujących w Dzielnicy zasad polityki czynszowej

 • Lokator zamieszkały w lokalu spółdzielczym, czy prywatnym np. na terenie b. Gminy Centrum w porównaniu z lokatorem zamieszkałym w podobnym lokalu spółdzielczym na Ursynowie, czy Bielanach, mając takie same dochody, otrzymuje dziś niższy dodatek mieszkaniowy.

  • Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy w 2007r.

   • Żoliborz – 145zł, Praga Południe – 154zł

   • Ursynów – 209zł, Bielany – 200zł,

  • Różnica nie mająca zatem społecznego uzasadnienia sięga nawet 30%.


Stawki czynszu wg uchwa by ych gmin r nice

Zasady Polityki Czynszowej – stan aktualny

Stawki czynszu wg uchwał byłych gmin - różnice


Stan aktualny c d

Stan aktualny c.d.

 • W 1999r. Rada Gminy Centrum ustaliła max stawkę wynoszącą 2,59 zł/m2 co stanowiło wówczas 1,38% wartości odtworzeniowej 1 m2 lokalu.

 • Obecnie stawka ta stanowi tylko ok. 0,60% wartości odtworzeniowej.

 • Powoduje to:

  • wzrost deficytu pomiędzy czynszami a kosztami utrzymania,

  • faktyczne dopłaty do czynszu, nawet dla najemców, którzy pomocy finansowej nie wymagają, przez wszystkich mieszkańców Warszawy, bez względu na ich dochody,

  • niskie dodatki mieszkaniowe dla osób potrzebujących pomocy od Miasta, a zamieszkałych także w zasobie prywatnym i spółdzielczym.


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012

Średnia stawka czynszu w miastach województwa mazowieckiego dla lokali po zastosowaniu czynników obniżających i podwyższających w zł/m2 (2008r.)


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012

Średnia stawka czynszu w miastach wojewódzkich dla lokali po zastosowaniu czynników obniżających i podwyższających w zł/m2


Udzia zasobu mieszkaniowego gminy w og lnej liczbie mieszka na terenie warszawy

Udział zasobu mieszkaniowego gminy w ogólnej liczbie mieszkań na terenie Warszawy


Struktura wiekowa budynk w stanowi cych w ca o ci w asno m st warszawy

Struktura wiekowa budynków stanowiących w całości własność m. st. Warszawy


Stan wyposa enia technicznego budynk w stanowi cych w ca o ci w asno m st warszawy

Stan wyposażenia technicznego budynków stanowiących w całości własność m. st. Warszawy

Według danych na koniec 2007r. pozbawionych:

 • Instalacji kanalizacyjnej- 8% budynków

 • Instalacji centralnego ogrzewania - 77% budynków

 • Instalacji ciepłej wody- 75% budynków

 • Instalacje gazową- 48% budynków

 • Łazienek w lokalach - 39% budynków

 • „WC” w lokalach - 21% budynków


Potrzeby remontowe miasta

Potrzeby remontowe Miasta


Prognoza poprawy stanu technicznego budynk w miasta na lata 2008 2012

Prognoza poprawy stanu technicznego budynków Miasta na lata 2008-2012

Planuje się, że w latach 2008-2012 Miasto doposaży w instalację 436 budynków oraz

wymieni instalację w 206 budynkach


Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego kt re powinny zosta pokryte z czynszu

Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, które powinny zostać pokryte z czynszu

A. Koszty administracji, zarządu i utrzymania czystości – 2,59 zł/m2/m-c.

B. Koszty remontów, konserwacji, awarii oraz ulepszenia (modernizacje) budynków komunalnych – 2,29 zł/m2/m-c.

Łącznie średni miesięczny koszt utrzymania

1 m2 = 4,88 zł/m2/m-c.

W stosunku do kosztu utrzymania zasobów wraz z

remontami w wys. 4,88 zł/m2/m-c średni uzyskany

czynsz (2,27zł/m2) stanowi zaledwie ok. 47%.


Cele polityki czynszowej

Cele polityki czynszowej

 • Ujednolicenie obowiązujących zasad

 • Ochrona najemców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej - zastosowanie obniżek czynszu

 • Urealnienie dotychczasowych czynszów (wzrost średniej stawki czynszu z 2,27 zł/m2 do ok. 3,50 zł/m2)

 • Zmniejszenie deficytu pomiędzy wydatkami związanymi z utrzymaniem zasobu a dochodami z czynszów (szacunkowy wzrost dochodów ze 115 mln zł do 175-185 mln zł rocznie)


G wne kierunki przyj te w projekcie programu

Główne kierunki przyjęte w projekcie programu

 • wprowadzenie stawki bazowej:

  do 3% wartości odtworzeniowej 1 m2

 • „podział” Miasta na trzy strefy:

  dokonywany przez Rady Dzielnic (maksymalnie 2 strefy w Dzielnicy):

  • Centralną = +10% bazowej

  • Miejską = bazowa

  • Peryferyjną = -10% bazowej


Obni ki ze wzgl du na warto u ytkow lokalu

Obniżki ze względu na wartość użytkową lokalu:

Maksymalna obniżka 50%


Wprowadzenie obni ek ze wzgl du na uzyskiwane dochody

Wprowadzenie obniżek ze względu na uzyskiwane dochody


Podsumowanie

Podsumowanie

 • Projekt przewiduje zatem:

  • Sprawiedliwy czynsz – zależny od położenia lokalu, jego wyposażenia

  • Objęcie osób potrzebujących realną pomocą w formie dodatku mieszkaniowego i obniżki dochodowej

  • Wyższe dodatki mieszkaniowe dla wszystkich uprawnionych mieszkańców Warszawy

  • Obniżki techniczne i dochodowe spowodują, że w rzeczywistości stawka czynszu nie wzrośnie tak drastycznie jak to podawano w mediach, ponieważ około 90% lokali będzie objętych obniżkami


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m st warszawy na lata 2008 2012

Przykład dla lokalu 45m2, bez CO i CCW, w strefie miejskiej, dla rodziny 2-osobowej, która miesięcznie uzyskuje łącznie 4000zł brutto (bez obniżki)

Brak dodatku mieszkaniowego

Brak obniżki dochodowej


ad
 • Login