Health psychology 6 th edition shelley e taylor
Download
1 / 33

Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor. Kapittel 11+12 Å leve med kronisk, progressiv og dødlig sykdom. Kroniske sykdommer og tilstander. Ca 50 % av befolkningen har til enhver tid en kronisk sykdom/tilstand

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Health Psychology, 6 th edition Shelley E. Taylor' - nelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Health psychology 6 th edition shelley e taylor

Health Psychology, 6th editionShelley E. Taylor

Kapittel 11+12

Å leve med kronisk, progressiv og dødlig sykdom

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Kroniske sykdommer og tilstander
Kroniske sykdommer og tilstander

 • Ca 50 % av befolkningen har til enhver tid en kronisk sykdom/tilstand

 • Varierer fra milde (litt hørselshemmet, svake allergiske reaksjoner) til alvorlige (AIDS, kreft, diabetes) tilstander

 • Kroniske sykdommer er den mest hyppige dødsårsaken

 • Ofte ingen kur, kun behandling og håndtering- (self)-management of illness

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Livskvalitet
Livskvalitet

 • Livskvalitet tradisjonelt målt utfra hvor lenge en person overlevde sykdom og hvilke sykdomstegn som manifisterte seg

 • Subjektiv vurdering av livskvalitet også relatert til oppfatning av sykdommen, psykologisk og sosial fungering

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Hva er livskvalitet quality of life
Hva er livskvalitet/Quality of Life?

 • I hvilken grad en person er i stand til å maksimere sin

  • Fysiske,

  • Psykologiske,

  • Arbeidsmessige, og

  • Sosiale fungering

  • Dagliglivets aktiviteter

 • Sykdoms-eller behandlingsrelatert symptomatologi

 • En viktig indikator for bedring eller tilpasning til kronisk sykdom

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom fornektning
Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom: fornektning

 • Fornektning er en vanlig reaksjon ved diagnosetidspunktet

 • Kan ha beskyttende funksjon like etter diagnose

 • Kan være skadelig på sikt og i rehabiliteringsfasen (e.g. mindre sannsynlig at man følger råd om medisinbruk, trening)

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom angst
Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom: Angst

 • Angst er vanlig, og kan øke når man

  • Venter på testresultater

  • Forventer alvorlige bieffekter ved sykdom eller medisinering

  • Står ovenfor omfattende medisinske inngrep

  • Føler seg avhengig av helsepersonell/andres omsorg

  • Må foreta store endringer i livsstil

  • Er bekymret over mulige komplikasjoner, over fremtiden, om sykdomsprogresjon

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom depresjon
Emosjonelle reaksjoner ved kronisk sykdom: Depresjon

 • Vanlig når den akutte fasen er over og sykdommens implikasjoner begynner å synke inn

 • Å fastslå depresjon kan være vanskelig

  • Depressive symptomer, slik som utmattelse og vekttap er ofte også symptomer på sykdom eller bieffekter av behandling

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Selvet og kroppsbildet
Selvet og kroppsbildet

 • Selvbilde “Self-Concept”

  • Et stabilt sett av oppfatninger om ens personlige kvaliteter og attributter

 • Selvtillit “Self-esteem”

  • En global vurdering av ens egne kvaliteter og attributter (gode eller dårlige)

 • Kroppsbilde

  • Oppfatning og vurdering av ens egen fysiske fungering og utseende

  • Synker ofte drastisk ved sykdom

  • Kan gjenopprettes; vanskelig hvis skade på ansiktet er involvert

Wenche Dageid, Psykologisk institutt


Det sosiale og private selvet
Det sosiale og private selvet

 • Å gjenoppbygge det sosiale nettverket og sin rolle i det er en viktig del av tilpasningsprosessen ved kronisk sykdom

 • Interaksjon med familie og venner

  • Er en kilde til selvtillit

  • Gir informasjon

  • Yter hjelp og sosial støtte

 • Vanskelig balanse; frykt for å miste støtte, å bli avhengig av andre, miste uavhengighet, være en byrde for andre

 • Tilpasning til kronisk sykdom innebærer at personens muligheter og drømmer for fremtiden må rejusteres

 • Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Mestringsstrategier og kronisk sykdom
  Mestringsstrategier og kronisk sykdom

  • Kronisk syke rapporterer færre aktive mestringsstrategier og benytter istedet flere passive mestringsstrategier

  • Unnvikende mestring er assosiert med økt psykologisk ubehag/forstyrrelse

  • Aktive mestringsstrategier er relatert til bedre tilpasning enn ved bruk av passive strategier

  • Multiple strategier kan være nyttige når strategien er matchet mot en spesifikk utfordring

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Pasientens holdning til kronisk sykdom
  Pasientens holdning til kronisk sykdom

  • Pasienten må integrere sykdommen i livet forøvrig

   • Utvikle et realistisk syn på sykdommen

   • Forstå begrensningene sykdommen innebærer

   • Følge behandlingen som trengs, selv når man “føler seg frisk”

  • Teorier om hvorfor sykdom oppsto

   • Stress, fysisk skade, bakterier/virus, Guds vilje, egen skyld, andres? Miljø?...

   • Å skylde på andre personer er maladaptivt

  • Self-efficacy og opplevelse av kontroll er vanligvis adaptivt; men kan virke mot sin hensikt dersom faktisk kontroll er lav

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Rehabilitering og kronisk sykdom hvem benytter seg av langtidspleie figur 11 1
  Rehabilitering og kronisk sykdom: Hvem benytter seg av langtidspleie? Figur 11.1

  Noen problemer er så alvorlige at de bare kan håndteres gjennom institusjonalisering

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Rehabilitering
  Rehabilitering langtidspleie? Figur 11.1

  • Rehabiliteringsprogram

  • Lære nye ferdigheter og justere atferd

  • Smertebehandling

  • Revurdere arbeids/fritidsaktiviteter

  • Hanskes med stigmatisering og diskriminering

  • Hanskes med eventuelle endrede sosiale relasjoner, særlig i nære forhold

  • Spesielle utfordringer med barn: forståelse av sykdom og behandling, avhengighet av voksne, store påkjenninger

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Positive endringer
  Positive endringer langtidspleie? Figur 11.1

  • Personer med kronisk sykdom kan…

   • Sette mer pris på livet etter å ha “sett døden i hvitøyet”

   • Endre prioriteringer i livet

   • Finne mening i de små ting

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Prim re d ds rsaker i usa tabell 12 1
  Primære dødsårsaker i USA: Tabell 12-1 langtidspleie? Figur 11.1

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Prim re d ds rsaker i utviklingsland
  Primære dødsårsaker i utviklingsland langtidspleie? Figur 11.1

  Deaths in millions % of deaths  

  • Coronary heart disease 3.1 10.8

  • Lower respiratory infections 2.86 10

  • HIV/AIDS 2.14 7.5

  • Perinatal conditions 1.83 6.4

  • Stroke and other

   cerebrovascular diseases 1.72 6

  • Diarrhoeal diseases 1.54 5.4

  • Malaria 1.24 4.4

  • Tuberculosis 1.1 3.8

  • Chronic obstructive

   pulmonary disease 0.88 3.1

  • Road traffic accidents 0.53 1.9

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Norge totalt ca 41 000 personer 2004
  Norge: totalt ca. 41 000 personer (2004) langtidspleie? Figur 11.1

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Barned dlighet
  Barnedødlighet langtidspleie? Figur 11.1

  • Barn under 5 år som dør (per 1000)i:

   • 1.Sierra Leone: 284

   • 2.Niger: 262

   • 3.Angola: 260

   • 4. Afghanistan: 257

   • 65. Sør-Afrika: 66

   • 87. Kina: 37

   • 157. USA: 8

   • 192. Island, Italia, Norge, Danmark, Japan, Danmark: 4

   • 193. Sverige, Singapore: 3 (UNICEF, 2005)

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  D ds rsaker hos sm barn
  Dødsårsaker hos småbarn langtidspleie? Figur 11.1

  • SIDS: Sudden Infant Death Syndrome= Krybbedød

   • Årsakene ukjente, baby slutter å puste

   • Stor emosjonell påkjenning for foreldre

  • Mellom 1 og 15 år i vestlige land

   • #1 dødsårsak er ulykker (40%)

   • #2 dødsårsak er kreft (særlig leukemia)

  • 7 av 10 dødsfall hos barn under 5 år over hele verden skyldes komplikasjoner ved fødsel, lungebetennelse, diare, malaria, HIV/AIDS og feil/underernæring (11 millioner!)

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  South africa 2005
  South Africa 2005 langtidspleie? Figur 11.1

  Jacobs M, Shung-King M, Smith . (eds)

  South African Child Gauge 2005. Children’s Institute,University of Capetown

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Barns forst else av d den
  Barns forståelse av døden langtidspleie? Figur 11.1

  • Barn som er yngre enn 5 år assosierer gjerne døden med søvn

   • Døden oppleves ikke som endelig, men som en “endret tilstand” e.g. Snøhvit og Tornerose

   • Nysgjerrig heller enn lei seg eller redd

  • Barn i alderen 5-9 utvikler begrep om dødens endelige natur

   • Kan personifisere døden som et spøkelse, en ånd, skygge e.l.

  • I alderen 9-10 skjønner barn at døden er universal og uunngåelig, at kroppen går i oppløsning, at den døde ikke kommer tilbake

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  D ds rsaker i ungdom ung voksen alder
  Dødsårsaker langtidspleie? Figur 11.1i ungdom/ung voksen alder

  • Dødsårsaker i alderen 15-24 i USA (vestlige land) er

   • #1 ulykker (trafikkulykker)

   • #2 mord

   • #3 selvmord

   • #4 hjerte/karsykdommer

   • Kreft, AIDS….

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  I voksen alder
  I voksen alder langtidspleie? Figur 11.1

  • Utvikling av kroniske sykdommer som til slutt fører til død

  • Prematur død (før beregnet levealder)

   • Vanligvis på grunn av hjerteslag,kreft

  • De fleste sier de foretrekker plutselig, smerteløs død uten kroppslig ødeleggelse

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  I alderdommen
  I alderdommen langtidspleie? Figur 11.1

  • Med økt alder kommer vanligvis økt forsoning med fremtidig død

   • Man kan ha forberedt seg praktisk og mentalt

   • Venner og familiemedlemmer kan ha dødd før en

   • Man kan ha forsonet seg med endringer i utseende og fungering, hva man har oppnådd og ikke oppnådd i livet, etc.

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  I alderdommen1
  I alderdommen langtidspleie? Figur 11.1

  Hva predikerer dårlig helse?

  Livet oppleves som lite tilfredsstillende

  Depresjon

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Skal man fortsette behandling
  Skal man fortsette behandling…? langtidspleie? Figur 11.1

  • “Barmhjertighetsdrap”/dødshjelp– et moralsk og juridisk tema

   • Euthanasia: bokstavelig betydning “God Død”

   • Å ende en persons liv for å ende personens lidelse

  • “Living Will”

   • Testament skrevet av en person med dødelig sykdom

   • Personen ønsker ikke å bli holdt kunstig i live

  • Lete etter en “mirakelkur”

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  K bler ross s 5 stadie teori
  K langtidspleie? Figur 11.1ϋbler-Ross’s 5- Stadie teori

  • Fornektning

   • Det må være en feil…testresultatene er blitt forvekslet

  • Sinne

   • Hvorfor meg? Hvorfor ikke en annen?

  • Forhandling

   • En pakt med Gud, jobbe mer, være snillere

  • Depresjon

   • Å innfinne seg med manglende kontroll- en tid for “forventningssorg”

  • Aksept

   • Trett, fredfull (ikke alltid behagelig), roen senker seg

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Evaluering av k bler ross s teori fins det stadier i d dsprosessen
  Evaluering av K langtidspleie? Figur 11.1ϋbler-Ross’s Teori: fins det stadier i dødsprosessen?

  +

  • En god beskrivelse av døende pasienters reaksjoner

  • Beskrev hvilke psykologisk behandlingsbehov døende kan ha

  • Brøt tabuet rundt døden

   -

  • Kunne IKKE identifisere forhåndsbestemte, etterfølgende stadier

  • Noen pasienter gikk ikke gjennom bestemt stadie

  • Betydningen av angst ikke godt nok vektlagt

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Medisinsk personale og h ndtering av d ende pasienter
  Medisinsk personale og håndtering av døende pasienter langtidspleie? Figur 11.1

  • Medisinsk personale er sentrale støttespillere i en døende pasients liv

   • Assistanse til praktiske gjøremål

   • Smertelindring

   • Ser personen på regulær basis

   • Er del av dødsprosessen; en svært personlig opplevelse

   • Profesjonelle: pasient trenger ikke “late som”

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Medisinsk personale og h ndtering av d ende pasienter1
  Medisinsk personale og håndtering av døende pasienter langtidspleie? Figur 11.1

  • Terminal (endelig) care=

   • Medisinsk behandling av pasient med dødlig sykdom

  • Palliative care

   • Behandlig for å gjøre en døende pasients situasjon mer komfortabel. Dreier seg ofte om smertereduksjon. Ingen kur. Inngår i den endelige/avsluttende omsorg (terminal care).

 • Alternativer til sykehusbehandling:

  • sykehjem/institusjon

  • Bo hjemme; pleie av partner, familie, hjemmehjelp

 • Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Medisinsk personale og h ndtering av d ende pasienter2
  Medisinsk personale og håndtering av døende pasienter langtidspleie? Figur 11.1

  • Avery Weisman’s retningslinjer for helsepersonells håndtering av døende pasienter:

   • Informert samtykke og medbestemmelse

   • Skape trygg ramme for pasienten

   • Hjelpe pasienten til å benytte tid som er igjen på en meningsfull måte

   • Hjelpe pasient og nære personer til å bearbeide sorg, depresjon og forventning om tap

   • La pasient sovne inn med verdighet

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Utfordringer for de etterlatte voksne
  Utfordringer for de etterlatte: voksne langtidspleie? Figur 11.1

  • Hverdagen var fylt av sykdomsrelaterte aktiviteter- vanskelig å skape nytt innhold ilivet

  • Prioriteringer endres

 • Sorg

  • En følelse av meningsløshet og tomhet

  • Ofte preget av en overopptatthet av den avdøde, aggresiv atferd rettet mot andre og skyldfølelse relatert til dødsfallet

  • Kan involvere rastløshet, manglende evne til konsentrasjon og andre alvorlige psykologisk og fysiske symptomer

 • Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  Utfordringer for de etterlatte barn
  Utfordringer for de etterlatte: barn langtidspleie? Figur 11.1

  • Kan forvente at den avdøde personen skal komme tilbake “våkne igjen”

  • Kan tro at en forelder forsvant fordi barnet var “slemt” eller gjorde noe galt

  • Kan føle seg “ansvarlig” for et søskens dødsfall

  “Jeg ville ikke at vi skulle få en ny baby I huset. Og nå har vi det ikke. Det er min feil”.

  Wenche Dageid, Psykologisk institutt


  ad