Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne? - PowerPoint PPT Presentation

Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør!
Download
1 / 17

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør! Udvikling i det gode spænd mellem faglogik og brugerlogik. Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?. Mennesker og innovation. Mennesker er ikke det eneste fokus i innovation – til gengæld er de det vigtigste… Kvalitet Økonomi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvilken forskel skaber mest v rdi for brugerne

Kerneopgaven: Ikke det vi gør – men den forskel vi gør!Udvikling i det gode spænd mellem faglogik og brugerlogik

Hvilken forskel skaber mest værdi for brugerne?


Mennesker og innovation

Mennesker og innovation

 • Mennesker er ikke det eneste fokus i innovation – til gengæld er de det vigtigste…

  • Kvalitet

  • Økonomi

  • Politiske kriterier

  • M.fl.

   • Disse kan også anvendes som mere snævre foki, men i sidste ende må værdiskabelsen af en given udvikling altid vurderes i relation til borgeren


Hvis innovation er svaret

Hvis innovation er svaret

- hvad er så spørgsmålet?


Innovationsfokus mennesker

Innovationsfokus: Mennesker

1. Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

3. Forstyr

dig selv

2. Skab en

spænding

4. Prøv!


1 forbedre menneskers liv

1. Forbedre menneskers liv

FORBEDRE

MENNESKERS

LIV


1 forbedre menneskers liv1

1. Forbedre menneskers liv

 • Vores berettigelse består i at kerneopgaven anerkendes som en værdifuld forskel i udvalgte menneskers liv

 • Ikke det vi selv kan… men den effekt, som det får…


2 m d mennesker

2. Mød mennesker

MØD

MENNESKER

Forbedre

menneskers

liv


2 m d mennesker1

2. Mød mennesker

 • For at finde ud af, hvad der rører sig i menneskers liv, må vi møde dem!

 • Vælg en relevant gruppe:

  • Mød dem med nysgerrighed: Hvad er de optagede af (ikke: Hvad er du er optaget af!...)

  • Hvad er det gode liv for dem? (ikke: Hvor gode synes de, vi er…?)

  • Mødesteder og –former er kun begrænsede af fantasien – ex.:

   • Stil dig der, hvor de er, og start en nysgerrig samtale

   • Stil det samme spørgsmål til alle borgere, du møder i de næste 14 dage – ex. ”Hvad tænker du på, når du hører begrebet Kvalitet i sundhed?”

   • Placér et par mannequin-dukker i venteværelset med spørgsmålet: ”Gad vide, hvad mennesker, som venter her, de tænker på?” og en lille kasse til svarene, som hænges på dukkerne løbende…

   • Osv.


3 skab en sp nding

3. Skab en spænding

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

SKAB EN

SPÆNDING


3 skab en sp nding1

Udfordring

Beskriv:

Frustration

Beskriv:

Ambition

Kreativt spæn-dings-felt

3. Skab en spænding

 • Når du møder mennesker, så møder du uopfyldte drømme, aktuelle frustrationer, behov, frygt, problemer, engagement mm.

 • Jo flere du møder, desto oftere vil du høre om de samme udfordringer. Håndtér dem:

  • Beskriv frustrationen og dens konsekvenser:

   • Ex. portører: ”I løbet af en døgnvagt bruger vi

    ca. 3 timer på at lede efter senge, der ikke findes…”

  • Etablér en ambitiøs målsætning – jo mere ambitiøs

   desto bedre!

   • Ex. ”Vi vil aldrig mere lede efter senge på

    vores sygehus!”

  • Herved skabes et kreativt spændingsfelt – som

   inviterer til nytænkning i tydelige rammer


4 forstyr dig selv

4. Forstyr dig selv

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

FORSTYR

DIG SELV

Skab en

spænding


4 forstyr dig selv1

4. Forstyr dig selv

 • Når ambitionen er klar – og spændingsfeltet er klarlagt, så er der rum til at søge efter løsninger, vi ikke har fundet tidligere

 • Anvend kreative metoder – som findes i bøger, kurser, google mmm. Hvilke er ikke væsentligt, men at du giver slip og lader dig forstyrre er afgørende!

 • Producér en række forskellige løsningsforslag til at opnå ambitionen – udvælg den/de mest attraktive (opstil selv vurderingskriterier ex.: ressourcer, realisme, idéhøjde, strategisk fit o.lign.)


5 pr v

5. Prøv!

Mød

mennesker

Forbedre

menneskers

liv

Forstyr

dig selv

Skab en

spænding

PRØV!


5 pr v1

5. Prøv!

Prøvehandlinger: Hvor lidt er nok…?

 • Udvikling skal primært ske i hverdagen – og ikke kun i stort anlagte projekter. Een af måderne at gøre det på, er at spørge sig selv: Hvor lidt er nok – til at skabe afgørende nyt?

 • Prøvehandlinger eksperimenterer med nye idéer samtidigmed at man løser sine opgaver i dagligdagen.


5 pr v2

5. Prøv!

Prøvehandlinger er karakteriseret ved:

 • Vi handler med det samme   Dvs.: Vi arbejder med et minimum af planlægning, så vi kan komme ud og prøve hurtigst muligt.

 • Vi fejler hurtigt - og lærer hurtigt  Dvs.: Vi handler så hurtigt som muligt i processen - for at lære af fejl og virkelige erfaringer.

 • Vi implementerer fra starten  Dvs.: Handlingen indgår i udgangspunktet i driften - omend måske en afgrænset del - helt fra starten

 • Vi er de rigtige - ikke flere  Dvs.: Få mennesker med samme idé og fokus sikrer dynamik og handlekraft i afprøvningsfasen. Hellere flere forskellige prøvehandlinger med forskellige besætninger - end een stor gruppe, der holder sig selv i skak og kræver for mange 

  Se prøvehandlingsskabelon her: http://frapatienttilborger.wordpress.com/ressourcer/

  – brug max. 15-20 minutter på at udfylde den…!


5 pr v3

5. Prøv!

 • Implementering:

  • Efter første gennemprøvning evalueres:

   • Var det en forbedring (Ja/Nej?)

   • Hvad lærte vi?

   • Hvad er næste skridt? (Go / No go / 2. prøvehandling el. implementering?)

  • Succesfulde prøvehandlinger bør efter 2 iterationer med fordel kunne implementeres i driften


 • Login