ZOOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation

ZOOLOGIE
Download
1 / 32

 • 316 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZOOLOGIE. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZOOLOGIE. Aktuální info - webová stránka ústavu, ne STAG Příprava dle sylabu (nástěnka, web) Testy (2, v ½ a na konci semestru – viz sylabus)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZOOLOGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zoologie

ZOOLOGIE

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Zoologie

ZOOLOGIE

 • Aktuální info - webová stránka ústavu, ne STAG

 • Příprava dle sylabu (nástěnka, web)

 • Testy (2, v ½ a na konci semestru – viz sylabus)

 • Terénní blokové cvičení na ŠZP 16.- 19. 5. 2013 – jen bakaláři, účast nutná!!!

 • Viz web VFU – informace o univerzitě – Vita Universitatis 2008, č. 2, s. 22

 • Kompenzace – volno – možnost samostudia preparátů ve cvičebně!

 • Cvičení - pracovní listy (web)

 • Nezapomínat uvádět zvětšení

 • „Poznávačka“ - u zápočtu

 • Přednášky – studovat průběžně, nenechávat na později

 • Nová skripta (2010, ne 2004) – jsou v multimediální pomůcce (www.zoologie.frasma.cz, web ústavu), SŠ učebnice, knihovna, TV dokumenty, internet (obrázky/images), studovna Animal Planet, časopisy

 • Internetové odkazy, doporučená literatura – viz anotace (web, nástěnka)

 • Doporučujeme navštívit zoo, muzejní zoologické sbírky


Zoologie

 • Vypište taxonomické kategorie a zařaďte kočku divokou.

 • Ve které zoogeografické oblasti žije tygr?

 • Co je to fylogeneze?

 • Kdo a kdy zavedl binominální nomenklaturu?

 • Poznejte, co je na obrázcích.


Zoologie

O čem je následující referát z konference Zoologické dny Brno?

Mobbing – typ antipredačního chování u Passer domesticus

Závěr: Abychom se dorozuměli se specialisty z příbuzných oborů, měli bychom zvládnout základy odborné terminologie příslušného oboru, vědecké názvy nejznámějších živočichů a angličtinu.


Zoologie

Zařaďte zoologicky klíště!

Klíště je parazit.

Parazit není taxonomický pojem, jde o ekologický vztah!

Klíště je hmyz.

Klíště nepatří do třídy hmyzu! Jde o příslušníka podtřídy roztoči, třídy pavoukovci, podkmene klepítkatci, kmene členovci.

Zařaďte zoologicky kočku!

Kočka je malé zvíře, zájmové zvíře, domácí masožravec.

Kočka je šelma, masožravec je ekologický pojem, i když např. v angličtině oba pojmy splývají (carnivore).

Šimpanz je předkem člověka.

Dnešní šimpanzi pouze sdílejí s dnešními lidmi společného předka, tj. šimpanzi a lidé jsou sesterské taxony!


Zoologie

Taxonomie - hierarchický systém

Taxonomická kategorie (jednotka) X TAXON

živočichové (Metazoa)

(regnum)

Říše

DRUH

kmen

(phylum)

strunatci (Chordata)

(subphylum)

obratlovci (Vertebrata)

třída

(classis)

savci (Mammalia)

řád

(ordo)

šelmy (Carnivora)

(familia)

čeleď

kočkovití (Felidae)

(subfamilia)

malé kočky (Felinae)

rod

(genus)

kočka (Felis sp.)

(species)

kočka divoká (Felis silvestris)

Druh je soubor populací tvořený navzájem si podobnými jedinci (genetika, ekologie, geografie), kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin.


V deck n zvoslov binomin ln

Vědecké názvosloví (binominální)

Schreber

, 1777

kočka divoká - Felis silvestris

kočka plavá -

Felis silvestris lybica

kočka domácí -

Felis silvestris f. catus

Felis silvestris catus

Felis catus

Zkratky: sp., spp., ssp., subsp., L.: Fringilla coelebs L. → F. coelebs Linnaeus, 1758

Koncovky: -idae, -inae (čeleď Bovidae - turovití x podčeleď Bovinae - tuři),

-formes (řády ptáků, ryb), -ptera (řády hmyzu)


Zoologie

Nezbytnost vědeckého názvosloví

Je třeba znát vědecký název nebo aspoň zařazení v systému

Potos flavus – kynkažu (šelmy, čel. medvídkovití)

angl.: kinkajou

španěl.: marta, martucha, martilla, mico de noche, micoleón, perro de monte, oso mielero, leoncillo (kuna, opice, lev, pes nebo medvěd?)

Pteronura sp., Lutra spp. – vydra

španěl.: nutria, perro de agua

(vodní pes nebo nutrie?)


Zoologie

anglický název – Burmese Python

slovenský název – pytón tmavý

vědecký název - Python molurusbivittatus

český název - krajta tygrovitá tmavá resp. krajta tmavá


V deck n zvoslov

Vědecké názvosloví

Dicerosbicornis, Hippopotamusamphibius- porozumění → snazší zapamatování

Zonotrichiacapensis(nežije v J. Africe, ale v J. Americe) nesprávné, ale platné v zájmu stability

Věnovací jména - agapornis Fischerův (Agapornisfischeri) – nelze komolit jako „agapornisfišeri“, viz publikované české názvy živočichů (NM Praha, Biolib aj.)

pravidlo priority: např. Platypus x Ornithorhynchusanatinus

Nebo: Apismellifera → A. mellifica → A. mellifera (lat. mel = med, facere = dělat, řec. forein = nosit)

přejmenoval sám Linné, sice správnější, ale podle pravidla priority návrat k původnímu názvu)


Zoologie

Typ rodu, čeledi aj. – např. Passer domesticus(vrabec domácí) – typ rodu vrabec (Passer), čeledi Passeridae (vrabcovití) a řádu pěvci (Passeriformes)

Rangifertarandus – sob - monotypický rod (s jediným druhem) - v češtině u savců pak stačí jednoslovný název, nikoli v latině

Rangifertarandustarandus - sob evropský - nominotypickásubspecie– na jejím základě byl popsán celý druh

R. tarandustarandusx R. taranduscaribou(karibu) –konspecifičnost(týž druh)


Zoologie

 • Poddruhy (subspecies)

 • dříve označovány jako „zeměpisné rasy“

 • alopatrické rozšíření

 • potenciál vyvinout se v nové druhy

 • často není jasné, zda jde o poddruh nebo druh

Tygr (Pantheratigris)

tygr indický (P. t. tigris)

t. indočínský (P. t. corbetti)

t. sumaterský (P. t. sumatrae)

t. ussurijský (P. t. altaica)

t. čínský (P. t. amoyensis)

t. turanský(P. t. virgata)

t. balijský (P. t. balica)

t. javánský (P. t. sondaica) - 3 ssp. vyhubeny!


Zoologie

Názvosloví (nomenklatura)

Rodový, druhový a poddruhový název se píše kurzívou (Bubo bubo bubo),

pouze pokud je celý text psán kurzívou, pak se pro lepší odlišení vědecký název (Bubo bubo) kurzívou nepíše!

České rodové názvy v textu nezačínají velkým písmenem: kos černý a nosatka Darwinova

Anglické názvy nelze překládat doslova, v běžných slovnících jsou obvykle chyby, pozor na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou!

Goldeneagle –

Nativecat –

Mountaingoat –

Elk –

divoké husy x husa divoká – neexistuje, Anseranserje správně

mořští racci x racek mořský (Larusmarinus)

Závěr: konzultovat s literaturou a odborníky – zoology, specialisty na danou skupinu!

ne zlatý orel, ale orel skalní

ne kočka divoká, ale kunovec tečkovaný

ne horská koza, ale kamzík bělák

Amerika - jelen wapiti, Evropa - los

husa velká!


Zoologie

Překlady z angličtiny

(např. odborná veterinární literatura – nemoci ptáků, plazů, exotických savců apod.)

Galapagos Hawk

Káně galapážská

Hawk = jestřáb, sokol, luňák (Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník, Academia, Praha 1984)

Buteo galapagoensis

Jestřáb galapážský?

Jestřáb = Goshawk

Sokol = Falcon

Luňák = Kite

Hawk = káně (americké druhy; eurasijské a africké = buzzard)

Závěr: vycházet z vědeckého názvu, podle něj hledat český ekvivalent v seriózních databázích (BioLib, Avibase) nebo v zoologické literatuře (Hudec et al.: Soustava a české názvosloví ptáků světa).


Zoologie

Sableantelope

Sableantelope= kozoroh tmavý, hřívnatecšavlorohý (Hais, K. , Hodek, B.: Velký anglicko-český slovník, Academia Praha 1985)

Správně ovšem antilopa vraná (Hippotragusniger)!!!


Zoologie

fenon – morfospecies - biospecies

Morfologická podobnost / rozdílnost nemusí být úměrná genetické příbuznosti / vzdálenosti

kryptické / podvojné druhy

(sibling species)

pes domácí

Canis familiaris

šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)


Zoologie

divergence (adaptivní radiace)

homologické orgány – stejný původ

analogické orgány (homoplazie) – stejná funkce

konvergence


Zoologie

Podobnost x příbuznost

Ve skutečnosti vlaštovka patří do řádu pěvců, rorýs do řádu svišťounů (spolu s kolibříky) – konvergence!!!

Autor názvu je v závorce, pokud došlo k změně rodového názvu

Rorýs obecný Apusapus (Linnaeus, 1758)

Vlaštovka obecná HirundorusticaLinnaeus, 1758

PůvodněHirundoapusLinnaeus, 1758


Zoologie

Podobnost x příbuznost

Skutečná příbuznost – se sudokopytníky (hrochy) – patří do jednoho řádu Cetartiodactyla

Kytovci

Znaky sdílené s (pa)rybami – vodní prostředí, tvar těla, ploutve, absence srsti, reprodukce ve vodě

Znaky sdílené s ploutvonožci – „ploutve“, živorodost, dýchání plicemi

Znaky sdílené se sudokopytníky – složený žaludek, typ placenty, tvar penisu


Zoologie

Fylogenetická taxonomie („kladistika“)

W. Hennig (1913-1976)

 • Řecky klados = větev

 • Systém organismů byl původně (Linné) budován na základě podobnosti, ne příbuznosti (ta byla zastřena konvergencí). Cílem současných změn je systém vyjadřující skutečné fylogenetické vztahy (viz http://tolweb.org, www.timetree.org)

 • Základní myšlenka kladistické taxonomie:

 • Nelze spojovat do jedné skupiny druhy, z nichž některé jsou příbuznější druhům z jiné skupiny.

 • Taková skupina je nepřirozená, umělá a tedy neplatná

 • Např. krokodýli jsou příbuznější ptákům než hadům, ještěrům nebo želvám, a proto není správné ptáky řadit do samostatné třídy a krokodýly do jiné třídy (plazů) → plazi bez ptáků jsou umělá skupina

 • Podobně někteří prvoci jsou příbuznější živočichům nebo rostlinám než jiným prvokům → prvoci jsou umělá skupina


Zoologie

 • Nejsou nižší a vyšší živočichové, ale bazálnější a odvozenější

 • Všichni recentní živočichové jsou stejně vzdálení od společného předka

 • Obě větve vycházející ze společného uzlu jsou stejnocenné

 • Nelze říci např. že člověk se vyvinul ze šimpanze – pouze sdílejí společného předka - sesterské taxony

sesterské skupiny

sesterské skupiny

stonožky

mnohonožky

korýši

šestinozí (hmyz)

klepítkatci

trilobiti

odvozené skupiny

stonožkovci

(Myriapoda)

bonobo

šimpanz

člověk

bazální skupina


Zoologie

Vážení znaků – bezkřídlost rybenky x blechy

Závěr: bezkřídlost rybenky je primární, tj. pleziomorfie, u blechy je to sekundární ztráta, tj. evoluční novinka (apomorfie) → blecha patří do křídlatého hmyzu

sesterské skupiny

Srpice

Blechy

Dvoukřídlí

Blanokřídlí

polarita znaků (původní x nově získaný stav)

pleziomorfie x apomorfie(aut)apomorfie, (syn)apomorfie, (sym)pleziomorfieparsimonie

Šupinušky


Fylogeneze strunatc

Fylogeneze strunatců

paprskoploutví

obojživelníci

Synapsida -

savci

paryby

sliznatky

„lalokoploutví“

mihule

želvy

šupinatí

haterie

krokodýli

dvojdyšní

pláštěnci

ptáci

?kruhoústí?

Lepidosauria

Archosauria

Diapsida

bezlebeční

plazi (Reptilia)

blanatí (Amniota)

čtvernožci (Tetrapoda)

nozdratí (Choanata)

monofylum

svaloploutví (Sarcopterygii)

parafylum

Osteognathostomata

polyfylum

čelistnatci (Gnathostomata)

VERTEBRATA


Zoologie

 • Evoluční taxonomie – akcentuje anagenezi, uznává parafyletické taxony

 • Fylogenetická (kladistická) taxonomie – akcentuje kladogenezi, neuznává parafyletické taxony (např. ryby, plazi, lidoopovití bez člověka)

 • Ani jedna neuznává polyfyletické taxony

 • Moderní taxonomie - vážení znaků, identifikace synapomorfií (sdílených evolučních novinek), odhalování konvergence, vyhledávání monofylií, rušení para- a polyfylií

 • Neudržitelnost tradiční hierarchické klasifikace – příklad:

 • Třída ptáci jako nejbližší žijící příbuzní krokodýlů patří do skupiny Archosauria, která je nadřádem v rámci třídy plazů – paradox!

anageneze

kladogeneze


Zoologie

Podčeleď velké kočky (Pantherinae)

Podčeleď malé kočky (Felinae)

Podčeleď gepardi

Evoluční linie x hierarchické taxonomické kategorie


Zoologie

B

D

A

C

A

B

C

D

Čas

Tato osa nic neznamená

Tato osa nic neznamená

Tato osa nic neznamená

Dendrogram

Kladogram

D

D

A

A

C

C

B

B

Množství prodělaných změn

=

Tato osa nic neznamená

Fylogram


Zoologie

Echinodermata

Chordata

Ecdysozoa

Lophotrochozoa

Bezobratlí i „zvířata“ jsou vlastně parafyletické (nepřirozené) taxony!

prvoústí

(cca 30 kmenů)

druhoústí

(3 kmeny)

Radiata, Diblastica

Bilateria, Triblastica


Zoogeografick oblasti

Zoogeografické oblasti

HOLARKTICKÁ OBLAST


Zoologie

Uveďte druhy s palearktickým rozšířením (areálem):

rys ostrovid, tetřev hlušec, jelen lesní

Uveďte druhy s nearktickým rozšířením:

vidloroh, bizon, kojot

Uveďte druhy s holarktickým rozšířením:

medvěd hnědý, sob, los, liška obecná

Uveďte druhy s afrotropickým (etiopským) rozšířením:

žirafa, zebra stepní, hroch

Uveďte druhy s orientálním (indomalajským) rozšířením:

orangutan, gibon

Uveďte druhy s paleotropickým rozšířením:

levhart skvrnitý, lev, šakal obecný

Uveďte druhy s přirozeně kosmopolitním rozšířením:

sova pálená, orlovec říční, sokol stěhovavý, kvakoš noční

Uveďte druhy s endemickým rozšířením:

lemur kata, nestor kea, tučňák galapážský

Uveďte druhy v ČR autochtonní:

jelen lesní, srnec obecný, zajíc polní

Uveďte druhy v ČR alochtonní:

ondatra pižmová, bažant obecný, pstruh duhový


 • Login