Arbeidsreg arr224
Download
1 / 26

Arbeidsreg – ARR224 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Arbeidsreg – ARR224. Lesing 1 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993. Voorgeskrewe materiaal. Leer: PHA (Hoofstuk 6 par 6.2-6.3 & 6.5) Hofsake voorgeskryf soos per studiegids. Lees: PHA (Hoofstuk 6 par 6.1, 6.4 & 6.6-6.8) ER (Pp270-286). Hofsake.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbeidsreg – ARR224' - neila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidsreg arr224
Arbeidsreg – ARR224

Lesing 1

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993


Voorgeskrewe materiaal
Voorgeskrewe materiaal

Leer:

 • PHA (Hoofstuk 6 par 6.2-6.3 & 6.5)

 • Hofsake voorgeskryf soos per studiegids.

  Lees:

 • PHA (Hoofstuk 6 par 6.1, 6.4 & 6.6-6.8)

 • ER (Pp270-286).


Hofsake
Hofsake

Gunter v Compensation Commissioner

Twalo v Minister of Safety and Security

Mankayi v Anglogold Shanto Ltd


Leeruitkomste
Leeruitkomste

 • Definieer kernbegrippe soos werknemer en verdienste.

 • Bespreek die toepassing van die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes.

 • Bespreek die verpligtinge van die werkgewer ingevolge die Wet.

 • Bespreek die vereistes waaraan voldoen moet word ten einde vir vergoeding te kwalifiseer.


Wovbs inleiding
WOVBS (Inleiding)

 • Geen gemeenregtelike remedies. Slegs deliktuele eis. (Moes opset/nalatigheid van werkgewer bewys)

 • Ongevallewet van 1941. (Beserings aan diens/Beroepsiektes/Afhanklikes). Verlies aan inkomste en mediese uitgawes. Ook deliktuele eis.

 • Kenmerke van huidige Wet

  • Bestek van diens

  • Wyer toepassing (R 292 032 vanaf 8 Junie 2012)

  • Verdienste (Maandelikse koers van vergoeding ten tye van ongeluk en sluit in kos, huisvesting, oortyd ens)


Wovbs toepassing
WOVBS (Toepassing)

 • Meerderheid van werknemers (Dienskontrak/ Vakleerlingskap/Leerlingskap/ geleentheidswerknemers/direkteure en lede van regspersoon/arbeidsmakelaar/afhanklikes/kurator).

 • Uitgesluit:

  • Militêre diens/opleiding

  • SANW & SAPD terwyl SA verdedig word

  • Huiswerkers in private huishouding

  • Kontrakteurs wat ‘n sub-kontrakteur gebruik

  • Persone in diens buite SA

  • Nie-burgers wat vir minder as 12 maande in SA werk


Snaakse video s
Snaakse video’s

 • www.youtube.com watch funny construction work

 • Fatal mistakes

 • Forklift accident animation

 • http://www.youtube.com/watch?v=KTnGZ37sZqM

 • http://www.youtube.com/watch?v=IJvHzFnSBDw


Wovbs verpligtinge van werkgewers
WOVBS (Verpligtinge van werkgewers)

 • Registreer by Kommissaris en voorsien van besonderhede van besigheid.

 • Indien nie in SA, adres van hoofkantoor in SA en naam van hoofbeampte in SA.

 • Kontrakteurs moet as werkgewers registreer.

 • Rekords vir ‘n tydperk van 4 jaar (Werknemers; tyd gewerk, lone betaal)

 • Staat van lone betaal voor 31/03.

 • Betaal bedrag aan Vergoedingsfonds binne 30 dae.


Wovbs prosedure om vergoeding te eis
WOVBS (Prosedure om vergoeding te eis)

 • Stel werkgewer so gou moontlik in kennis van voorneme om te eis.

 • Indien persoonlike beserings beweer word, moet werkgewer Kommissaris binne 7 dae in kennis stel.

 • Voltooi voorgeskrewe vorms.

 • Eis moet binne 12 maande ingedien word.


Wovbs reg tot vergoeding i
WOVBS (Reg tot vergoeding I)

Voordat geëis word, moet vereistes nagekom word:

 • Werkgewer/werknemer verhouding Dienskontrak. Werknemer itv definisie van Wet.

 • Ongeluk wat beserings/dood veroorsaak Skielik/onverwags. Besering/dood.

 • Diensbestek Aard van verpligtinge. Sien ook die Gunter-hofsaak.


Die wenner van die kompetisie
Die Wenner van die Kompetisie

VEILIGHEID BY DIE WERKSPLEK


4de


3de


2deWovbs reg tot vergoeding ii
WOVBS (Reg tot vergoeding II)

 • Werksperseel.

 • Terwyl die werknemer werk.

 • Terwyl die werknemer die belange van werkgewer bevorder.

 • Terwyl die werknemer gratis na en van werk deur werkgewer vervoer word. (Sien Gunter-hofsaak)

 • Terwyl die werknemer opleiding ontvang in noodhulp, reddingswerk en ander nooddienste.

 • Terwyl die werknemer gedeeltelik sy eie belange en gedeeltelik sy werkgewer se belange bevorder.

 • As werknemer sy dienste in geheel verlaat tot voordeel van sy eie belange, geen beskerming ingevolge Wet nie.


Wovbs vergoeding i
WOVBS (Vergoeding I)

 • Tydelike algehele arbeidsongeskiktheid Periodieke 75% van inkomste. R15820 p.m. 24 maande. Tydelike gedeeltelike ongeskiktheid – gedeelte van 75%. Werkgewer moet 1ste 3 maande betaal.

 • 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van 15 x maandelikse inkomste.

 • < 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van %/30xmaandelikse verdienstex15.

 • 100% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van 75% of verdienste.

 • 31%-99% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van %/30x75%xmaandelikse verdienste.

 • Vakleerling/opgeleide Onlangs gekwalifiseerd.


Wovbs vergoeding ii
WOVBS (Vergoeding II)

Dood van werknemer

 • Wewenaar/weduwee Enkelbedrag (2xpension van 100% ongeskiktheid) + maandelikse pensioen (40% van maandelikse pensioen van 100% ongeskiktheid).

 • Kinders onder 18 Maandelikse pensioen (20% van 75% van maandelikse verdienste).

  Totale pensioen aan weduwee en kinders moet nie 100% van ongeskiktheidsbedrag oorskry nie.

  Begrafnis kostes


Wovbs vergoeding iii
WOVBS (Vergoeding III)

 • Beroepsiektes (Beroepsiekte Byl 3. Siekte aan diens. 12 maande. Stel in kennis van opdoening – werkgewer moet Kommissaris binne 14 dae laat weet.)

 • Verhoogde vergoeding (Nalatigheid van werkgewer. 24 maande.

 • Minder as 3 dae Geen betaling.

 • Ernstige wangedrag van werknemer Geen betaling tensy ernstige besering/dood.

 • Ongeldige kontrak Handel asof geldig.

 • Mediese Fonds/Mediese ondersoek Kan uit Fonds betaal word.

 • Noodsaaklike aksies Hulp van Fonds.


Wovbs vergoeding van werkgewer 3 de party
WOVBS (Vergoeding van werkgewer/3de party)

 • Doelbewuste onregmatigheid van werkgewer. Sien Twalo-saak.

 • 3de party – Opset/nalatigheid.

 • Sien Rand Mutual Assurance-saak. (Versekeraar kan van 3de party eis).ad