arbeidsreg arr224
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arbeidsreg – ARR224

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Arbeidsreg – ARR224 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Arbeidsreg – ARR224. Lesing 1 Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993. Voorgeskrewe materiaal. Leer: PHA (Hoofstuk 6 par 6.2-6.3 & 6.5) Hofsake voorgeskryf soos per studiegids. Lees: PHA (Hoofstuk 6 par 6.1, 6.4 & 6.6-6.8) ER (Pp270-286). Hofsake.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbeidsreg – ARR224' - neila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbeidsreg arr224
Arbeidsreg – ARR224

Lesing 1

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993

voorgeskrewe materiaal
Voorgeskrewe materiaal

Leer:

 • PHA (Hoofstuk 6 par 6.2-6.3 & 6.5)
 • Hofsake voorgeskryf soos per studiegids.

Lees:

 • PHA (Hoofstuk 6 par 6.1, 6.4 & 6.6-6.8)
 • ER (Pp270-286).
hofsake
Hofsake

Gunter v Compensation Commissioner

Twalo v Minister of Safety and Security

Mankayi v Anglogold Shanto Ltd

leeruitkomste
Leeruitkomste
 • Definieer kernbegrippe soos werknemer en verdienste.
 • Bespreek die toepassing van die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes.
 • Bespreek die verpligtinge van die werkgewer ingevolge die Wet.
 • Bespreek die vereistes waaraan voldoen moet word ten einde vir vergoeding te kwalifiseer.
wovbs inleiding
WOVBS (Inleiding)
 • Geen gemeenregtelike remedies. Slegs deliktuele eis. (Moes opset/nalatigheid van werkgewer bewys)
 • Ongevallewet van 1941. (Beserings aan diens/Beroepsiektes/Afhanklikes). Verlies aan inkomste en mediese uitgawes. Ook deliktuele eis.
 • Kenmerke van huidige Wet
  • Bestek van diens
  • Wyer toepassing (R 292 032 vanaf 8 Junie 2012)
  • Verdienste (Maandelikse koers van vergoeding ten tye van ongeluk en sluit in kos, huisvesting, oortyd ens)
wovbs toepassing
WOVBS (Toepassing)
 • Meerderheid van werknemers (Dienskontrak/ Vakleerlingskap/Leerlingskap/ geleentheidswerknemers/direkteure en lede van regspersoon/arbeidsmakelaar/afhanklikes/kurator).
 • Uitgesluit:
  • Militêre diens/opleiding
  • SANW & SAPD terwyl SA verdedig word
  • Huiswerkers in private huishouding
  • Kontrakteurs wat ‘n sub-kontrakteur gebruik
  • Persone in diens buite SA
  • Nie-burgers wat vir minder as 12 maande in SA werk
snaakse video s
Snaakse video’s
 • www.youtube.com watch funny construction work
 • Fatal mistakes
 • Forklift accident animation
 • http://www.youtube.com/watch?v=KTnGZ37sZqM
 • http://www.youtube.com/watch?v=IJvHzFnSBDw
wovbs verpligtinge van werkgewers
WOVBS (Verpligtinge van werkgewers)
 • Registreer by Kommissaris en voorsien van besonderhede van besigheid.
 • Indien nie in SA, adres van hoofkantoor in SA en naam van hoofbeampte in SA.
 • Kontrakteurs moet as werkgewers registreer.
 • Rekords vir ‘n tydperk van 4 jaar (Werknemers; tyd gewerk, lone betaal)
 • Staat van lone betaal voor 31/03.
 • Betaal bedrag aan Vergoedingsfonds binne 30 dae.
wovbs prosedure om vergoeding te eis
WOVBS (Prosedure om vergoeding te eis)
 • Stel werkgewer so gou moontlik in kennis van voorneme om te eis.
 • Indien persoonlike beserings beweer word, moet werkgewer Kommissaris binne 7 dae in kennis stel.
 • Voltooi voorgeskrewe vorms.
 • Eis moet binne 12 maande ingedien word.
wovbs reg tot vergoeding i
WOVBS (Reg tot vergoeding I)

Voordat geëis word, moet vereistes nagekom word:

 • Werkgewer/werknemer verhouding Dienskontrak. Werknemer itv definisie van Wet.
 • Ongeluk wat beserings/dood veroorsaak Skielik/onverwags. Besering/dood.
 • Diensbestek Aard van verpligtinge. Sien ook die Gunter-hofsaak.
die wenner van die kompetisie
Die Wenner van die Kompetisie

VEILIGHEID BY DIE WERKSPLEK

wovbs reg tot vergoeding ii
WOVBS (Reg tot vergoeding II)
 • Werksperseel.
 • Terwyl die werknemer werk.
 • Terwyl die werknemer die belange van werkgewer bevorder.
 • Terwyl die werknemer gratis na en van werk deur werkgewer vervoer word. (Sien Gunter-hofsaak)
 • Terwyl die werknemer opleiding ontvang in noodhulp, reddingswerk en ander nooddienste.
 • Terwyl die werknemer gedeeltelik sy eie belange en gedeeltelik sy werkgewer se belange bevorder.
 • As werknemer sy dienste in geheel verlaat tot voordeel van sy eie belange, geen beskerming ingevolge Wet nie.
wovbs vergoeding i
WOVBS (Vergoeding I)
 • Tydelike algehele arbeidsongeskiktheid Periodieke 75% van inkomste. R15820 p.m. 24 maande. Tydelike gedeeltelike ongeskiktheid – gedeelte van 75%. Werkgewer moet 1ste 3 maande betaal.
 • 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van 15 x maandelikse inkomste.
 • < 30% permanente ongeskiktheid Enkel bedrag van %/30xmaandelikse verdienstex15.
 • 100% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van 75% of verdienste.
 • 31%-99% permanente ongeskiktheid Maandelikse pensioen van %/30x75%xmaandelikse verdienste.
 • Vakleerling/opgeleide Onlangs gekwalifiseerd.
wovbs vergoeding ii
WOVBS (Vergoeding II)

Dood van werknemer

 • Wewenaar/weduwee Enkelbedrag (2xpension van 100% ongeskiktheid) + maandelikse pensioen (40% van maandelikse pensioen van 100% ongeskiktheid).
 • Kinders onder 18 Maandelikse pensioen (20% van 75% van maandelikse verdienste).

Totale pensioen aan weduwee en kinders moet nie 100% van ongeskiktheidsbedrag oorskry nie.

Begrafnis kostes

wovbs vergoeding iii
WOVBS (Vergoeding III)
 • Beroepsiektes (Beroepsiekte Byl 3. Siekte aan diens. 12 maande. Stel in kennis van opdoening – werkgewer moet Kommissaris binne 14 dae laat weet.)
 • Verhoogde vergoeding (Nalatigheid van werkgewer. 24 maande.
 • Minder as 3 dae Geen betaling.
 • Ernstige wangedrag van werknemer Geen betaling tensy ernstige besering/dood.
 • Ongeldige kontrak Handel asof geldig.
 • Mediese Fonds/Mediese ondersoek Kan uit Fonds betaal word.
 • Noodsaaklike aksies Hulp van Fonds.
wovbs vergoeding van werkgewer 3 de party
WOVBS (Vergoeding van werkgewer/3de party)
 • Doelbewuste onregmatigheid van werkgewer. Sien Twalo-saak.
 • 3de party – Opset/nalatigheid.
 • Sien Rand Mutual Assurance-saak. (Versekeraar kan van 3de party eis).
ad