Energistatistik
Download
1 / 97

Energistatistik - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Energistatistik. 2012. Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningsgrad. Primær energiproduktion. Olie- og gasreserver. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen. Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer. Forbrug af affald.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Energistatistik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energistatistik

Energistatistik

2012


Energistatistik

Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug


Selvforsyningsgrad

Selvforsyningsgrad


Prim r energiproduktion

Primær energiproduktion


Olie og gasreserver

Olie- og gasreserver


Naturgasforbrug og flaring p platforme i nords en

Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen


Produktion af vedvarende energi fordelt p energivarer

Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer


Forbrug af affald

Forbrug af affald


Forbrug af vedvarende energi

Forbrug af vedvarende energi

PJ


Vedvarende energi forbrug fordelt p energivarer

Vedvarende energi - forbrug fordelt på energivarer


Anvendelse af vedvarende energi i 2012

Anvendelse af vedvarende energi i 2012


Vedvarende energi andel af samlet energiforbrug

Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug


Andel af vedvarende energi iflg eu opg relse

Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse


Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning

Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning


Vindkraft p land fordelt p kommuner 2012

Vindkraft på land fordelt på kommuner 2012


Vindkapacitet efter anl gsst rrelse

Vindkapacitet efter anlægsstørrelse


Vindkraftproduktion efter anl gsst rrelse

Vindkraftproduktion efter anlægsstørrelse


Elproduktion fordelt efter produktionsform

Elproduktion fordelt efter produktionsform


Elproduktion fordelt efter anvendt br ndsel

Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel

PJ


Andre br ndsler end kul til elproduktion

Andre brændsler end kul til elproduktion


Nettoeksport af el fordelt p lande

Nettoeksport af el fordelt på lande


Elkapacitet

Elkapacitet


Kraftvarmeandel af termisk el og fjernvarmeproduktion

Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion


Varmelevering opdelt p anl ggenes prim re br ndsel

Varmelevering opdelt på anlæggenes primære brændsel


Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanl g

Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg


Br ndselsforbrug til fjernvarme produktion procentvis fordeling

Brændselsforbrug til fjernvarme-produktion, procentvis fordeling


Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug


Bruttoenergiforbrug fordelt p br ndsler

Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler

Korrigeret


Bruttoenergiforbrug fordelt p energivarer efter konvertering

Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering

Korrigeret


Bruttoenergiforbrug fordelt p anvendelser

Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser

Korrigeret


Endeligt energiforbrug fordelt p anvendelser

Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser

Klimakorrigeret


Endeligt energiforbrug fordelt p energivarer

Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr mio bnp

Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP

TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)


Endeligt elforbrug p anvendelsesomr der

Endeligt elforbrug på anvendelsesområder

Klimakorrigeret

PJ


Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug

Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug

%

Klimakorrigeret


Energiforbrug til transport fordelt p transportform

Energiforbrug til transport fordelt på transportform


Energiforbrug til transport fordelt p drivmidler

Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler


Energiforbrug til vejtransport

Energiforbrug til vejtransport


Energiforbrug fordelt p person og godstransport

Energiforbrug fordelt på person- og godstransport


Energistatistik

Energiforbrug til persontransport

fordelt på transportmidler


Energistatistik

Energiforbrug til godstransport

fordelt på transportmidler

PJ


Energi og elforbrug i produktionserhverv

Energi- og elforbrug i produktionserhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug i produktionserhverv fordelt p energivarer

Energiforbrug i produktionserhverv fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt p produktionserhverv

Energiforbrug fordelt på produktionserhverv

Klimakorrigeret


Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug1

Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug

Klimakorrigeret


Energi og elforbrug i fremstillingsvirksomhed

Energi- og elforbrug i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret


Energiforbrugets sammens tning i fremstillingsvirksomhed

Energiforbrugets sammensætning i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret


Energiintensitet i produktionserhverv

Energiintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Elintensitet i produktionserhverv

Elintensitet i produktionserhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Energiforbrug pr besk ftiget i fremstillingsvirksomhed

Energiforbrug pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftiget


Energi og elforbrug i handels og serviceerhverv

Energi- og elforbrug i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt p energivarer

Energiforbrug fordelt på energivarer

Klimakorrigeret


Energiforbrugets sammens tning i handels og serviceerhverv

Energiforbrugets sammensætning i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug fordelt p erhverv

Energiforbrug fordelt på erhverv

Klimakorrigeret


Energiforbrug til opvarming i handels og serviceerhverv

Energiforbrug til opvarming i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret


Elforbrug fordelt p erhverv

Elforbrug fordelt på erhverv

Klimakorrigeret


Energiintensitet i handels og serviceerhverv

Energiintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Elintensitet i handels og serviceerhverv

Elintensitet i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Energiforbrug pr besk ftiget i handels og serviceerhverv

Energiforbrug pr. beskæftiget i handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftiget


Energiforbrug i husholdninger

Energiforbrug i husholdninger


Husholdningers forbrug fordelt p energiarter

Husholdningers forbrug fordelt på energiarter

Klimakorrigeret


Energiforbrug pr husholdning

Energiforbrug pr. husholdning

Klimakorrigeret


Varmeinstallationer i boliger

Varmeinstallationer i boliger


Energiforbrug til opvarmning i boliger

Energiforbrug til opvarmning i boliger

Klimakorrigeret

Indeks 1990=100


Nettoenergiforbrug og tab ved opvarmning i boliger

Nettoenergiforbrug og tab ved opvarmning i boliger

Klimakorrigeret


Privat forbrug og elforbrug i husholdninger

Privat forbrug og elforbrug i husholdninger

Indeks 1990=100


Husholdningernes bestand af elapparater

Husholdningernes bestand af elapparater


Husholdningsapparaters specifikke elforbrug

Husholdningsapparaters specifikke elforbrug


Faktiske co 2 emissioner fra energiforbrug

Faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug

Mio. ton CO2


Co 2 emissioner fordelt p br ndsler

CO2-emissioner fordelt på brændsler

Mio. ton CO2

Korrigeret


Co 2 emissioner pr br ndselsenhed og pr kwh el

CO2-emissioner pr. brændselsenhed og pr. kWh el

Korrigeret

Kg pr. GJ

Gram pr. kWh


Faktiske co 2 emissioner fordelt p sektorer

Faktiske CO2-emissioner fordelt på sektorer

Mio. ton CO2


Co 2 emissioner ved slutforbrug af energi

CO2-emissioner ved slutforbrug af energi

Mio. ton CO2

Korrigeret


Energistatistik

Emissioner af drivhusgasser

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Energistatistik

Faktiske nettoemissioner af

drivhusgasser fordelt på oprindelse

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Energistatistik

Faktiske emissioner fordelt på typer af

drivhusgasser i 2011

Anm. Genberegnede faktiske emissioner andele i parentes


Energistatistik

Faktiske CO2-emissioner fra

energiforbrug i 2012, kvote- og

Ikke-kvoteomfattet

1000 Ton CO2


Energiudgifter i erhverv og husholdninger

Energiudgifter i erhverv og husholdninger

Mia. DKK, løbende priser

Indeks 1990=100


Energistatistik

Energiudgifter i produktionserhverv

Mia. DKK, løbende priser


Energiudgifter fordelt p br ndsler

Energiudgifter fordelt på brændsler

Mia. DKK, løbende priser


Provenu af energi co 2 og svovlafgifter

Provenu af energi-, CO2- og svovlafgifter

Mia. DKK, løbende priser


Handelsoverskud fra energivarer

Handelsoverskud fra energivarer

Mia. DKK, løbende priser


Udgifter til public service obligations pso p elomr det

Udgifter til Public Service Obligations (PSO) på elområdet

Mio. DKK


V rdi af r olie og naturgasproduktion

Værdi af råolie- og naturgasproduktion

Mia. DKK, løbende priser


Eksport af energiteknologi og udstyr

Eksport af energiteknologi og -udstyr

Mia. DKK, løbende priser


Spotmarkedspriser p r olie

Spotmarkedspriser på råolie

USD pr. tønde, gennemsnitlige årspriser


Spotmarkedspriser p el

Spotmarkedspriser på el

DKK, øre pr. kWh

2010

2006

2008

2011

2013

2003

2009

2004

2012

2005

2007

2002

2001

1999

2000


Energipriser for husholdninger

Energipriser for husholdninger

DKK, løbende priser


Energipriser for husholdninger1

Energipriser for husholdninger

DKK, 2012-priser


Elpriser for erhvervskunder

Elpriser for erhvervskunder

DKK pr. kWh

Kilde: Eurostat


Naturgaspriser for erhvervskunder

Naturgaspriser for erhvervskunder

DKK pr. m3

Kilde: Eurostat


Benzinpriser

Benzinpriser

DKK pr. liter


Forbrugerprisens sammens tning husholdninger

Forbrugerprisens sammensætning, husholdninger

1980 1990 2000 2010 2012


Elpriser for husholdninger 1997 2012 pr 1 januar

Elpriser for husholdninger 1997-2012 (pr. 1. januar)

DKK øre/kWh


P viste oliereserver ved udgangen af 2012 mia t nder

Påviste oliereserver ved udgangen af 2012, mia. tønder

Europa og

Eurasien

141

Nordamerika

220

Mellem-

østen

808

Asien og

Stillehavsområdet

41

Afrika

130

Syd - og Central- amerika

328


Forbrug af olie fordelt p regioner

Forbrug af olie fordelt på regioner

Mio. ton


Energiforbrug fordelt p regioner

Energiforbrug fordelt på regioner

Mio. ton olieækvivalent


  • Login