Energistatistik
Download
1 / 97

Energistatistik - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Energistatistik. 2012. Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningsgrad. Primær energiproduktion. Olie- og gasreserver. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen. Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer. Forbrug af affald.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energistatistik ' - neil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vindkraftproduktion efter anl gsst rrelse
Vindkraftproduktion efter elforsyning anlægsstørrelse


Elkapacitet
Elkapacitet elforsyningVarmelevering opdelt p anl ggenes prim re br ndsel
Varmelevering opdelt på elforsyninganlæggenes primære brændsel
Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug
Faktisk energiforbrug og korrigeret fordelingbruttoenergiforbrugBruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr mio bnp
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP konvertering

TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)


Endeligt elforbrug p anvendelsesomr der
Endeligt elforbrug på anvendelsesområder konvertering

Klimakorrigeret

PJ


Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug
Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug konvertering

%

Klimakorrigeret

Energiforbrug fordelt p person og godstransport
Energiforbrug fordelt på konverteringperson- og godstransport


Energiforbrug til persontransport konvertering

fordelt på transportmidler


Energiforbrug til godstransport konvertering

fordelt på transportmidler

PJ


Energi og elforbrug i produktionserhverv
Energi- og elforbrug i produktionserhverv konvertering

KlimakorrigeretEnergiforbrug fordelt p produktionserhverv
Energiforbrug fordelt på produktionserhverv konvertering

Klimakorrigeret

Energiintensitet i produktionserhverv
Energiintensitet i produktionserhverv konvertering

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Elintensitet i produktionserhverv
Elintensitet i produktionserhverv konvertering

Klimakorrigeret

TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)


Energiforbrug pr besk ftiget i fremstillingsvirksomhed
Energiforbrug pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed konvertering

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftigetEnergiforbrug fordelt p energivarer
Energiforbrug fordelt på energivarer konvertering

KlimakorrigeretEnergiforbrug fordelt p erhverv
Energiforbrug fordelt på erhverv konvertering

KlimakorrigeretElforbrug fordelt p erhverv
Elforbrug fordelt på erhverv konvertering

Klimakorrigeret


Energiintensitet i handels og serviceerhverv
Energiintensitet i handels- og serviceerhverv konvertering

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Elintensitet i handels og serviceerhverv
Elintensitet i handels- og serviceerhverv konvertering

Klimakorrigeret

TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser


Energiforbrug pr besk ftiget i handels og serviceerhverv
Energiforbrug pr. beskæftiget konverteringi handels- og serviceerhverv

Klimakorrigeret

GJ pr. beskæftiget
Energiforbrug pr husholdning
Energiforbrug pr. husholdning konvertering

KlimakorrigeretEnergiforbrug til opvarmning i boliger
Energiforbrug til opvarmning i boliger konvertering

Klimakorrigeret

Indeks 1990=100Privat forbrug og elforbrug i husholdninger
Privat forbrug og elforbrug i husholdninger konvertering

Indeks 1990=100
Faktiske co 2 emissioner fra energiforbrug
Faktiske CO konvertering2-emissioner fra energiforbrug

Mio. ton CO2


Co 2 emissioner fordelt p br ndsler
CO konvertering2-emissioner fordelt på brændsler

Mio. ton CO2

Korrigeret


Co 2 emissioner pr br ndselsenhed og pr kwh el
CO konvertering2-emissioner pr. brændselsenhed og pr. kWh el

Korrigeret

Kg pr. GJ

Gram pr. kWh


Faktiske co 2 emissioner fordelt p sektorer
Faktiske CO konvertering2-emissioner fordelt på sektorer

Mio. ton CO2


Co 2 emissioner ved slutforbrug af energi
CO konvertering2-emissioner ved slutforbrug af energi

Mio. ton CO2

Korrigeret


Emissioner af drivhusgasser konvertering

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Faktiske nettoemissioner af konvertering

drivhusgasser fordelt på oprindelse

Mio. ton CO2 -ækvivalent


Faktiske emissioner fordelt på typer af konvertering

drivhusgasser i 2011

Anm. Genberegnede faktiske emissioner andele i parentes


Faktiske CO konvertering2-emissioner fra

energiforbrug i 2012, kvote- og

Ikke-kvoteomfattet

1000 Ton CO2


Energiudgifter i erhverv og husholdninger
Energiudgifter i erhverv og husholdninger konvertering

Mia. DKK, løbende priser

Indeks 1990=100


Energiudgifter i produktionserhverv konvertering

Mia. DKK, løbende priser


Energiudgifter fordelt p br ndsler
Energiudgifter fordelt på brændsler konvertering

Mia. DKK, løbende priser


Provenu af energi co 2 og svovlafgifter
Provenu af energi-, CO konvertering2- og svovlafgifter

Mia. DKK, løbende priser


Handelsoverskud fra energivarer
Handelsoverskud fra energivarer konvertering

Mia. DKK, løbende priserV rdi af r olie og naturgasproduktion
Værdi af råolie- og naturgasproduktion konvertering

Mia. DKK, løbende priser


Eksport af energiteknologi og udstyr
Eksport af energiteknologi konverteringog -udstyr

Mia. DKK, løbende priser


Spotmarkedspriser p r olie
Spotmarkedspriser på råolie konvertering

USD pr. tønde, gennemsnitlige årspriser


Spotmarkedspriser p el
Spotmarkedspriser på el konvertering

DKK, øre pr. kWh

2010

2006

2008

2011

2013

2003

2009

2004

2012

2005

2007

2002

2001

1999

2000


Energipriser for husholdninger
Energipriser for husholdninger konvertering

DKK, løbende priser


Energipriser for husholdninger1
Energipriser for husholdninger konvertering

DKK, 2012-priser


Elpriser for erhvervskunder
Elpriser for erhvervskunder konvertering

DKK pr. kWh

Kilde: Eurostat


Naturgaspriser for erhvervskunder
Naturgaspriser for erhvervskunder konvertering

DKK pr. m3

Kilde: Eurostat


Benzinpriser
Benzinpriser konvertering

DKK pr. liter


Forbrugerprisens sammens tning husholdninger
Forbrugerprisens sammensætning, husholdninger konvertering

1980 1990 2000 2010 2012


Elpriser for husholdninger 1997 2012 pr 1 januar
Elpriser for husholdninger 1997-2012 konvertering(pr. 1. januar)

DKK øre/kWh


P viste oliereserver ved udgangen af 2012 mia t nder
Påviste oliereserver ved udgangen af 2012, mia. tønder konvertering

Europa og

Eurasien

141

Nordamerika

220

Mellem-

østen

808

Asien og

Stillehavsområdet

41

Afrika

130

Syd - og Central- amerika

328Energiforbrug fordelt p regioner
Energiforbrug fordelt på regioner konvertering

Mio. ton olieækvivalent


ad