สรุปสาระสำคัญ - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 7

  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซ ประจําโรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2555. สรุปสาระสำคัญ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สรุปสาระสำคัญ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5853565

( 2) .. 2555 19 2555


5853565

  • 1 2 .. 2549


5853565

  • 2 89 91 (2) (.. 2535) .. 2535


5853565

  • 2 3 .. 2549


5853565

  • 3 (.. 2535) .. 2535 (storage tank) (cylinder) 20 (tube trailer)


5853565


5853565


  • Login