وضعيت جذام - PowerPoint PPT Presentation

5936216
Download
1 / 24

  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

وضعيت جذام. در ايران. روند ميزان شيوع موارد ايراني در بيماري جذام جمهوري اسلامي ايران ( 13 8 6 - 13 7 6 ). تحت پوشش MDT قراردادن تعدادي از موارد قديمي منوتراپي با داپسون. روند ميزان كشف موارد ايراني در بيماري جذام جمهوري اسلامي ايران ( 13 8 6- 13 6 2 ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

وضعيت جذام

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5936216

وضعيت جذام

در

ايران


13 8 6 13 7 6

روند ميزان شيوع موارد ايراني در بيماري جذامجمهوري اسلامي ايران (1386 -1376 )

تحت پوشش MDT قراردادن تعدادي از موارد قديمي منوتراپي با داپسون


13 8 6 13 6 2

روند ميزان كشف موارد ايراني در بيماري جذامجمهوري اسلامي ايران (1386- 1362 )

بهبود نظام مراقبت و بدنبال آن استفاده گسترده از روش درماني MDT


138 6

ميزان شيوع بيماران ايراني مجذوم برحسب دانشگاهجمهوري اسلامي ايران (1386)


5936216

میزان شیوع بیماران مجذوم ایرانی برحسب استان

جمهوری اسلامی ایران ( 1386)

میزان شیوع در سال 1386= 0.01 در 10000

تعداد موارد تحت درمان در سال 1386= 75نفر

میزان شیوع در 10000 نفر جمعیت

0

0.03 –0.01

0.06 –0.04


138 61

ميزان كشف موارد جديد بيماران ايراني مجذوم برحسب دانشگاهجمهوري اسلامي ايران (1386)


5936216

میزان کشف موارد بیماران مجذوم ایرانی برحسب استان

جمهوری اسلامی ایران ( 1386)

میزان کشف موارد در سال 1386 = 0.05 در 100000 تعداد تعداد موارد جدید در سال 1386= 33 نفر

میزان کشف موارد در 100000 نفر جمعیت

0

0.17 –0.01

0.34 –0.18


138 62

توزيع فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب جنسيتجمهوري اسلامي ايراني (1386)


13 8 6 13 7 61

روند فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب جنسجمهوري اسلامي ايران ( 1386-1376)


138 63

توزیع فراوانی ايراني مبتلاء به جذام برحسب گروههاي سنيجمهوري اسلامي ايران (1386)


138 64

توزيع فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب سنجمهوري اسلامي ايراني (1386)


13 8 6 13 7 62

روند فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب سنجمهوري اسلامي ايران ( 1386-1376)


138 65

توزيع فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب سابقه تماسجمهوري اسلامي ايراني (1386)


138 66

توزيع فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب نوع بيماريجمهوري اسلامي ايراني (1386)


13 8 6 13 7 63

روند فراواني نسبي موارد جديد ايراني مبتلاء به جذام برحسب نوع بيماريجمهوري اسلامي ايران ( 1386-1376)


138 67

توزيع فراواني نسبي موارد جديدايراني مبتلاء به جذام برحسب درجه معلوليتجمهوري اسلامي ايراني (1386)


138 68

وضعيت موارد جديد افغاني مبتلا به جذام در سال 1386


Global leprosy situation beginning 2008

Global Leprosy Situation(Beginning 2008)


Prevalence and detection of leprosy latest information by who region 200 8 except europe

Prevalence and detection of leprosy latest information by WHO Region, 2008( except Europe )


New cases detected by who region except europe 200 5 200 7

New cases detected by WHO Region( except Europe ) 2005 - 2007


3 countries where the prevalence rate of leprosy are still above the elimination target in 200 8

3countries where the prevalence rate of leprosy are still above the elimination target in 2008

Brazil( 2.4 )

Timor ( 1.23 )

Nepal( 1.18 )


Status of elimination in 2008

Status of Elimination in 2008

The numbers of relapses remain low, at less than one case per 1000 patient per year.

No drug resistance following MDT has yet been reported.

About 4 millionhandicaps have been averted.

The gender imbalance has decreased significantly.


Status of elimination in 20081

Status of Elimination in 2008

By the end of 2008, more than 14 million cases had been cured.

The number of countries showing prevalence rates above 1 case per

10 000 population has fallen from 122in 1985to 3 by the end of 2008.


  • Login