Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce
Download
1 / 16

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce. Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu. Plan prezentacji. Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie Konsekwencje dla rynku pracy od strony podażowej od strony popytowej Podsumowanie i wnioski. Uwarunkowania demograficzne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w Polsce

Dr Agnieszka Furmańska-Maruszak, UMK w Toruniu


Plan prezentacji

Plan prezentacji

 • Sytuacja demograficzna w Polsce i w Europie

 • Konsekwencje dla rynku pracy

  • od strony podażowej

  • od strony popytowej

 • Podsumowanie i wnioski


Uwarunkowania demograficzne

Uwarunkowania demograficzne

 • spadek dzietności

 • podwyższenie średniego wieku urodzenia dziecka

 • spadek umieralności

 • wydłużanie się przeciętnego trwania życia

 • wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji ludności


Wykres 1 wsp czynnik dzietno ci w polsce w latach 1960 2010

Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 1960-2010

Źródło: GUS.


Wykres 2 dzietno kobiet w polsce w latach 1990 2010 urodzenia ywe na 1000 kobiet w danej grupie

Wykres 2. Dzietność kobiet w Polsce w latach 1990-2010 (urodzenia żywe na 1000 kobiet w danej grupie)

Źródło: GUS.


Tabela 1 oczekiwane lata ycia os b w wieku 65 lat w polsce i w krajach oecd w 2009 roku

Tabela 1. Oczekiwane lata życia osób w wieku 65 lat w Polsce i w krajach OECD w 2009 roku

Źródło: OECD: Health at a Glance 2011. OECD Indicators. OECD Publishing, Paryż, 2011, s. 161.


Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce

Wykres 3. Udział osób starszych w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 6.


Uwarunkowania demograficzne rynku pracy w polsce

Wykres 4. Udział osób starszych w wieku 80 lat i więcej w ogólnej populacji ludności w Polsce i w krajach UE w latach 1960-2060 (w%)

Źródło: G. Lanzieri: The greying of the baby boomers. A century-long view of ageing in European populations, “Statistics in focus” 2011, No 23, p. 7.


Konsekwencje dla rynku pracy

Konsekwencje dla rynku pracy

RYNEK PRACY


Konsekwencje dla poda y pracy

Konsekwencje dla podaży pracy

 • mniejsze zasoby pracy

 • „starsze” zasoby pracy

 • większe zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze


Wykres 5 struktura ludno ci w polsce wed ug wieku w latach 1990 2010 w

Wykres 5. Struktura ludności w Polsce według wieku w latach 1990-2010 (w %)

Źródło: GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, Warszawa 2011, s. 16.


Rodki zaradcze

Środki zaradcze

 • lepsze dopasowania kwalifikacyjne i regionalne

 • wzrost wydajności pracy

 • imigracja

 • wzrost aktywności zawodowej

 • równowaga praca-życie


Konsekwencje dla popytu na prac

Konsekwencje dla popytu na pracę

 • zmiany w wielkości i strukturze popytu konsumpcyjnego

 • wzrost zatrudnienia w sektorze usług (w tym m.in. ochrona zdrowia i opieka nad ludźmi starszymi)


Obszary przysz o ciowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy

Obszary przyszłościowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy

 • technologia informacyjna

 • biotechnologia

 • automatyka i robotyka

 • budownictwo i inżynieria lądowa

 • usługi opiekuńcze i jakość życia

 • usługi okołobiznesowe

 • turystyka, rekreacja i czas wolny

 • technologia żywienia i przemysł spożywczy

 • logistyka i inżynieria transportu

 • inżynieria środowiskowa

Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki (2009).


Podsumowanie

Podsumowanie

 • uwarunkowania demograficzne jako ważna determinanta sytuacji na rynku pracy

 • ważna nie tylko ilość, ale też i jakość zasobów pracy

 • rozwój sektora usług skierowanych do seniorów


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę!


ad
 • Login