Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile - PowerPoint PPT Presentation

Modeliranje dinamičnih sistemov
Download
1 / 13

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Modeliranje dinamičnih sistemov. Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile. Model gibanja teles okoli fiksne točke. Gibanje satelitov okoli Zemlje. Velikost gravitacijske sile:. G gravitacijska konstanta m 1 masa Zemlje m 2 masa satelita

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Modeliranje dinamičnih sistemov

Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Velikost gravitacijske sile:

  • G gravitacijska konstanta

  • m1 masa Zemlje

  • m2 masa satelita

  • r razdalja med središčem Zemlje in satelitom


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Analitična rešitev:

Krožilna hitrost:

I. kozmična hitrost:

težni pospešek na zemeljskem površju in R je polmer Zemlje

h

R


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Analitična rešitev:

II. kozmična hitrost:

parabolična hitrost:

h

R


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Analitična rešitev:

Tiri gibanja:


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Zapišemo enačbo v komponentni obliki:

Diferenčne enačbe modela:


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje satelitov okoli Zemlje

Začetni pogoji:

Model:


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje kometov v bližini Zemlje

Uporabimo enak model kot pri gibanju satelitov okoli Zemlje, spremenimo le začetne pogoje.

Začetni pogoji:


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli fiksne točke

Gibanje kometov v bližini Zemlje

Uporabimo enak model kot pri gibanju satelitov okoli Zemlje, spremenimo le začetne pogoje.

Začetni pogoji:

Gibanje kometov v bližini Zemlje. Krivulja a

Krivulja b

Krivulja c

Krivulja d


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli skupnega težišča

Zemlja - Luna

Model za gibanje satelitov okoli Zemlje dopolnimo tako, da dodamo še koordinate za drugo telo.

Zemlja (m1):

Luna (m2):


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli skupnega težišča

Zemlja - Luna


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli skupnega težišča

Sistem dveh zvezd

Uporabimo enak model in enačbe kot pri prejšnjem primeru, le začetni pogoji so spremenjeni.

Začetni pogoji:

Zvezdi enakih mas

Zvezdi različnih mas


Modeliranje gibanja teles pod vplivom gravitacijske sile

Model gibanja teles okoli skupnega težišča

Sistem dveh zvezd

Različni masi

Enaki masi


  • Login