A jogszab lyi v ltoz sok ir nyai 2010
Download
1 / 16

A jogszabályi változások irányai 2010. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

A jogszabályi változások irányai 2010. dr. Andráczi-Tóth Veronika Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya. Az előadás vázlata. 2010. nyarán megjelent módosítások, elsősorban a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozóan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A jogszabályi változások irányai 2010.' - neena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A jogszab lyi v ltoz sok ir nyai 2010

A jogszabályi változások irányai 2010.

dr. Andráczi-Tóth Veronika

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya


Az el ad s v zlata
Az előadás vázlata

 • 2010. nyarán megjelent módosítások, elsősorban a gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozóan

 • 2010. őszén módosuló, 2011. januárjában hatályba lépő jogszabály módosítások várható irányai


Hat lyba l pett v ltoz sok
Hatályba lépett változások

 • 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.)

 • 229/2010. (VIII.16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. augusztus 17.)

 • 8/2010.(IX.3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Hatálybalépés: 2010. szeptember 3.)


El zm nyek
Előzmények

2008. január 1-jétől bevezetésre került:

 • Gondozási szükséglet fogalma

 • Gondozási szükségletvizsgálat elvégzésére független szakértői szervek lettek kijelölve (hsg - jegyzői szakértői bizottságok, idősek otthona – ORSZI szakértői bizottságai)

 • Jegyzői jövedelem, ill. jövedelem és vagyon vizsgálat bevezetése

 • Az igénylő jövedelmi helyzete szerint differenciált sávos normatívák bevezetése


Jelenlegi m dos t s c ljai
Jelenlegi módosítás céljai

 • A szolgáltatásba való bekerülés leegyszerűsítése

 • Adminisztrációs terhek csökkentése

 • A bekerüléshez szükséges időtartam lerövidítése

 • A fenntartó kiadásainak csökkentése

 • Az intézmények megerősítése


A gondoz si sz ks gletvizsg lat h zi seg ts gny jt s

A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás

Kérelem

(az igénylőnek be kell mutatnia a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát)

A szolgáltató/intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az egyszerűsített előgondozás keretében.

A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.


A gondoz si sz ks gletvizsg lat h zi seg ts gny jt s ii
A gondozási szükségletvizsgálat Házi segítségnyújtás II.

Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét ennek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének.


Nincs vezetője a házi segítségnyújtást végző szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.

A személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel a jegyző

Nincs a településen házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató

A szolgáltatást igénylő a jegyzőnél kérheti a gszv-t

A jegyző a szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozókra meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőként

Intézményvezető hiányában, a gondozási szükségletvizsgálatokat a települési önkormányzat jegyzője által felkért szakértő végzi el.

A házi segítségnyújtás speciális szabályai


A gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona

A gondozási szükségletvizsgálat szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.Idősek otthona

Kérelem

Az igénylőnek be kell mutatnia

- a rendelkezésre álló leleteket és szakvélemények másolatát, és

- a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményekre vonatkozó igazolásokat. (Ha nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény segítséget nyújt a beszerzéséhez.)

A kérelem nyomtatvány módosult, meg kell jelölni azt az indokot, amely alapján a gondozási szükséglet megállapítását kérik.


A gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona ii
A gondozási szükségletvizsgálat szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.Idősek otthona II.

Az intézmény vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát az előgondozás I. keretében. (A vizsgálat elvégzése a változatlan tartalmú értékelő adatlapon történik.)

Megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.


A gondoz si sz ks gletvizsg lat id sek otthona iii
A gondozási szükségletvizsgálat szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.Idősek otthona III.

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az intézményvezető a vizsgálat eredményéről nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát át kell adni az ellátást igénylőnek és törvényes képviselőjének


Jogorvoslat

Jogorvoslat szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a fenntartótól lehet kérni.

A fenntartó a vizsgálatba olyan szakképzett személyt köteles bevonni, aki a gondozási szükséglet vizsgálatába nem vett részt.

Szolgáltató, intézmény hiányában a jegyző egy másik szakképzett szakértőt jelöl ki felülvizsgálatra.

A gszv-ért, és felülvizsgálatáért az ellátást igénylőtől térítés nem kérhető.


Tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések szolgáltatónak, mert az önkormányzat szakfeladatként nyújtja.

 • A hatálybalépést megelőző napon (= 2010. augusztus 16.) folyamatban lévő gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát a hatálybalépést megelőző napon hatályban lévő szabályok alapján kell lefolytatni.

 • A korábbi szabályok alapján kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.


A gondozási szükséglet vizsgálata során házi segítségnyújtás esetén napi óraszámban határozzák meg a gondozási szükségletet, amelynél rövidebb időtartamú gondozást az ellátott a hatályos szabályok alapján is igényelhet.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 19. §-a egy új mondattal egészül ki, amely egyértelműen rögzíti a megállapított óraszámoknak megfelelő gondozási tevékenységek időtartamának összevonásának lehetőségét.


A v ltoz sok v rhat ir nyai
A változások várható irányai segítségnyújtás esetén napi óraszámban határozzák meg a gondozási szükségletet, amelynél rövidebb időtartamú gondozást az ellátott a hatályos szabályok alapján is igényelhet.

 • Adminisztrációs terhek csökkentése

 • Egyszerűsítés

 • Szektorsemlegesség biztosítása

 • Jogszabályi anomáliák megszüntetése, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! segítségnyújtás esetén napi óraszámban határozzák meg a gondozási szükségletet, amelynél rövidebb időtartamú gondozást az ellátott a hatályos szabályok alapján is igényelhet.


ad