nois vanskelige variabler og andre utfordringer
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer. Hege Line Løwer. Vanskelige variabler og andre utfordringer. Siste oppfølgingsdato Oppfølging etter utskrivelse Sårkontaminasjon (renhetsgrad) ASA-score Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Andre utfordringer Entydighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer' - neci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vanskelige variabler og andre utfordringer
Vanskelige variabler og andre utfordringer
 • Siste oppfølgingsdato
 • Oppfølging etter utskrivelse
 • Sårkontaminasjon (renhetsgrad)
 • ASA-score
 • Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel
 • Andre utfordringer
  • Entydighet
  • Kvalitetssikring
  • Bruk av data
siste oppf lgingsdato
Siste oppfølgingsdato

Siste dato for kontakt med pasienten hvor det ble foretatt en evaluering av infeksjonsstatus. Dette er den dato som sist fremkommer av:

 • utskrivingsdato
 • dato pasienten/legen svarte på brev
 • dato for poliklinisk kontroll
 • dato for død
 • datoen pasienten utviklet organ/hulrom infeksjon
infeksjoner f r og etter utskriving
Infeksjoner før og etter utskriving

Infeksjonstype

(utskrivelse) Freq. Percent

Ingen 3,114 98.76

Overflatisk 17 0.54

Dyp 11 0.35

Organ/hulrom 6 0.19

. 5 0.16

Total 3,153 100.00

Infeksjonstype

(30 dager) Freq. Percent

Ingen 2,727 86.49

Pasient overfl 38 1.21

Overflatisk 99 3.14

Dyp 23 0.73

Organ/hulrom 7 0.22

. 259 8.21

Total 3,153 100.00

Foreløpige tall fra NOIS-2

oppf lging etter utskriving
Oppfølging etter utskriving
 • 30 dager (1 år) - stor jobb
 • Store variasjoner innen samme region ved like operasjoner og lik sykehusstørrelse
 • Tips og hint:
  • Tidspunkt for skjema hjem til pasient er viktig
  • Forskjellig taktikk for forskjellige pasientgrupper
  • Sende skjema med pasienter ved utskriving dersom de skal til rehabilitering
  • Inkludere god muntlig og skriftlig (brosjyre) informasjon ved utskrivingssamtale
asa og renhetsgrad sentrale for beregning av risikoindeks
ASA og renhetsgrad sentrale for beregning av risikoindeks
 • Viktig for å kunne sammenligne med andre
 • Beregnes automatisk i Folkehelseinstituttets datasystem
 • Anbefaler at institusjonene beregner risikopoeng til eget bruk
 • Nasjonale (ca. IPSE) 75-persentiler for operasjonstid ligger på FHIs nettsider
 • Antall risikopoeng summeres. Dermed kan fem risikonivåer defineres: -1, 0, 1, 2 eller 3.
reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel
Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel
 • Gjelder i hovedsak hofteproteser, og vil sannsynligvis få mindre betydning i NOIS-3
 • Risikovariabler:
   • 25. Overvåkingsinngrepet er en reoperasjon på grunn av infeksjon
   • 26. Overvåkingsinngrepet er en reoperasjon av annen årsak enn infeksjon
  • Dersom pasienten har vært operert tidligere (for eksempel før overvåkingsperioden)
reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel1
Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel
 • Utfallsvariabler:
   • 41. Reoperert på grunn av infeksjon (40. Reinnlagt på grunn av infeksjon)
  • Hvis det i overvåkingsperioden blir nødvendig med en reoperasjon av et inngrep som er allerede inkludert i overvåkingssystemet
  • To inngrep med mer enn 30 dagers mellomrom (ett år), regnes dette som to uavhengige inngrep og begge følges opp i 30 dager (ett år).
andre utfordringer
Andre utfordringer
 • Entydighet: ny mal til NOIS-3, NOIS-dag, diskusjon med fagmiljøer/referansegruppe
 • Kvalitetssikring av data – logiske kontroller
 • Bruk av data – data tilbake til sykehusene, lokal bruk av egne og nasjonale data
informasjon
Informasjon

NOIS-2

 • NOIS-dag 25. april
 • Publisering NOIS-2 resultater FHI.no ca. 1. juni
 • Resultater tilbake til sykehus ca 1. juni
 • Forskning og artikler utover sommeren og høsten

NOIS- 3

 • 1.9. 2007 til 1.12.2007
 • Samme inngrep som i NOIS-2, men med noen modifikasjoner:
  • NFC utgår (kun NFB registreres)
 • Revidert mal
referanser
Referanser

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/nnis/2004NNISreport.pdf

ad