A helyi ipar z si ad val hipa kapcsolatos elj r si szab lyok 2010 janu r 1 napj t k vet v ltoz sai
Download
1 / 25

Előadás témacsoportjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI. Előadás témacsoportjai. I. Jogszabályi előzmények, változás „céljai”, II. Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok: Önkormányzati adóhatósági feladatok, Állami adóhatóság feladatai,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Előadás témacsoportjai' - neal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A helyi ipar z si ad val hipa kapcsolatos elj r si szab lyok 2010 janu r 1 napj t k vet v ltoz sai
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI


El ad s t macsoportjai
Előadás témacsoportjai SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

 • I. Jogszabályi előzmények, változás „céljai”,

 • II. Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási feladatok:

  • Önkormányzati adóhatósági feladatok,

  • Állami adóhatóság feladatai,

  • Adózók kötelezettségei, azok változása,

 • III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása

 • IV. Hipa bevételek felosztása, átutalása.

 • V. Az állami adóhatáság és az önkormányzat közötti „elszámolás”.

 • VI. Hipa-val kapcsolatos további eljárások szabályozása.


 • A jogszabály módosítás célja: SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

  Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése:

  egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve),

  egy befizetés.

  Eredmény:

  önkormányzati adóhatóságok terheinek csökkenése,

  a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető önkormányzat bevételét képezi .


  Jogszab lyi h tt r
  Jogszabályi háttér SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

  • A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.)

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)

  • 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról


  Ii a hipa hoz kapcsol d ad ztat si feladatok megoszl sa a 2010 2011 es vekben
  II. A HIPA-hoz kapcsolódó adóztatási SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAIfeladatok megoszlása a 2010 – 2011-es években

  A/ Az önkormányzati adóhatóság feladatai:

  • a 2010. év még átmeneti időszak,

  • a 2009. évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig),

  • a 2010. március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás),

  • a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik,

  • a 2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként,

  • elévülés: 2010. január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés).


  B az llami ad hat s g feladatai
  B/ Az állami adóhatóság feladatai: SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

  • Hatáskörét a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja,

  • a 2010. március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti,

  • a 2010. szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti,

  • a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el,

  • hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el,

  • hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtásfoganatosítója.


  C az ad z k k telezetts geit rint v ltoz sok
  C/ Az adózók kötelezettségeit érintő SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAIváltozások:

  • bejelentési kötelezettség:

   • adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül),

   • az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján,

 • bevallási kötelezettség:

  • 2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be,

  • 2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve,

  • adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig).

 • adófizetési kötelezettség:

  • egy számlára kell megfizetni,

  • előlegfizetés határideje nem változik,

  • önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani,

  • előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik,

  • ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján,

  • 2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010. május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni.


 • C az ad z k k telezetts geit rint v ltoz sok ii
  C/ Az adózók kötelezettségeit érintő változások II. SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

  • 2010-ben fizetendő előlegek:

   • a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;

   • a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani.


  Iii az nkorm nyzati ad hat s g adatszolg ltat si feladatai i
  III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai I.

  Egyszeri adatszolgáltatások:

  • 2010. január 15-ig:

   • a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről,

   • arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti.

 • 2010. január 31. napjáig:

  • a 2010. január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről.

 • 2010. április 30. napjáig:

  • a 2010. március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről.


 • Iii az nkorm nyzati ad hat s g adatszolg ltat si feladatai ii
  III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai II.

  • 2010. június 30. napjáig:

   • a 2009. adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról,

   • bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen),

   • az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról

 • önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül:

  • a 2009. adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről

 • eltérő üzleti évesekre:speciális határidők !


 • Az nkorm nyzatokat terhel adatszolg ltat si k telezetts gek
  Az önkormányzatokat terhelő feladatai adatszolgáltatási kötelezettségek

  Rendszeres adatszolgáltatások:

  • kihirdetéstől számított 8 napon belül:

   • önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

   • a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.

 • minden hónap utolsó napjáig:

  • a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá

  • az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről)

   • (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)


 • Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa i
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása I.

  5 főszámla (önkormányzatonként megbontva):

  • 640 helyi iparűzési adó,

  • 641 helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék,

  • 642 helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék,

  • 643 helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság,

  • 644 helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság.


  Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa ii
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása II.

  Befizetések elszámolása:

  • a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik

  • elszámolási szabály:

   • a kimutatott kötelezettségek alapján, (bevallás),

   • először a korábban esedékes tartozásokra,

   • azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában.

  • a túlfizetés összege nem kerül felosztásra.


  Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa iii
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása III.

  Felosztás:

  • a bevételre jogosult települési önkormányzatok között,

  • a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában,

  • a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül,

  • a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja.

   Utalás:

  • felosztást követő 5 napon belül,

  • késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet.


  Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa iv
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása IV.

  „Előlegutalások” általában:

  • az esedékességet megelőző munkanapon,

  • települési önkormányzat költségvetési számlájára,

  • az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak.

   2010. szeptember 15:

  • utalás 2010. szeptember 14-én,

  • adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét,

  • ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval.


  Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa v
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása V.

  2010. december 20:

  • utalás 2010. december 17-én,

  • az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét,

  • ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,

  • ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.


  Iv helyi ipar z si ad bev telek feloszt sa tutal sa vi
  IV. Helyi iparűzési adó bevételek feladatai felosztása, átutalása VI.

  2011. március 15. ( utalás 2011. március 15-ét megelőző munkanapon):

  • adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a 2010. június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni),

  • ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval.

   2011. május 31. ( utalás 2011. május 30-án):

  • a 2009. adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet,

  • ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval,

  • ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal.


  V az llami ad hat s g s az nkorm nyzat k z tti elsz mol s
  V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás

  • Ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében).

  • A törvényben meghatározott szabályok szerint:

   • felszólítás alapján,

   • hatósági átutalási megbízás,

   • visszatartás.


  Vi a helyi ipar z si ad val kapcsolatos tov bbi elj r si szab lyok
  VI. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos elszámolás további eljárási szabályok

  Ellenőrzés:

  • adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként.

   Fizetési könnyítés, adómérséklés:

  • a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza,

  • az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult,

  • a jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, amely eljárásban nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához.


  Fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai art 133 b 134 a
  FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§)

  KÉRELEM

  ÖNKORMÁNYZAT

  APEH

  5 NAP

  APEH

  ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA

  30 NAP

  15 NAP

  HATÁROZAT

  JOGORVOSLAT


  Fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai
  FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 133/B.§, 134/A.§)

  • APEH:

  • - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ

  • AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT

  • ÖNKORMÁNYZAT:

  • A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET

  • 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)

  • ELEKTRONIKUSAN


  Fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai1
  FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 133/B.§, 134/A.§)

  • ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK

  • KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG

  • NEM ENGEDÉLYEZHETŐ:

   • FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)]

   • MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §]

  • NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)]

  • RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]


  Fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai2
  FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 133/B.§, 134/A.§)

  • APEH:

  • AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT,

  • NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT,

  • KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN,

  • FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT,

  • SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT,

  • ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET.

  • Az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve !


  Fizet si kedvezm nyi k relmek elj r si szab lyai3
  FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 133/B.§, 134/A.§)

  • TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH)

  • ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA:

  • KÉRELEM ADATAI

  • ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA

  • FELTÁRT TÉNYÁLLÁS

  • NYILATKOZAT INDOKOLÁSA

  • - - - - - - - -

  • - - - - - - - -

  • - - - - - - - -

  • - - - - - - - -

  • - - - - - - - -


  Köszönöm a figyelmet! 133/B.§, 134/A.§)


  ad