BERUHÁZÁSAINK
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

BERUHÁZÁSAINK 2009. február 18. PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BERUHÁZÁSAINK 2009. február 18. Tartalomjegyzék. Gyorsforgalmi projektek Vasúti projektek Közúti projektek NIF Zrt. szerződéses stratégia. vége. Gyorsforgalmi Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások (a). Ssz. Projekt megnevezése. Hossz (km). Beruházás bruttó ktg. (Mrd Ft).

Download Presentation

BERUHÁZÁSAINK 2009. február 18.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BERUHÁZÁSAINK

2009. február 18.


Tartalomjegyzék

 • Gyorsforgalmi projektek

 • Vasúti projektek

 • Közúti projektek

 • NIF Zrt. szerződéses stratégia

vége


Gyorsforgalmi Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások (a)


Ssz.

Projekt megnevezése

Hossz (km)

Beruházás bruttó ktg. (Mrd Ft)

2009. évi közbeszerzés várható indítása

9

M7 ap. Pusztazámori csp. bővítése

0,5

II. negyedév

10

0,7

0,3

II. negyedév

M7 ap. Sávoly–MotoGP külső közúti kapcs. rendszer kialakítása I.

11

62

KHEM hatáskör

M44 ap. Tiszakürt - Kondoros közötti szakasz (PPP)

12

Csömör, Rét utcai bekötő út

2,2

1,1

III. negyedév

13

M7 Iparos út csp. átépítése, Érd

1,5

III. negyedév

14

251. sz. út 0+000-2+600 km

2,6

0,9

IV. negyedév

15

M43 ap. Makó - országhatár közötti szakasz

23,1

58,7

IV. negyedév

16

Nyíregyháza nyugati elkerülő

2,2

2,3

IV. negyedév

Összesen:

192,8 km

215,7 Mrd Ft

Gyorsforgalmi Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások (b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Nyugat DunántúliRégió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Nyugat DunántúliRégió (b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Nyugat DunántúliRégió (c)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Közép DunántúliRégió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

KözépDunántúliRégió (b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Dél DunántúliRégió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Dél DunántúliRégió (b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Kelet és Észak Mo-i Régió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Kelet és Észak Mo-i Régió(b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Kelet és Észak Mo-i Régió (c)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Kelet és Észak Mo-i Régió (d)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Kelet és Észak Mo-i Régió (e)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Észak AlföldiRégió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Észak AlföldiRégió (b)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Észak AlföldiRégió (c)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Észak AlföldiRégió (d)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Dél AlföldiRégió (a)


Közúti Igazgatóság által 2009-ben indítandó beruházások

Dél AlföldiRégió (b)


NIF vasúti beruházások fő adatai

ISPA/Kohéziós Alap projektek - műszaki készültség 80%

Hátralévő feladatok:

 • 5 TSZ , 40 Mrd Ft , 10 projekt, 60 km vágány-rehabilitáció

KözOP vasúti projektek – 2009-ben induló munkák

2. prioritás ~260 Mrd Ft

 • 130 km vágány-korszerűsítés, és 100 km ETCS-2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése

  4. prioritás ~20 Mrd Ft

 • 36 km vágány-korszerűsítés (széles nyomtáv)

  5. prioritás ~35 Mrd Ft

 • 40 km vágány-korszerűsítés


AjánlatiHosszVárhatófelhívás (km) költség(n.év)(Mrd Ft,bruttó)

Bajánsenye - Boba ETCS-2 létesítéseII.7Budapest – Székesfehérvár vasútvonal 115

Bp.-Kelenföld állomás vágányépítés~~~2

Bp.-Kelenföld - Tárnok vágányépítésII.20

Tárnok - Székesfehérvárvágányépítés~~~ 40

Bp. - Székesfehérvár biztosítóberendezésII.

Záhony zászlóshajó projekt3620

Záhony széles- és fonódott vágányép. I. ütem II.

Záhony széles- és fonódott vágányép. II. ütem II.


AjánlatiHosszVárhatófelhívás (km)költség

(n.év) (Mrd Ft,

bruttó)

Szolnok – Debrecen vasútvonal korszerűsítés I. ütem137

Szajol - Kisújszállás vágányépítés III.35

Kisújszállás - Püspökladány vágányépítés III.32

Szajol - Püspökladány biztosítóberendezésIV.

Budapest – Esztergom vasút-korszerűsítés I.4035

Bp. Szentendrei út - Piliscsaba vágányépítés III.

Bp. Szentendrei út - Piliscsaba biztosítóber. III.

Piliscsaba – Esztergom vágányépítés IV.

==========================================================

Összesen:205314


NIF szerződéses stratégia

 • Fogalma:

  • Az elvek összessége, amelyek meghatározzák a NIF szerződéses kapcsolatrendszerét

 • Elvek:

  • biztosítottság, a felelősség érvényesítése

  • megrendelői felelősségvállalás

  • kiegyensúlyozottság

  • folyamatos ellenőrzés, a hatékony beavatkozás lehetőségének biztosítása

  • egyértelműség, teljes körű szabályozás

  • az ellenőrzés lehetőségének biztosítása

  • egyenlő bánásmód a Vállalkozóval szemben

  • társadalmi szerepvállalás


NIF szerződéses stratégia

 • NIF elemzés, helyzetértékelés

 • Megrendelői feltételrendszer

  • kiviteli terv szintű előkészítettség

  • munkaterület min. 90% rendelkezésre állása

  • megelőző régészeti tevékenység min. 50% készültsége

 • Kockázati mátrix

  • Ajánlattal kapcsolatos

  • Tervezéssel összefüggő

  • Engedélyeztetéssel összefüggő

  • Építéssel kapcsolatos


NIF szerződéses stratégia

 • Építési feladatok szerződéses formája

  • átalányáras elszámolású

   • minőség és költség közötti optimum

   • kiviteli terv szintű kidolgozottság miatt minimális vállalkozói kockázat

   • pénzügyi ütemezése jól tervezhető

 • SzF átdolgozása

 • Bankgaranciák

 • Közbeszerzések, ajánlati árak összehasonlítása


Közbeszerzési rezsimek

A Kbt. módosításai közül a legjelentősebb, hogy a törvény Harmadik része „A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések, egyszerű közbeszerzési eljárás” címen teljesen megújul, a VI. fejezet az „Általános egyszerű közbeszerzési eljárás”, míg a VII. fejezet a „Különös egyszerű közbeszerzési eljárás” címet kapta.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi három rezsimből kettő lesz, azaz az eddigi egyszerű és nemzeti rezsim összemosódik, és a közösségi értékhatárok alatti, de a közbeszerzési értékhatárok alsó határát elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetében általános egyszerű vagy különös egyszerű közbeszerzési eljárást kell az ajánlatkérőknek lefolytatniuk jogállásuktól függően.


IV. Fejezet alkalmazási köre – Kbt. 21.§

Értékhatárok

Építési beruházás, építési koncesszió beszerzése esetében, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárok felét, az ajánlatkérőnek a harmadik rész helyett a IV. fejezet szerint kell eljárnia, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás során a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 246–249. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Elektronikus út

A IV. fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton folytatja le.

Egyszerűsített eljárás  Egyszerű eljárás elnevezés


Az eljárás megindítása

Engedélyek, anyagi fedezet – Kbt. 48.§

A felhívás, a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén, akkor tehető közzé, ha ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll - Kivétel a támogatásból megvalósuló beszerzések/fejlesztések

A hirdetmény nyelve – Kbt. 49.§

A felhívást tartalmazó hirdetményt magyar nyelven minden esetben el kell készíteni és lehetővé kell tenni a magyar nyelvű ajánlattételt is. – Esélyegyenlőség biztosítása

Részajánlattétel – Kbt. 50.§

A Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, ha azt a beszerzés tárgya, és a gazdasági ésszerűség lehetővé teszi.


Kizáró okok

Hamis adatszolgáltatás, hamis nyilatkozat – Kbt. 62.§ (3)

A fenti eljárási esetek bekövetkezése következtében történt kizárásról Tájékoztatni kell a Közbeszerzések Tanácsát.

Igazolások – Kbt. 63.§

A Kbt. 60. § (1) bek. és adott esetben a Kbt. 61.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolását a nyertes ajánlattevő(k)nek az eredményhirdetést követő 8 napon belül kell igazolnia. (Az ajánlatba is becsatolhatóak az igazolások) – új érvénytelenségi ok Kbt. 88.§ (1) i)

Ha a nyertes ajánlattevő nem csatolja határidőben az igazolásokat  a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt lehet felhívni az igazolások csatolására. – Újraértékelés problematikája!!!

Közhiteles nyilvántartások – Kbt. 63/A.§

A közhiteles elektronikus nyilvántartásból ajánlatkérő számára ingyenesen ellenőrizhető tények és adatok igazolása az ajánlatban nem kérhető. Ezen adatokat ajánlatkérő az eredményhirdetést követő 8. napon, saját hatáskörben ellenőrzi. – Eljárás ütemezése fontos a feladatok torlódása miatt!!!


Az ajánlat

Formai követelmények korlátozása

Az ajánlatkérő formai követelményt legfeljebb a megfelelő ajánlattételhez ténylegesen szükséges mértékig írhat elő.

Nincsen definiálva mi a szükséges mérték!!!

Az eljárásban szereplők státuszának korlátozása

Egy (rész)ajánlatban egy ajánlattevő nem tehet más ajánlattevővel közösen ajánlatot, nem lehet más ajánlattevőnek alvállalkozója, és nem nyújthat más ajánlattevő részére erőforrást; továbbá az adott személy egy közbeszerzési eljárásban nem vehet részt egynél több ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként.

Az erőforrást nyújtó szervezetet is meg kell jelölni az ajánlatban


Hiánypótlás (Kbt. 83.§) – Indoklás kérés (Kbt. 86.§)

Kötelező hiánypótlás

Az ajánlatok módosulásának kiterjesztett értelmezése

A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat

azon elemeinek, amelyek az ajánlatkérő által – az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban – megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik

amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek.

Támpontok a kirívó ellenszolgáltatások megítéléséhez

Bérköltség és kapcsolódó közterhei; eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek);

Az adott ágazatért felelős miniszter akülön jogszabályok, illetve kollektív szerződések vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződések köréről, továbbá az azokban megállapított munkabérről és az ahhoz kapcsolódó közterhekről folyamatosan tájékoztatja a Közbeszerzések Tanácsát, aki az információkat a honlapján teszi közzé.


Érvényesség – Kbt. 88.§

Új érvénytelenségi ok

Az ajánlat érvénytelen, ha:

„i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.”


Eredménytelenség – Kbt. 92/A.§

Új eredménytelenségi ok

Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha csakegyetlen ajánlatot nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes.

Eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.

Nem lehet az eljárást e § szerint eredménytelennek nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérő előző eljárása e § szerint eredménytelen volt, és az eljárást az ajánlatkérő ugyanazon beszerzési tárgyra folytatja le, úgy, hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma az előző eljáráshoz képest nem változott.


Előzetes vitarendezés – Kbt. 96/B-96/C.§

Ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegezésben foglalt valamely megállapítással, az eredményhirdetést követő öt napon belül köteles – kérelem benyújtásával – az ajánlatkérőhöz fordulni jogorvoslatért.

Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról az ajánlattevőt az eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napig a benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja.

Amennyiben valamely ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tizedik napig nem kötheti meg a szerződést.

Az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított tizedik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani és szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

A módosított, illetőleg kijavított írásbeli összegezés tartalmára vonatkozóan előzetes vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani.


Szerződéskötési moratórium

A szerződéskötésre vonatkozó változások:

a szerződéskötés tervezett időpontja nem határozható meg az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 20. napnál korábbi időpontban,

- amennyiben jogorvoslati eljárás indul a szerződést nem lehet megkötni az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezetését eredményező határozat meghozataláig kivéve, ha a Döntőbizottság engedélyezi a szerződés megkötését.

(99. §)


Projekttársaság

A Kbt. 304. §-304/A. §-a bevezeti a projekttársaság fogalmát. E szerint, ha a szerződés teljesítése érdekében indokolt (Kbt. 52, §) az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyetlen ajánlattevő nyertessége esetére is előírhatja gazdálkodó szervezet létrehozatalát

A hatálybalépéstől projekttársaságnak nevezik a közös ajánlattevők által létrehozott gazdálkodó szervezetet is.

Törvényi jogutódlás, a megjelölt alvállalkozók szerződéskötési kötelezettsége a projekttársaság felé

Egyetemleges felelősség!!!


Projekttársaság

Korlátozások a projekttársasággal szemben:

Célhoz kötöttség: más tevékenységet nem végezhet, erre irányuló szerződést nem köthet

Nem alakulhat át, más gazdálkodó szervezetben nem szerezhet, és a nyertes ajánlattevő(kö)n kívül más sem szerezhet benne részesedést

Az osztalékon kívül vagyonát az alapítók nem vonhatják el!

Megszüntetni csak akkor lehet, ha a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel elszámoltak, más esetben

Csak akkor, ha a nyertes ajánlattevő(k) a közbeszerzéssel kapcsolatos szerződésekből származó jogokat és kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták,

Megjegyzés: a megszüntetés második esetével nyertes ajánlattevő kijátszhatja a létrehozatali kötelezettséget!!


Kötelező teljesítési arány

A Kbt. 304. § (2) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződéseket az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének 50%-át elérő mértékben saját maguk kell, hogy teljesítsék!

A rendszertani elhelyezkedés érdekes, nevezetesen hogyan alakul ez a kötelezettség projekttársaság létrehozása esetén

Kérdés: hogyan ellenőrizhető, hiszen a nyertes és az alvállalkozók közötti szerződések és számlázási folyamat nem nyilvános, illetve ld. 305. § (5) és (6) bek.


KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET


KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET


 • Login