Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych - PowerPoint PPT Presentation

Wykorzystanie środków europejskich
Download
1 / 27

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka , Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn , Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Wykorzystanie środków europejskich

w Regionalnych Programach Operacyjnych

na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty.

Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi

Emilian Stańczyszyn, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Subregionalna sieć IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Emilian Stańczyszyn


Zwi zek gmin zag bia miedziowego

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

ZGZM zrzesza 7 gmin

Łączna liczba ludności: 55.378 osób


Geneza projektu

Geneza projektu

 • początek 2007 r. – Zarząd ZGZM podejmuje decyzję, że jednym z głównych projektów Związku będzie dostarczenie Internetu szerokopasmowego do wszystkich miejscowości leżących na obszarze Związku

 • czerwiec 2007 r. – ZGZM zleca wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej subregionalnej sieci IT (w całości w kanalizacji teletechnicznej)

 • listopad 2007 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydaje pozytywną opinie w sprawie zgodności wykonanej koncepcji w odniesieniu do założeń RPO WD na lata 2007-2013

 • 2008 r. - wykonanie optymalizacji koncepcji i opracowanie studium wykonalności (autorski projekt ZGZM wykonania sieci z wykorzystaniem podbudowy słupów energetycznych)

 • 2009-2010 – oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez UMWD


Zakres projektu

Zakres projektu

 • budowa sieci światłowodowej o łącznej długości blisko 330 km, (233,24 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupów energetycznych, 95,72km sieci w kanalizacji teletechnicznej

 • montaż 100 Infokiosków, 100 Hot-Spotów.


Zakres projektu1

Zakres projektu

 • Sieć światłowodowa obejmuje 7 gmin: Polkowice, Grębocice, Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa i Pęcław

 • W obrębie sieci znajdzie się 109 miejscowości, z czego:

  • 34 miejscowości to tzw. „białe plamy” (brak operatorów świadczących usługi szerokopasmowe)

  • 63 miejscowości – „obszary szare”

  • 9 miejscowości – obszary „czarne” (większa ilość operatorów, wykluczone z projektu)


Warto projektu

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu:

20 532 835,34

Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Poziom dofinansowania:

85,00 %

Kwota dofinansowania:

14 305 633,99


Cele bezpo rednie projektu

Cele bezpośrednie projektu

 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

 • poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu na terenie ZGZM

 • wzrost dostępności do usług świadczonych droga elektroniczną

 • wzrost poziomu dostępności do wiedzy

 • przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku pracy,

 • zwiększenie atrakcyjności obszaru ZGZM


Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

 • Planowany początek realizacji projektu – III kwartał 2011 r.

 • Planowane zakończenie budowy sieci – I kwartał 2015 r.

„IZ RPO WD informuje, iż nastąpiła zmiana  terminu zakończenia preselekcji dla Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach naboru nr 14/S/2.1/2010 „Sieci telekomunikacyjne” z  09 listopada 2010 r. na dzień 30 listopada 2010 r.”’

Źródło: www.dolnyslask.pl

Emilian Stańczyszyn


Wsparcie dla projektu

Wsparcie dla projektu

 • W latach 2008-2010 projekt został otoczony wsparciem eksperckim i finansowym Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu e-VITA III.

 • Styczeń 2010 r. – Projekt subregionelnej sieci IT dla obszaru ZGZM zwyciężył w konkursie „Wygrajmy razem EURO” zorganizowanym przez Accreo Taxand oraz Gazetę Wyborczą.

  • Projekt ZGZM zdobył uznanie jury (m.in. prof. Michała Kuleszy oraz Andrzeja Arendarskiego) za swój rozmach, zaawansowane przygotowanie i bardzo mocny biznesplan.

  • Wysoko oceniono także jego dużą innowacyjność, która polega m.in. na tym, że dostęp do "szybkiego" Internetu na terenach wiejskich będzie zagwarantowany dzięki wykorzystaniu... istniejącej sieci energetycznej.


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Regionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Dzierżoniów


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Dzierżoniów


Og lna charakterystyka projektowanej sieci

Ogólna charakterystyka projektowanej sieci

 • Sieć światłowodowa obejmuje 6 gmin : Dzierżoniów, Ziębice, Ząbkowice Śl., Stoszowice, Bardo, Niemcza w województwie dolnośląskim

 • W obrębie sieci znajdzie się 93 miejscowości – głównie wiejskich

 • Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód

 • Całkowita długość wybudowanej kablowej sieci światłowodowej wyniesie 205 km, wydzierżawionej na zasadzie IRU – 188 km

 • Sieć składać się będzie z 6 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej gminie) oraz 114 węzłów dystrybucyjnych ( co najmniej po jednym w każdym sołectwie)

 • Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej niż 2 km


Rynek obs ugiwany przez subregionaln sie szerokopasmow

Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć szerokopasmową

 • W zasięgu oddziaływania sieci znajduje 7600 gospodarstw domowych i 1300 przedsiębiorstw

 • Do sieci zostaną przyłączone 62 Infokioski i HotSpot’y

 • Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio (poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie:

  • w roku 2015 – około 2200


Us ugi oferowane przez sie

Usługi oferowane przez sieć

 • Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy dedykowany dla operatorów „ostatniej mili”

 • Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt

 • Usługi dzierżawy włókien światłowodowych

 • Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci

Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.


Technologie wykorzystywane w budowie sieci

Technologie wykorzystywane w budowie sieci

 • 70 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia

 • 30% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej w obszarach gdzie nie istnieje napowietrzna sieć energetyczna

 • W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł dystrybucyjny sieci


Parametry finansowe projektu

Parametry finansowe projektu

 • Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 19 mln zł

 • Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 84%

 • Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”


Status projektu

Status projektu

W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jako projektu systemowego.


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Rudna


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Rudna


Og lna charakterystyka projektowanej sieci1

Ogólna charakterystyka projektowanej sieci

 • Sieć światłowodowa obejmuje 5 gmin wiejskich: Rudna, Lubin, Kotla, Żukowice, Głogów w województwie dolnośląskim

 • W obrębie sieci znajdzie się 121 miejscowości – głównie wiejskich

 • Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód

 • Całkowita długość kablowej sieci światłowodowej wyniesie 204 km

 • Sieć składać się będzie z 5 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej gminie) oraz 121 węzłów dystrybucyjnych ( po jednym w każdym sołectwie)

 • Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej niż 2 km


Rynek obs ugiwany przez subregionaln sie szerokopasmow1

Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć szerokopasmową

 • Na obszarze objętym siecią znajduje się 10 000 gospodarstw domowych

 • Do sieci zostanie przyłączonych 47 Infokiosków i HotSpot’ów

 • Liczba podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych znajdujących się w obszarze objętym siecią wynosi 2200

 • Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio (poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie:

  • w roku 2014 – około 4400

  • w roku 2023 – około 5400


Us ugi oferowane przez sie1

Usługi oferowane przez sieć

 • Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy dedykowany dla operatorów „ostatniej mili”

 • Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt

 • Usługi dzierżawy włókien światłowodowych

 • Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci

Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.


Technologie wykorzystywane w budowie sieci1

Technologie wykorzystywane w budowie sieci

 • 80 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia

 • 20% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej z wykorzystaniem mikrokanalizacji – o obszarach gdzie nie istnieje napowietrzna sieć energetyczna

 • W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł dystrybucyjny sieci


Parametry finansowe projektu1

Parametry finansowe projektu

 • Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 17 mln zł

 • Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 85%

Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”


Status projektu1

Status projektu

W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jako projektu systemowego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną. Decyzja o wyborze projektu do realizacji powinna nastąpić do 30 listopada 2010r.


Wykorzystanie rodk w europejskich w regionalnych programach operacyjnych

Dziękujemy za uwagę

Klara Malecka

Fundacja Wspomagania Wsi

Emilian Stańczyszyn

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

w Polkowicach


 • Login