wykona krzysztof goczkiewicz kl iv te
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konfiguracja drukarek i ploterów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Konfiguracja drukarek i ploterów - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Wykonał: Krzysztof Goczkiewicz KL. IV TE. Konfiguracja drukarek i ploterów. 1.Ustawienia, które wpływają na drukowanie. Właściwości drukarki. Preferencje drukowania. Właściwości serwera wydruku. a).Właściwości drukarki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konfiguracja drukarek i ploterów ' - nayef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 ustawienia kt re wp ywaj na drukowanie
1.Ustawienia, które wpływają na drukowanie
 • Właściwości drukarki.
 • Preferencje drukowania.
 • Właściwości serwera wydruku.
a w a ciwo ci drukarki
a).Właściwości drukarki.
 • W oknie dialogowym właściwości drukarki ustawiane są opcje, które mąją wpływ na drukarkę i wszystkie drukowane dokumenty. Dostępne opcje są różne dla różnych drukarek, ale większość drukarek pozwala na:
slide4

Ładowanie nowego sterownika drukarki i drukowanie strony testowej.

 • Dodawanie, usuwanie i konfigurowanie portu i włączanie buforowania drukarek.
 • Planowanie dostępu do drukarki i przyznawanie priorytetów drukarki.
 • Udostępnianie drukarki i instalowanie dodatkowych sterowników.
slide5

Przyznawanie uprawnień do drukarki i przejmowanie drukarki na własność.

 • Konfigurowanie pamięci drukarki .
 • Przypisywanie formularza wydruku do zasobnika z papierem .
 • Wybieranie typu czcionek.
b preferencje drukowania
b). Preferencje drukowania.
 • W oknie dialogowym Preferencje drukowania można ustawiać opcje, które mają wpływ na sposób, w jaki są drukowane dokumenty. Opcje te są różne dla różnych drukarek, ale w przypadku vviększości drukarek pozwalają na:
slide7

Zmianę układu tekstu na stronie przez wybranie orientacji poziomej lub pionowej.

 • Zmianę liczby drukowanych egzemplarzy .
 • Wybór drukowania po obu stronach papieru
 • Wybór zasobnika używanego do drukowania, np. podawania ręcznego czy podajnika kopert.
 • Wybór materiału używanego do drukowania, np. karty katalogowe, folie, etykiety itp.
c w a ciwo ci serwer wydruku
c).Właściwości: Serwer wydruku.
 • W oknie dialogowym Właściwości: „Serwer wydruku” można ustawić opcje, które mają wpływ na wszystkie drukarki zainstalowane na serwerze wydruku. Są to między innymi:
slide9

Przypisanie standardowego formularza wydruku do zasobnika drukarki i tworzenie nie standardowych formularzy, które są dostępne dla wszystkich drukarek na serwerze .

 • Dodawanie, usuwanie i konfigurowanie portów na serwerze wydruku .
 • Dodawanie, usuwanie, aktualizacja i przeglądanie sterowników drukarki zainstalowanych na serwerze wydruku .
 • Konfigurowanie buforu i opcji powiadamiania o drukowaniu.
2 sterowniki drukarek
2.Sterowniki drukarek.

Sterownik drukarki to program służący programom komputera do komunikowania się z drukarkami i ploterami. Sterowniki drukarek tłumaczą dane wysyłane z komputera na polecenia zrozumiałe dla drukarki. Zazwyczaj sterowniki drukarek dla różnych platform nie są ze sobą zgodne, więc na serwerze wydruku muszą być zainstalowane różne sterowniki obsługujące różne rodzaje sprzętu i systemów operacyjnych. Jeżeli na przykład korzystasz z systemu Windows XP i udostępniasz drukarkę użytkownikom systemu Windows 3.1, może być konieczne zainstalowanie kilku sterowników drukarki.

Sterowniki drukarek składają się zwykle z trzech typów plików:

plik konfiguracyjny lub plik interfejsu drukarki
Plik konfiguracyjny lub plik interfejsu drukarki.

Podczas konfiguracji drukarki wyświetla okna dialogowe Właściwości i Preferencje. Ten plik ma rozszerzenie dll.

plik danych
Plik danych.

Dostarcza informacji o możliwościach danej drukarki, m.in. jej rozdzielczości, możliwości drukowania dwustronnego i obsługiwanych rozmiarów papieru. Ten plik może mieć rozszerzenie .dll, .pcd, .gpd lub .ppd.

plik sterownika graficznego drukarki
Plik sterownika graficznego drukarki.

Tłumaczy polecenia DDI (Device Driver Interface) na polecenia zrozumiałe dla drukarki. Każdy sterownik tłumaczy inny język drukarek. Na przykład plik Pscript.dll tłumaczy język drukarek obsługujących język PostScript. Ten plik ma rozszerzenie dl!. Współdziałanie tych plików, którym zazwyczaj towarzyszy jeszcze plik Pomocy, umożliwia drukowanie. Na przykład gdy instalowana jest nowa drukarka, plik sterownika graficznego odczytuje plik danych i wyświetla odpowiednie opcje drukarki. Podczas drukowania plik sterownika graficznego sprawdza w pliku konfiguracyjnym ustawienia użytkownika, aby móc tworzyć właściwe polecenia dla drukarki.

3 ustawianie pami ci drukarki
3.Ustawianie pamięci drukarki.

Aby zmienić ilość pamięci drukarki w systemie Windows, drukarka musi obsługiwać możliwość takiej zmiany. W przeciwnym przypadku opcje opisane tutaj nie będą wyświetlane w systemie Windows. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienie Zarządzanie drukarkami, które jest jednym z kilku uprawnień do drukarki.

slide15

Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, sprawdź ilość pamięci zainstalowanej w drukarce. Wiele drukarek - zwłaszcza laserowych - ma funkcję autotestu, której uruchomienie spowoduje wydrukowanie dokumentu zawierającego informacje na temat bieżącej konfiguracji pamięci. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących określania ilości pamięci drukarki, zajrzyj do instrukcji obsługi drukarki.

slide16

Otwórz aplet Drukarki i faksy.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, której używasz, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 • Na karcie Ustawienia urządzenia, w obszarze Opcje instalowalne kliknij opcję Pamięć drukarki, a następnie kliknij liczbę odpowiadającą ilości pamięci zainstalowanej w drukarce lub w ploterze.
slide17

Aby otworzyć aplet drukarki i faksy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę drukarki i inny sprzęt, a następnie kliknij ikonę drukarki i faksy.

Drukarka jest wyposażona w układy scalone pamięci, aby przechowywać wysłane do niej informacje. Po zainstalowaniu drukarki system Windows odczytuje ilość pamięci drukarki dzięki czemu drukarka ta i system Windows poprawnie współpracują. Po zainstalowaniu dodatkowej pamięci w drukarce należy odpowiednio zmienić ustawienie pamięci drukarki w systemie Windows. Jeżeli ustawienie systemu Windows wskazuje, że pamięć drukarki jest większa lub mniejsza niż w rzeczywistości, system Windows może wyświetlić komunikat o pamięci.

4 indywidualne preferencje drukowania
4.Indywidualne preferencje drukowania.
 • Kliknij opcję „Panel sterowania.
 • Kliknij opcję „Drukarki i inny sprzęt.
slide20

Wybieramy interesującą nas drukarkę.

 • Klikamy prawym przyciskiem myszy.
 • Otwieramy opcję „Preferencje drukowania”
slide21

W funkcji „Preferencje drukowania” można dokonać wielu ustawień. Znajdują się tam takie zakładki jak:

 • „Papier/Jakość”.
 • „Wykończenie”.
 • „Efekty”.
 • „Podstawy”.
 • „Kolor”.
 • „Usługi”.
zak adka papier jako
Zakładka „Papier/Jakość”

W tej zakładce jesteśmy w stanie zmienić format wydruku. tzn zmieniamy wielkość kartki papieru na której zamierzamy wydrukować interesujący nas element.

Wybieramy także rodzaj kartki papieru (np. specjalny papier do drukowania fotografii).

Ustawiamy także jakość wydruku.

zak adka wyko czenie
Zakładka „Wykończenie”

W tej zakładce do wyboru mamy:

„Opcje dokumentu” . W tej opcji możemy drukować dokument po obu stronach, wybieramy liczbę stron wydrukowanych na jednym arkuszu, i włączamy, lub wyłączamy „Drukowanie plakatów”.

zak adka efekty
Zakładka „Efekty”

W tej zakładce możemy zmienić format kartki na której chcemy drukować, oraz włączyć, lub wyłączyć drukowanie znaków wodnych.

zak adka podstawy
Zakładka „Podstawy”.

W tej zakładce możemy zmieniać orientację pionową i poziomą drukowanego tekstu, ustawić w jakiej kolejności będą drukowane strony, oraz liczbę kopii.

zak adka kolor
Zakładka „Kolor”.

Ta opcja pozwala nam na zmianę szarości drukowanego tekstu (lub obrazu), oraz ustawiamy „nasycenie koloru”, „jasność”, i „Tonację koloru”.

zak adka us ugi
Zakładka „Usługi”.

Klikając na kwadracik w lewym rogu, otwiera się tzw. „Zestaw narzędzi”

zak adka zestaw narz dzi
Zakładka „Zestaw narzędzi”

W pierwszej zakładce „Obsługa narzędzi” możemy:

 • Wyrównać pojemniki z tuszem.
 • Wyczyścić pojemniki z tuszem.
 • Wydrukować stronę testową.
slide29

W drugiej zakładce „Szacunkowy poziom tuszu” dowiadujemy się w jakim stopniu są napełnione pojemniki w tuszem czarnym, i kolorowym. Podane wartości są szacunkowe.

slide30

Zakładka trzecia „Konfiguracja”: możemy zmienić ustawienia dotyczące, akcesoriów, wyświetlania komunikatów i wydajności

strona testowa
Strona testowa

Gdy zainstalujemy już naszą drukarkę warto jest wydrukować stroną testową. Strona testowa niesie wiele informacji opisujących sterowniki drukarki i ustawienia portu.

Jeśli dana strona zostanie wydrukowana i jesteśmy w stanie ją przeczytać, to nasza drukarka jest prawidłowo zainstalowana, skonfigurowana, i działa prawidłowo.

porady dotycz ce drukowania
Porady dotyczące drukowania.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty drukowania obrazów, postępuj zgodnie z następującymi zasadami:

 • Używaj papieru błyszczącego wysokiej jakości, przeznaczonego do drukowania obrazów.
 • Wielu producentów drukarek oferuje również papier najlepiej dostosowany do swoich produktów.
 • Upewnij się, że ustawiono najwyższą rozdzielczość drukarki. Na ogół ustawienie wyższej rozdzielczości zwiększa jakość wydruku. Może to jednak wydłużyć czas drukowania.
 • Upewnij się, że kaseta jest prawidłowo umieszczona w drukarce.
2 ploter
2. Ploter.

Komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. Ploterów używają graficy komputerowi, poligrafowie i architekci.

slide34

Wyróżniamy następujące rodzaje ploterów:

 • ze względu na prowadzenie papieru
  • ploter płaski
  • ploter bębnowy
 • ze względu na zastosowanie
  • nanoszące obraz
   • ploter atramentowy
   • ploter solwentowy
   • ploter kreślący
   • ploter laserowy
  • ploter grawerujący
  • ploter tnący
korzystanie z ploter w
Korzystanie z ploterów.

Poniżej zamieszczono kilka uwag dotyczących drukowania za pomocą plotera:

 • Ponieważ 7-bitowe połączenia szeregowe do ploterów nie są obsługiwane w tej wersji systemu Windows, trzeba używać połączeń 8-bitowych.
 • Gdyby się okazało, że ploter pisakowy nie drukuje wszystkich linii, należy spróbować ustawić panel sterowania plotera, tak aby zainstalowane pisaki miały ustawioną minimalną szerokość dopuszczalną przez sprzęt. Należy jednak pamiętać, że niektóre plotery nie będą drukowały cienkich linii, o ile nie wybierze się najcieńszego pisaka.
 • Opróżnianie buforu może w ploterach pisakowych zabierać więcej czasu niż w innych, więc czasami trzeba zwiększyć ustawienie limitu czasu portu, aby uniknąć ukazywania się komunikatu o błędzie.
slide36

Sterowniki ploterów systemu Windows dla większości ploterów z serii HP DesignJet są skonstruowane do użycia z marginesami ustawionymi na wartość Normalne, rozmiarem papieru ustawionym na Software i wyłączoną autorotacją. Rozwiązując problemy, należy przywrócić domyślne ustawienia plotera, a następnie zmieniać tylko niezbędne ustawienia.

 • Wszystkie plotery obsługiwane przez system Windows używają języka HP-GL/2. Niektóre plotery obsługiwane przez system Windows można ustawić na odbieranie różnych języków ploterów, ale do pracy z systemem Windows musi być wybrany język HP-GL/2. (Ta wersja systemu Windows nie obsługuje języka HPGL.)
 • Podczas drukowania na takich modelach ploterów, które dają możliwość wyboru między nośnikiem z rolki a arkuszowym, formularz do przyporządkowania zasobnika musi być ustawiony na faktyczny rozmiar papieru dopuszczalny w ploterze. Ponieważ nie jest obsługiwane wybieranie rozrmiaru lub typu nośnika nie występującego w ploterze, wybranie takiego nośnika lub rodzaju może spowodować złe ustawienie wydruku.