CONFERINȚĂ REGIONALĂ Sibiu 17-18 februarie 201 2 - PowerPoint PPT Presentation

Conferin regional sibiu 17 18 februarie 201 2
Download
1 / 36

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CONFERINȚĂ REGIONALĂ Sibiu 17-18 februarie 201 2. Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la Programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CONFERINȚĂ REGIONALĂ Sibiu 17-18 februarie 201 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Conferin regional sibiu 17 18 februarie 201 2

CONFERINȚĂ REGIONALĂSibiu17-18 februarie 2012

Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la Programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană


Conferin regional sibiu 17 18 februarie 201 2

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea Învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă”

Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/57115

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Domenii de implementare i programe de formare asociate

Domenii de implementareșiprograme de formare asociate


Centre regionale

Centre regionale


Centrul regional gala i

Centrul regional Galați


Centrul regional gala i1

Centrul regional Galați


Centrul regional gala i2

Centrul regional Galați


Centrul regional gala i3

Centrul regional Galați


Centrul regional gala i4

Centrul regional Galați

Programele de formare pentru calificările Morar și Morar-silozar se vor desfășura exclusiv la Galați!


Centrul regional gala i5

Centrul regional Galați


Centrul regional bucure ti

Centrul regional București


Centrul regional bucure ti1

Centrul regional București

Programele de formare pentru calificarea Tehnician analize în industria alimentară se vor desfășura exclusiv la București!


Programe de calificare

Programe de calificare


Formarea profesional legea 53 2003 codul muncii

Formareaprofesională – Legea 53/2003 – Codulmuncii


Perioada estimativ de scoatere din produc ie a angaja ilor

Perioada estimativă de scoatere din producție a angajaților


Repartizare ore n cadrul pfp

Repartizare ore în cadrul PFP


Anamob pfp intranet

ANAMOB PFP - Intranet

Sistem modern pentru

gestionarea și livrarea

PFP


Module de curs

Module de curs


Prezen

Prezență


Grupa de participan i

Grupa de participanţi

Calificări pentru profit


Domeniul panifica ie patiserie cofet rie

Domeniul panificație-patiserie-cofetărie


Program de calificare brutar

Program de calificare BRUTAR

 • Noţiuni introductive de tehnologia informaţiei computerizate – 18 ore

 • Noţiuni generale necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul industriei alimentare– 24 ore

 • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare– 102 ore

 • Prepararea aluatului– 78 ore

 • Prelucrarea aluatului - 66 ore

 • Coacerea semifabricatelor şi pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare - 72 ore


Program de calificare patiser

Program de calificare PATISER

 • Noţiuni introductive de tehnologia informaţiei computerizate – 18 ore

 • Noţiuni generale necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul industriei alimentare – 24 ore

 • Materii prime, materiale auxiliare şi echipament tehnologic folosit în pregătire – 72 ore

 • Prepararea şi prelucrarea aluaturilor de patiserie şi a sortimentelor specifice – 210 ore

 • Pregătirea produselor finite de patiserie pentru depozitare - 36 ore


Program de calificare cofetar patiser

Program de calificareCOFETAR-PATISER

 • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor - 24 ore

 • Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie - 108 ore

 • Semipreparate de patiserie-cofetărie – 138 ore

 • Realizarea produselor de patiserie - 162 ore

 • Realizarea produselor de cofetărie - 198 ore

 • Pregătirea produselor pentru comercializare - 90 ore


Program de calificare brutar patiser preparator produse f inoase

Program de calificare BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

 • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor - 24 ore

 • Calitatea şi igiena alimentelor, sănătatea şi securitatea muncii - 30 ore

 • Materii prime, materiale auxiliare şi pregătire pentru producţie – 72 ore

 • Prepararea şi prelucrarea aluatului pentru obţinerea prduselor de panificaţie – 108 ore

 • Prepararea şi prelucrarea aluaturilor de patiserie şi a sortimentelor specifice - 228 ore

 • Prepararea şi prelucrarea aluaturilor pentru produse făinoase - 114 ore

 • Procese termice - 90 ore

 • Pregătirea produselor pentru livrare - 54 ore


Domeniul mor rit

Domeniul Morărit


Program de calificare morar

Program de calificare MORAR

 • Competenţe informatice – 18 ore

 • Noţiuni generale necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul industriei alimentare – 30 ore

 • Materii prime şi materiale: recepţia, depozitarea şi pregătirea acestora în vederea prelucrării - 72 ore

 • Măcinarea cerealelor şi cernerea produselor de măciniş: pregătirea echipamentelor de măcinare şi de cernere, realizarea operaţiilor, verificarea produselor rezultate – 204 ore

 • Pregătirea loturilor de făină în vederea livrării, ambalarea şi etichetarea produselor finite – 36 de ore


Program de calificare morar silozar

Program de calificareMORAR-SILOZAR

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei - 40 de ore

 • Igiena şi securitatea muncii; asigurarea calităţii – 62 de ore

 • Aprecierea valorii nutritive - 12 ore

 • Recepţionarea şi gestionarea cerealelor - 70 de ore

 • Transferul de căldură la prelucrarea cerealelor – 88 de ore

 • Măcinarea cerealelor – 110 ore

 • Cernerea produselor rezultate din măcinare – 110 ore

 • Sortarea şi curăţarea grişurilor – 110 ore

 • Obţinerea produselor intermediare şi finite de grâu - 90 de ore

 • Fabricarea crupelor, a produselor expandate şi a fulgilor de cereale – 28 de ore


Domeniul analiza calit ii

Domeniul analiza calității


Program de calificare tehnician analize n industria alimentar

Program de calificare TEHNICIAN ANALIZE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei – 60 de ore;

 • Sănătatea şi securitatea muncii – 30 de ore;

 • Aplicarea măsurilor și legislației specifice în industria alimentară – 120 de ore

 • Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare – 60 de ore;

 • Tehnica analizelor de laborator – 120 de ore;

 • Efectuarea analizelor specifice în funcție de domeniul de aplicabilitate – 690 de ore


Absolven i

Absolvenți


Cursuri n derulare

Cursuriîn derulare


Cursuri cu ncepere imediat

Cursuri cu începereimediată


Cursuri cu ncepere imediat1

Cursuri cu începereimediată


Conferin regional sibiu 17 18 februarie 201 2

AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA PROGRAMELE DE FORMARE ORGANIZATE DE ANAMOB


Conferin regional sibiu 17 18 februarie 201 2

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INDUSTRIILOR DE MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE DIN ROMÂNIA – ANAMOB

Str. Cristea Mateescu nr. 2, bloc 35, scara 2, apt. 57, sector 2, Bucureşti, 023667

Tel: +4021-242-2113, +4021-243-4400

Fax: +4021-242-1131

vmarin@anamob.ro

www.anamob.ro

www.anamob-cmfp.ro

Calificări pentru profit


 • Login