Trosbek nnelsen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Trosbekännelsen PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trosbekännelsen. Konsiliet i Nicea 325. Gud fader. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;. Jesus.

Download Presentation

Trosbekännelsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trosbek nnelsen

Trosbekännelsen

Konsiliet i Nicea 325


Gud fader

Gud fader

 • Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;


Jesus

Jesus

 • och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat;


Jesus1

Jesus

 • som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;


Jesus2

Jesus

 • som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven;


Jesus3

Jesus

 • som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;


Helige ande

Helige ande

 • och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna;


Kyrkan

Kyrkan

 • och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka.


Trosbek nnelsen

Dop

 • Jag bekänner ett enda dop,


Syndernas f rl telse

Syndernas förlåtelse

 • till syndernas förlåtelse,


Evigt liv

Evigt liv

 • och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.


Trosbek nnelsen

Amen


 • Login