max weber o genezie kapitalizmu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Max Weber o Genezie Kapitalizmu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Max Weber o Genezie Kapitalizmu - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Max Weber o Genezie Kapitalizmu. Wojciech Oczkowski Robert Kowalski. Życie Maksa Webera. Urodził się w 1864 roku w Erfurcie. Studiował: prawo, historię, ekonomię i filozofię. Wykładał: prawo w Berlinie – od 1892 r. ekonomię polityczną we Fryburgu i ekonomię w Heidelbergu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Max Weber o Genezie Kapitalizmu' - nay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
max weber o genezie kapitalizmu

Max Weber o Genezie Kapitalizmu

Wojciech Oczkowski Robert Kowalski

ycie maksa webera
Życie Maksa Webera
 • Urodził się w 1864 roku w Erfurcie.
 • Studiował: prawo, historię, ekonomię i filozofię.
 • Wykładał:
  • prawo w Berlinie – od 1892 r.
  • ekonomię polityczną we Fryburgu i ekonomię w Heidelbergu.
  • socjologię (specjalnie dla niego stworzona katedra) w Monachium – od 1919 r.
 • Zmarł w 1920 roku w Monachium.
g wne dzie a
Główne dzieła
 • „Obiektywność poznania w naukach społecznych” (1904)
 • „Etyka protestancka i duch kapitalizmu” (1904)
 • „Etyka gospodarcza religii światowych” (1915-9)
 • „Zebrane rozprawy z socjologii religii” (1920-1)
 • „Gospodarka i społeczeństwo” (1921-2)
metodologia maxa webera
Metodologia Maxa Webera
 • Krytyka stosowania metody nauk matematyczno-przyrodniczych w naukach społecznych.
 • Nauki społeczne jako „nauki rozumiejące” (socjologia rozumiejąca, historia rozumiejąca itd.)
 • Pojęcie „typu idealnego”
 • Postulat badań historyczno-porównawczych (np. „Etyka gospodarcza religii światowych”)
 • Oparcie się na ściśle zdefiniowanych pojęciach
duch kapitalizmu wg b franklina
„Duch kapitalizmu” wg B. Franklina
 • Stosunek do czasu: „Czas to pieniądz”.
 • Nakaz pracowitości.
 • Dążenie do ZYSKU jest pochwalane i wręcz zalecane.
 • Potrzeba dobrej reputacji – łatwość zdobycia kredytu.
 • Racjonalna księgowość i rachunek ekonomiczny.
 • Nakaz pomnażania swoich kapitałów.
charakterystyka etosu kapitalistycznego
Charakterystyka etosu kapitalistycznego
 • Pomnażanie kapitału i pracowitość jest moralnym obowiązkiem człowieka jako cel sam w sobie.
 • Ideał człowieka kapitalizmu: uczciwy, pracowity, godny kredytu.
 • Utylitarny charakter zaleceń – cnoty etosu kapitalistyczne służą zwiększaniu wiarygodności.
 • Jądrem etosu jest poczucie zawodowego obowiązku.
kulturowe uwarunkowania kapitalizmu
Kulturowe uwarunkowania kapitalizmu
 • Kapitalizm jest jednym z wytworów racjonalizacji, która jest cechą kultury Zachodu.
 • Protestantyzm stanowi podstawę dla powstania i rozwoju nowoczesnego kapitalizmu w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.
 • „Duch kapitalizmu” jest pewną filozofią życiową i moralnością, która charakteryzuje jego funkcjonowanie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.
rola protestantyzmu
Rola protestantyzmu
 • Rola religii w życiu społeczeństw nowożytnych i jej wpływ na postawy jednostek.
 • Wybór „typu idealnego”: XVII-wieczny angielski purytanizm, wyrosły z kalwinizmu.
bogactwo w etyce puryta skiej
Bogactwo w etyce purytańskiej
 • BOGACTWO nie jest zagrożeniem samym sobie, zagrożeniem jest konsumpcja i bezczynność wynikła z jego posiadania.
 • BOGACTWO nie jest grzechem – ale jego posiadanie wiąże się z licznymi i ciężkimi pokusami.
 • BOGACTWO jest dowodem szczególnej łaski Opatrzności, która czuwa nad protestantem – świadczy o p r e d y s t y n a c j i wiernego.
czas dla protestant w
Czas dla protestantów
 • CZASU nie wolno marnować, bowiem jest darem Opatrzności, jego marnowanie jest grzechem.
 • Marnotrawstwem czasu jest: zbyt długi sen, rozrywki, rozmowy towarzyskie, ale także bezczynna kontemplacja.
 • Czas dany człowiekowi jest krótki, należy go dobrze wykorzystywać na chwałę Bożą.
 • Protestancka koncepcja czasu a kapitalistyczna koncepcja czasu.
praca jako podstawowa forma ascezy
Praca jako podstawowa forma ascezy
 • Praca – staranna, długa i dokładna - jest najskuteczniejszą formą ascezy. Zapobiega bowiem rozmaitym pokusom.
 • Praca jest pierwszym i podstawowym powołaniem człowieka i zadaniem postawionym mu przez Boga. Niechęć do pracy jest oznaką braku ŁASKI.
 • Nakaz pracy jest bezwarunkowy: nic nie zwalnia człowieka z jego wypełniania.
podzia pracy w etyce reformacyjnej
Podział pracy w etyce reformacyjnej
 • Podział pracy jest dany od Boga jako możliwość pomnożenia talentów i powołania człowieka.
 • Praca jest uzależniona od powołania-zawodu: człowiek najlepiej realizuje swoje zadania pracując stale w jednym zawodzie.
 • Ocena podziału pracy i specjalizacji w etyce purytańskiej i ekonomii klasycznej (np. u Adama Smitha)
zysk dzie em opatrzno ci
Zysk – dziełem Opatrzności.
 • Okazja do osiągania ZYSKU jest dziełem Opatrzności i nie korzystanie z niej jest grzechem.
 • Dążenie do ZYSKU stanowi element wypełniania przez człowieka swojego powołania.
 • Bogacenie się pracą i pomnażanie raz zgromadzonego BOGACTWA jest więc obowiązkiem człowieka.
kapitalistyczny styl ycia a protestanci
Kapitalistyczny styl życia a protestanci
 • Stosunek do kultury i sportu: ma być wyrazem chwały Bożej, a nie przyjemnością dla człowieka
 • Zdobycie, utrzymanie i pomnożenie majątku jest obowiązkiem.
 • Dążenie do zysku nie jest moralnie naganne .
 • Ograniczenie i racjonalizacja konsumpcji jest również środkiem do pomnażania kapitałów.
 • Konsekwencją etyki protestanckiej jest wytworzenie się kapitalistycznego etosu mieszczańskiego.
konsekwencje dla powstania kapitalizmu
Konsekwencje dla powstania kapitalizmu
 • Ciągła, produktywna praca prowadzi do powstania zysków.
 • Zyski są akumulowane dzięki nakazowi ascezy: tworzą się kapitały.
 • Kapitały mogą być użyte jedynie w celach inwestycyjnych (mogą być wykorzystywane do pomnażania siebie, nie na konsumpcję).
 • Powstaje impuls rozwojowy, prowadzący do powstania w pełni kapitalistycznej gospodarki.
ad