ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 23

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล. 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer). ตัวอย่างการแสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลชนิด Integer ถ้ากำหนดให้ตัวแปร a และ b เป็นตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็มและมีค่าเป็น 13 และ 5 ตามลำดับ. 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง (Real).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3927673


1 integer

1. (Integer)


3927673

Integer

a b 13 5


2 real

2. (Real)


3927673

real

v1 v2 12.5 0.5


3927673

3. (Character)

Single Quote (' ') (A Z, a z) (0 9)

+ , -, =, $, * '9', '*', '%','A','b'


3927673

4. (Boolean )

2 (True) (False) 2


3927673

1.


3927673


3927673

2.


3927673


3927673

1( )

2 - () -5

3not

4* / div mod and

5 + - or

6= < <= >= <>


3927673

X := 7; 3 div

Y := 2; 2 7 6

1 mod

X MOD Y = 1

X DIV Y = 3


3927673

x + 4y - zx + 4 * y z

2xy + 4z2 * x * y + 4 * z

X2 + 2x + 5(x * x )+ 2 * x + 5

4ab 5b + b24 * a * b 5 * b + (b * b)

2r22 * (r * r)

5x + 2xy 45 *x + 2 * x * y - 4


3927673

4x2 y2 + 6xy

4 * (x*x) (y*y) + 6 * x * y

4 * sqr(x) sqr(y) + 6 * x * y


3927673

7x+ y

6xy

(7 * x + y) / (6 * x * y)


3927673

Y - 4

X2 - 4

( Y - 4 ) / (X * X - 4 )


3927673

3X + 4Y + 20

3 * X + 4 * Y + 20


3927673

3X + 4 + 7

sqrt(3 * X) + sqrt(4) + 7


3927673


3927673

 • 1) a * b

 • 10 mod b

 • 1) + 2)

a * b+10 mod b


3927673

 • 1) a mod b

 • 1) * 2

 • d * 7

 • C + 3)

 • 2) = 4)

(a mod b) * 2=c +d * 7


3927673

 • b 3

 • a div b

 • a * 10

 • 3) mod 1)

 • 2) + 4)

a div b + a * 10 mod (b 3)


 • Login