Digitální učební materiál
Download
1 / 13

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Slova vícevýznamová. Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma. Synonyma. synonyma jsou slova souznačná jsou slova, která mají různou formu (různě znějí), ale mají stejný nebo podobný význam , označují stejnou skutečnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální učební materiál' - nathaniel-rich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slova v cev znamov

Slova vícevýznamová

Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma


Synonyma
Synonyma

 • synonyma jsou slova souznačná

 • jsou slova, která mají různou formu (různě znějí), ale mají stejný nebo podobný význam, označují stejnou skutečnost

 • použitím synonym můžeme vyjádřit jeden význam několika různými slovy

 • umožňují dosáhnout slohové pestrosti, pomáhají vyjádřit různé odstíny skutečnosti


Druhy synonym
Druhy synonym

1. Úplná

 • úplná synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit za všech okolností, kromě ustálených obratů (pořekadel nebo přísloví)

 • v jazyce jsou používána velmi málo

 • např. kouř – dým

  hezký – pěkný

 • synonyma úplná najdeme i v terminologii, pokud existuje pro český výraz přejatý termín

 • např. životopis - biografie

  jazykověda – lingvistika

  nerost - minerál


Druhy synonym1
Druhy synonym

2. Částečná (neúplná)

 • částečná synonyma jsou ta, jejichž významy jsou navzájem blízké, ale nikoli totožné

 • v jazyce jsou používána často

 • částečná synonyma mají téměř stejný význam, ale liší se:

 • a/ významovým odstínem

  např. dobrý člověk – dobrá práce

  b/ citovým zabarvením

  např. táta – tatínek

  c/ stylistickým užitím

  např. říct – pravit

  d/ intenzitou výrazu

  např. volat - ječet


Tautonyma
Tautonyma

 • jsou slova, která nemají synonymní význam

 • tautonyma mají stejný význam, který se vyskytuje

  v různých útvarech národního jazyka (nářečí, slang,

  profesní mluva, argot)

 • např. chlapec x ogar (lašské nářečí)

  peněženka x šrajtofle (argot)

  vlasy x háro (slang)


Paronyma
Paronyma

 • jsou slova podobná, ale významově zcela nebo úplně odlišná

 • často se jedná o slova cizího původu

  např. adoptovat x adaptovat

  psychologie x psychiatrie

  průhledný x průsvitný

  fyzický x fyzikální

  povědomí x podvědomí


Antonyma
Antonyma

 • antonyma (opozita) jsou slova protikladná

 • jsou slova, která pojmenovávají významově protikladné skutečnosti

 • antonyma pomáhají objasnit významový rozdíl slov

 • rozšiřují slovní zásobu – studium cizích jazyků


Druhy antonym
Druhy antonym

 • Antonyma lexikální

 • nejsou spolu příbuzná a jsou tvořena:

 • a/ jedním slovem:

  např. mladý x starý

  ráno x večer

  bída x blahobyt

 • b/ slovním spojením:

  např. pouštět si pusu na špacír x držet jazyk za zuby

  nenávidět x mít rád


Druhy antonym1
Druhy antonym

2. Antonyma slovotvorná

 • odvozujeme:

  a/ od jednoho slova předponami vyjadřujícími protiklad:

  např. souhlas x nesouhlas

  klad x protiklad

  b/ od jednoho slova navzájemprotikladnými předponami:

  např. vznést x snést

  vejít x vyjít

  c/ skládáním pomocí protikladných slov:

  např. maloprodej x velkoprodej

  d/ souslovím s antonymy:

  např. ostrý úhel x tupý úhel


Kontroln cvi en
Kontrolní cvičení

 • 1. Jak nazýváme slova, která se vyskytují v různých útvarech národního jazyka, a nemají synonymní význam?

 • 2. Rozhodněte, kdy se jedná o dvojici synonym:

  paprika - zelenina, děvčátko - holčička, pes - jezevčík, dělat - pracovat.

 • 3. Cizí slova nahraďte vhodnými českými synonymy:

  školní uniforma, tajný dokument, adjektivum, živelná katastrofa, inventář, evakuace.

 • 4. Uveďte ke slovům slova opačného významu:

  světlý, vysoký, nikdy, půlnoc, začínat, dobře, vzbudit se.


Spr vn e en
Správné řešení

 • 1. tautonyma

 • 2. dvojice synonym: děvčátko – holčička, dělat - pracovat

 • 3. školní uniforma - stejnokroj

  tajný dokument – listina, která něco dokládá

  adjektivum – přídavné jméno

  živelná katastrofa - pohroma

  inventář – seznam, soupis položek

  evakuace – vystěhování osob

 • 4. světlý – tmavý, vysoký – nízký, nikdy – vždy, půlnoc - poledne, začínat - končit, dobře - špatně, vzbudit se - usnout.


Pou it zdroje
Použité zdroje:

 • SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment).

  ISBN 978-802-5301-890.

 • MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009,

  264 s. ISBN 978-807-2387-793.

 • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1.

 • HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7.

 • Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN 978-80-87062-09-8.

 • BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN 978-80-86523-89-7.

 • FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.


ad