Grunnleggende ferdigheter i naturfag hva og hvordan
Download
1 / 41

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan. Faglig-pedagogisk dag 3. feb. 2006 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Lysark på http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/Norsk/HandoutsN. Oversikt. Kompetanser og læring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan' - nathan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grunnleggende ferdigheter i naturfag hva og hvordan

Grunnleggende ferdigheter i Naturfag – hva og hvordan

Faglig-pedagogisk dag 3. feb. 2006

Stein Dankert Kolstø

Institutt for fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen

Lysark påhttp://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/Norsk/HandoutsN


Oversikt
Oversikt

 • Kompetanser og læring

 • Grunnleggende ferdigheter i praksis

 • Delta gjennom bruk av sjangrer

 • 7. GrF og økt tidsklemme?


Kompetansebegrepet funksjonell kunnskap
Kompetansebegrepet – funksjonell kunnskap

 • ”Kultur for læring”

  • Funksjonell kunnskap

  • Literacy-begrepet

 • Peker i retning av at kunnskapen skal inngå i brukssammenhenger

  • Hvilke sammenhenger? Hvordan?

 • Tradisjonelt (i naturfag?)

  • Vekt på å forstå

 • Nytt: Økt vekt på at elevene skal kunne delta?


Kompetansem l faglige vs grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål – faglige vs. grunnleggende ferdigheter

 • Kvalitetsutvalget kap 8:

  • Slik basiskompetanse er beskrevet, vil den inneholde faglig innhold på mange områder.

  • Men siden basiskompetansen bare vil inkludere grunnleggende innhold, vil den faglige fordypningen være å finne som faglig kompetanse

 • Uklart?

 • Vi må tenke selv!


Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter

 • (= grunnleggende kompetanser!)

  • å kunne lese

  • å kunne uttrykke seg skriftlig

  • å kunne uttrykke seg muntlig

  • å kunne regne

  • å kunne bruke digitale verktøy

  … på fagenes premisser


Kompetanser og situasjoner
Kompetanser og situasjoner

 • OECD-prosjektet DeSeCo

  • Kompetanse er knyttet til situasjoner

  • Integrerer teori og praksis

  • Vanskelig å undervise generelt først, så anvende

 • ”Grunnleggende kompetanser” en internasjonal trend

  • Ref. Knain 2005


L ring og bruk av kunnskap
Læring og bruk av kunnskap

 • Påstander fra sosio-kulturell læringsteori

  • Kunnskap er knyttet til konteksten hvor den ble lært

  • Overføring av kunnskap til bruk i nye situasjoner er krevende

   • Eks Skolekunnskap vs. hverdagsforestillinger,

   • Eks Klink og elektrokjemiske spenningsrekken

  • Læring er å bli sosialisert inn i måter å tenke på som er intimt knyttet til situasjoner for verbale og praktiske handlinger


L ringssyn og undervisning
Læringssyn og undervisning

 • Konklusjon

  • Dyktighet i å svare på prøver betyr ikke at elevene er blitt dyktiggjorte til å lese, skrive, samtale, regne og bruke IKT i naturfaglige emner

  • Vi må søke å trene elevene på nettopp det vi ønsker de skal bli gode på!

 • Naturfag som allmenndanning: Kunne delta? Hvordan?

  • Hva innebærer det å bli god å skrive faglig, samtale faglig, lese fag, regne i faget, bruke IKT i faget?


Kunne lese
å kunne lese

Hva skal elevene bli gode på?

 • … tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster …

 • … hvordan aktuelle fagtekster bør leses.

  -> Kunne lese faglige tekster/sjangrer

 • Naturfag: forklaringer, rapporter, konsekvensutredninger?

 • Samt avissjangrer: Notiser, reportasjer og intervju?


Samt lese og vurdere naturfaglige argument i meningsytringer i reportasjer
Samt lese og vurdere naturfagligeargument i meningsytringer i reportasjer?


Kunne uttrykke seg skriftlig
å kunne uttrykke seg skriftlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • Fagenes skrivemåter gjenspeiler derfor deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter. I noen fag er de tekniske beskrivelsene av apparatur og framgangsmåter viktig; i andre fag …

  -> Kunne uttrykke seg skriftlig i fagets sjangrer

 • Naturfag: Forklaring, rapport og utredning?
Kunne uttrykke seg muntlig
å kunne uttrykke seg muntlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • å uttrykke seg muntlig i talesituasjoner med ulike hensikter, …

 • …presentasjon, forklaring, demonstrasjon eller argumentasjon viktig, …

  -> Kunne delta i muntlige faglige samtaler

  Naturfag: Kunne forklare, kunne utforske et tema samt argumentere for en faglig konklusjon eller vurdering
Grunnleggende ferdighetsverb i ny l replan i naturfag
Grunnleggende ”ferdighetsverb” i ny læreplan i naturfag

 • Muntlig

  • Samtale, fortelle, diskutere

 • Skriftlig

  • skrive logg og rapporter

 • forstå og/eller delta (skrive, muntlig)

  • Fortelle,forklare, beskrive, gjøre rede for

 • Digital danning

  • Publisere, vurdere, finne informasjon, kritisk vurdere, drøfte

 • Lese? Regne?

 • Analysere verb brukt i dine fag!


Hva med regning og digitale ferdigheter
Hva med ”regning” og ”digitale ferdigheter”?

 • ”Regning” som verktøy i faglig kommunikasjon

  • Beregninger, illustrasjoner, grafer, tabeller osv.

 • ”Digitale verktøy” også et verktøy i faglig kommunikasjon

  • Skaffe og lese digitale tekster, bearbeide digitalt, utvikle digitale multimodale tekster

  • Digital danning: mer enn en ferdighet


Kunne regne
å kunne regne

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kommunisere, representere, argumentere, modellere og behandle problemer innen et bredt spekter av utfordringer.

  -> Kunne tolke og presenter tall og grafer, beregne på grunnlag av matematisk formulerte modeller

  Hvordan tilrettelegge for læring?

 • Naturfag: Kommer aldri alene, men inngår når faglige sjangrer brukes

Kunne bruke digitale verkt y
å kunne bruke digitale verktøy

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kunne velge, vurdere og bruke informasjon.

 • …kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre.

 • …søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder.

  -> Kunne bruke IKT i arbeid med faglige sjangrer

  -> Kunne søke opp faglig informasjon og vurdere påliteligheten kritisk?
S ke i databaser med artikler for eksempel medline
Søke i databaser med artikler?For eksempel Medline?


Min hovedp stand
Min hovedpåstand

 • Grunnleggende ferdigheter i faget innebærer å kunne delta i kommunikasjon gjennom fagets sjangrer

  • Autentiske tekster bør inn i fagundervisningen

 • Dette medfører:

  • Vi trenger å bli mer bevisst hva som kjennetegner vårt fags sjangrer

  • Elever må arbeide med flere faglige sjangrer enn før?

  • Vi trenger til dels nye arbeidsmetoder?


Faglig kompetanse
Faglig kompetanse

 • Kompetanse i et fag er mer enn grunnleggende ferdigheter på fagets premisser!

  • Eks forståelse og metodekunnskap

 • Men:

  • Faglig forståelse blir funksjonell når kompetansen kan brukes til å delta i kommunikasjon med andre:

  • Faglig kommunikasjon = bruke fagets sjangrer


Avsluttende kommentarer 7 grf og kt tidsklemme

Avsluttende kommentarer:7. GrF ogøkt tidsklemme?


Grunnleggende ferdigheter som tillegg
Grunnleggende ferdigheter - som ”tillegg”?

 • Byggestensmodell

  • (kognitivt perspektiv)

 • Introdusere

 • Forstå

 • Anvende til å arbeide med sjangre som inkluderer grunnleggende ferdigheter

 • Praktiseringsmodell

  • (situert læringsperspektiv)

 • Introdusere

 • Lære gjennom å arbeide med sjangre


 • Skrive for l re vs l re skrive
  Skrive for å lære vs. lære å skrive

  • En kunstig motsetning?

   • Ref Erik Knain

 • I vitenskapsfagene

  • Uformelle diskusjoner under arbeid med artikler

  • Underveisutkast for felles diskusjon

 • Skrive for å lære å skrive?

  • Sjangrer læres gjennom bruk: lese, muntlig skriving!


 • L re l re
  Lære å lære

  • Utvikling av elevenes læringsstrategier må også bli en integrert del av opplæringen i grunnleggende ferdigheter og fag.

  • Læringsstrategier defineres som

   • evne til å organisere og regulere egen læring, kunne anvende tid effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere og er verve ny kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye situasjoner i utdanning, arbeid og fritid. [s36]

  • En 7. grunnleggende ferdighet?

  • Livslang læring gj. tilgang til sjangrer?


  Oppsummering
  Oppsummering

  • Fra hovedvekt på å forstå

  • Til å delta i kommunikasjon gjennom bruk av fagets sjangrer

   • ’Bruk’ betyr delta gjennom å lese, samtale, skrive

   • Samt bruke redskaper fra matematikk

   • Og IKT gjennom

    • Kritisk vurdering

    • Nye digitale sangre

    • IKT som artefakt

  • Økt vekt på å lære å lære!  Referanser
  Referanser

  • Keys, C. W. (1997). Revitalizing instruction in scientific genres: Gonnecting knowledge production with writing to learn science. Science Education, 83, 115-130. Side 119 og 124 hhv.

  • Kain, Erik (2005). Definering og valg av kompetanser – DeSeCo. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.1

  • Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994). Procesorientert skriving i dansk og fysik. I A. C. Paulsen (Ed.), Naturfagenes Pædagogik mellom udviklingsarbejder og teoridannelse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.


  ad