Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 11

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt : CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.2.04

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona:III/2

Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.2.04

Vytvořeno:16. 03. 2013

Ověřeno: DD. 03. 2013 Třída:2. OA, 2. VE


N rodn obrozen

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace.

Předmět:Český jazyk a literatura

Ročník:2.

Autor:Mgr. Martina Sedlářová

Časový rozsah:1 vyučovací hodina

Pomůcky:žádné

Klíčová slova:Jazykozpyt, Dobrovský, Pelcl, Kramerius, germanizace

Anotace:

Žák se z prezentace dozví o generaci, která položila základy novočeské gramatiky, historie a básnictví a také o germanizaci společnosti. V prezentaci jsou také uvedeny informace o dílech spisovatelů bránících český jazyk. V závěru prezentace se nachází krátký test pro zopakování látky formou otevřených otázek a přiřazování.

Národní obrození


1 f ze obrann

1. fáze - obranná

NÁRODNÍ OBROZENÍ


Obrann f ze n rodn ho obrozen

od 70. - 80. let 18. stol. do poloviny desátých let 19. století (1815 - Vídeňský kongres)

období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu

J. Dobrovský, F. M. Pelcl, V. M. Kramerius

toto období lze nazvat obdobím generace J. Dobrovského a péčí o jazyk český

vznikají díla literárně historická a historická

začíná se objevovat tvorba novinářská, divadelní a zábavná

konstituuje se novočeské básnictví

OBRANNÁ FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ


P e o jazyk

klíčovou úlohu sehrál jazykozpyt - studium jazyka

nepřímo jej podnítilo rozhodnutí Josefa II., který podporoval, stejně jako jeho matka Marie Terezie, němčinu jako jediný úřední jazykv rakouské monarchii = jediný správní jazyk - germanizace společnosti

to narazilo na odpor části šlechty, českého měšťanstva a rodící se české podnikatelské vrstvy

český jazyk se tak stal hlavním znakem národní pospolitosti a odlišnosti od všeho německého

proto se začala znovu objevovat díla podporující a bránící český jazyk proti germanizaci - jsou to tak řečené obrany českého jazyka

Péče o jazyk


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

nejdůležitější z nich - vydáníBalbínovy Obrany jazyka českého - do té doby byla v rukopise

pořídil je r. 1775 František Martin Pelcl, ale kniha byla zabavena

r. 1777 byla vydána předmluva k Pelcovu vydání Příhod Václava Vratislava z Mitrovic(také do té doby jen v rukopise)

r. 1783 byla vydána "vášnivá" Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačůmod Karla Ignáce Tháma

zvyšuje se zájem o české mluvnice a slovníky 


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

dochází k odsouzení snah puristů - brusičů, představovaných zejména Janem Václavem Pohlem a Maxmiliánem Šimkem

J. V. Pohl - Pravopisnost řeči čechské, ředlně založená, též i důkazmi obráněná (1786)

brusičství odmítla teoretická práce Josefa Dobrovského

s brusičstvím se neslučovala starší, přetiskovaná, literární produkce


Opakov n

OPAKOVÁNÍ


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • V jakém období probíhala obranná fáze NO?

  • od 70. - 80. let 18. století. do počátku 19. století

 • Jaké druhy literatury v tomto období vznikají?

  • literárně historická a historická

  • novinářská, divadelní a zábavná, novočeské básnictví

 • Co je to jazykozpyt?

  • Jazykověda


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • Jaký úřední jazyk se v době NO používal?

  • německý

 • Vysvětlete pojem „germanizace“

  • Násilné poněmčování českého obyvatelstva

 • Kdo napsal nejvýznamnější obranu českého jazyka?

  • Bohuslav Balbín

 • Kdo a v jakém roce napsal knihu „Pravopisnostřeči čechské, ředlně založená, též i důkazmiobráněná“?

  • J. V. Pohl

  • 1788


Konec

KONEC

 • Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.05 - Národní obrození - 1.fáze - osobnosti_1 - Josef Dobrovský

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


 • Login