Aerob utholdenhet er kroppens evne til arbeide med relativ h y intensitet over lang tid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

utholdenhetstrening. Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006. pulssoner. Hva er utholdenhet. Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

Download Presentation

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aerob utholdenhet er kroppens evne til arbeide med relativ h y intensitet over lang tid

utholdenhetstrening

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid.

Harald Munkvold

Høsten 2006


Aerob utholdenhet er kroppens evne til arbeide med relativ h y intensitet over lang tid

pulssoner


Hva er utholdenhet

Hva er utholdenhet

 • Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

  • Evnen til å motstå tretthet i forbindelse med FA o.a

 • Utholdenhetstrening blir da evnen til å forbedre eller vedlikeholde organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

 • Utholdenheten kan være viktig både for prestasjonen i en idrett og for mestring av dagligdagse aktiviteter


M l med utholdenhetstreningen

Mål med utholdenhetstreningen

 • Økt utholdenhet/kondisjonen

  • Redusere tid til tretthet – økt prestasjon

 • Generelt tåle en stor treningsmengde

 • Vedlikeholde eller bedre helsen

  • Forebygge sykdom

  • Redusere sykdomsaktivitet

 • Ruste kroppen til å takle hverdagslige fysiske utfordringer

 • Forebygge skader, opptrening

 • Sosialt, holde kontakt med venner

 • Andre? (dans på kroa)


Virkninger av utholdenhetstrening

Virkninger av utholdenhetstrening:

 • Maks O2-opptak øker

 • Utnyttingsgraden øker

 • Anaerob terskel øker

 • Slagvolumet på hjertet blir større

 • Hjertets slagkraft øker

 • Hjertets hvilepuls går ned

 • Ventilasjonen blir mer effektiv

 • Trivselen øker

 • Større overskudd

 • Holde vekta

 • Motivasjonen blir bedre

 • Viljen blir sterkere


Aerob og anaerob utholdenhet

Aerob utholdenhet

Anaerob utholdenhet

Aerob og anaerob utholdenhet

Ut fra den måten kroppen skaffer seg energi til det arbeidet som skal utføres snakker man om


Aerob utholdenhet

Aerob utholdenhet

 • Organismens evne til å arbeide med høy intensitet over lengre tid ved hjelp av aerobe energiprosesser i musklene

 • ”pay as you go”

  • Ingen opphopning (akkumulering) av laktat

 • Treningen har som mål å bedre det aerobe energisystemet

  • Lav og moderat intensitet

  • Spesielt viktig under arbeid som varer mer enn 1 min


Anaerob utholdenhet

Anaerob utholdenhet

 • Organismens evne til å arbeide med høy eller svært høy intensitet i forholdsvis kort tid ved hjelp av anaerobe energiprosesser i musklene

 • Har som mål å bedre det anaerobe energisystemet

  • Høy intensitet

  • Spesielt viktig under arbeid som varer under 1 min


Treningsprinsipper

Treningsprinsipper

 • Overbelastning

  • Kreves for å få en treningsrespons. Kroppen vil være mer effektiv neste gang den utsettes for samme utfordring

   • Man kan overbelaste et system ved lav intensitet også

   • Frekvens, intensitet, varighet

   • Gjelder for alle grupper


Treningsprinsipper forts

Treningsprinsipper forts.

 • Variasjon

 • Periodisering

 • Kontinuitet

 • Spesifisitet

 • Mengde


Treningsmetoder to former for utholdenhetstrening

Treningsmetoder.To former for utholdenhetstrening:

 • Kontinuerlig arbeid – Langtur, Langkjøring, hurtig langkjøring

 • Intervallarbeid – naturlig intervall, fartslek, lang intervall, pyramideintervall og kort intervall


Langkj ring kontinuerlig arbeid

Langkjøring;Kontinuerlig arbeid

 • Gjennomføres med lav, svært lav og moderat intensitet

 • Pratetempo

 • Sone 1 (av fem)

 • Jevn intensitet gjennom hele treningen

 • 20 minutter til flere timer

 • Utøveren bør drikke mye undervegs


Langtur

langtur

200--

190--

180--

170--

160--

150--

140--

130--

120--

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95


Hurtig langkj ring

Hurtig langkjøring:

 • Trening med høy intensitet

 • Treningen må oppleves som anstrengende

 • Sone 3/4 (av fem)

 • Treningen bør foregå i flatt terreng

 • 10 minutter – 1 time


Hurtig langkj ring1

Hurtig langkjøring:

200--

190--

180--

170--

160--

150--

140--

130--

120--

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95


 • Login