M ten och kontroverser kring platser i staden
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Möten och kontroverser kring platser i staden PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Möten och kontroverser kring platser i staden . Björn Andersson Institutionen för socialt arbete. En central uppdelning ” The great dichotomy ”, N Bobbio. Offentligt öppet kollektivt tillgängligt Privat slutet enskilt intimt. Det offentliga rummet. Om gator och torg. Jane Jacobs.

Download Presentation

Möten och kontroverser kring platser i staden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Möten och kontroverser kring platser i staden

Björn Andersson

Institutionen för socialt arbete


En central uppdelning”The great dichotomy”, N Bobbio

Offentligt

öppet

kollektivt

tillgängligt

Privat

slutet

enskilt

intimt


Det offentliga rummet

Om gator och torg.

Jane Jacobs


Den offentliga sfären

Media, diskussioner och kollektiva uppfattningar.

Den allmänna opinionen.

Jürgen Habermas


Offentliga lokaler/verksamheter

Offentliga institutioner, mötesplatser och kom-

mersiella verksamheter.

Ray Oldenburg: the “third” place.


Ett socialt territorium

 • Ett lärande sammanhang. Det offentliga livets regelverk: den gat-smarta balettdansösen.

 • Mötet med främlingar. Kosmopolitism.

 • ErvingGoffman: främre och bakre regioner, face work, civil ouppmärksamhet.

 • Betydelsen av svaga band.

 • Makt: att ta platser i anspråk.

 • Kön: offentligheten som en manlig arena.


Det offentliga livets problem

 • Den hårda kanten: otrygghetens platser

 • Konflikter och konfrontationer

 • Det offentliga livets förfall: intimitetens tyranni.

 • Internets betydelse.


Ungdomsoffentlighet

Sociala

territorier

Struktur av

sociala till-

hörigheter

och kate-

gorier


Offentlighetens sociala problematik

 • tester av gränser

 • nya erfarenheter

 • identitet; kön, grupp

 • möte med andra

 • nöje, berusning, utlevelse

 • kompensatoriska behov

 • utanförskap


Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv

 • självständighet och nya beroenden

 • rum för att pröva och för att säkra

 • hitta det egna och orientering mot kollektiv

 • närhet och distans


Två exempel

Vasaparken:

Esperantoplatsen:

 • Boende och ungdomar

 • Offentliga platser eller grannskap?

 • Störningar = ljud

 • Kommunala projekt

Foto Filip Andersson


I en annan del av Vasaparken

Projekt med kulturförvaltningen, park och natur, Ung Kultur 116, Ung & Skapande Röda Sten, Trygg vacker stad och Schillerska gymnasiet.

Ungdomars deltagande i att förändra den offentliga miljön: bänkar, papperskorgar och belysning.


Soporna

Foto Filip Andersson


Belysning


Esperantoplatsen

 • Göteborgs kommun - park och natur,

 • S 2020, medlingsverksamheten, Ung

 • Kultur 116, nätverkslaget, fältgruppen

 • City, ungdomsfullmäktige:

 • transformativ medling

 • fikavagn

 • information

 • möten

 • referensgrupp

 • fysiska förändringar

Foto Filip Andersson


Fikavagnen

Foto Filip Andersson


Mer fika

Foto Filip Andersson


Ny stensättning

Foto Filip Andersson


Vad har hänt så här långt?

 • Vasaparken: ungdomars medverkan i planeringsprocesser, fysiska förändringar i miljön, utveckla parken både praktiskt och symboliskt.

 • Esperantoplatsen: jobba med ”svårlösta frågor”, konflikthantering, fysiska förändringar, överenskommelser.


 • Login