M e d i a c e
Download
1 / 18

M E D I A C E - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

M E D I A C E. Způsob řešení mezilidských konfliktů. Mediace :. Je neformální, strukturovaný proces řešení konfliktů. Sporným stranám pomáhá řešení jejich situace a dosažení výsledné dohody nestranná třetí osoba MEDIÁTOR. Mediátor. Vstupuje do sporu zvenčí Je nezávislý a neutrální

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

M E D I A C E

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M E D I A C E

Způsob řešení mezilidských konfliktů


Mediace :

Je neformální, strukturovaný proces řešení

konfliktů. Sporným stranám pomáhá

řešení jejich situace a dosažení výsledné

dohody nestranná třetí osoba

MEDIÁTOR.


Mediátor

 • Vstupuje do sporu zvenčí

 • Je nezávislý a neutrální

 • Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty

 • A ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody

 • Spor neposuzuje ani nerozhoduje

 • TI, KDO ROZHODUJÍ O VÝSLEDKU SPORU, JSOU SAMOTNÍ ÚČASTNÍCI MEDIAČNÍHO PROCESU


Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora

 • Tradice v oblasti mezinárodních vztahů, politice zaměstnanosti

 • Kolektivní vyjednávání

  ( zaměstnavatelé – zaměstnanci)

 • Občanskoprávní a obchodní spory

 • Trestněprávní spory


Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora

 • Nejvíce rozšířené v USA, Kanadě, Francii a Velké Británii

 • V USA se mediace využívá

  v 60 – 70 % pracovních, obchodních, rodinných nebo komunitních sporů, přičemž zhruba 2/3 končí uzavřením výsledné dohody.

 • V některých státech upravuje mediaci jako způsob mimosoudního vyjednávání právní řád ( Florida)


Mediace +

 • Oproti soudnímu řízení nabízí mediace svým účastníkům aktivní zapojení do procesu vyjednávání, hledání alternativ a vytváření výsledné dohody.

 • Umožňuje vyslechnout si postoj druhé strany, rozšířit probíraná témata a vyjasnit celý problém.

 • Dává klientům příležitost soustředit se na detailní otázky, které by v průběhu soudního jednání mohly být přehlédnuty


Výhody mediace

 • Dobrovolnost

 • Rychlost

 • Nízké finanční náklady

 • Důvěrnost

 • Vstřícnost


Cíl mediace

Jasně formulovaná, srozumitelná

prakticky uskutečnitelná dohoda, která

je společně přijatelná pro všechny

zúčastněné. ( podílí se na ní všichni

účastníci mediačního procesu)

Dohoda se písemně zaznamenává,

stvrzuje podpisy = smlouva ( závazkové právo)


Kdo je mediátor ?

 • Školený odborník (právník, psycholog, sociolog, sociální pracovník apod.) se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které využívá k usnadnění komunikace mezi stranami sporu, k efektivnímu vedení a strukturování procesu jednání.

 • Usiluje , aby jednání bylo pro všechny účastníky přehledné, užitečné a také příjemné.


Mediátor

 • Nezasahuje do rozhodování a výběru řešení účastníků

 • Dbá na vyvážené rozdělení komunikačního prostoru

 • Podporuje strany při zvažování variant řešení a tvorbě dohody přijatelné pro všechny

 • Usnadňuje proces jednání mezi stranami

 • Není posuzovatelem ani kritikem

 • Neradí, nesoudí ani nehledá viníka


Mezi hlavní úkoly mediátora patří :

 • Shromáždění informací o daném případu – seznámení se s charakterem sporu, dostupnými materiály a stanovisky jednotlivých stran

 • Ulehčení – usnadnění komunikace- facilitace celého jednání

 • Analýza informací – definování sporných bodů, rozlišení jejich závažnosti

 • Zprostředkování dohody – zvažování jednotlivých návrhů, sepsání společné dohody


Jaké spory lze mediací řešit ?

 • Vyjednávání o smlouvách, vzájemných podmínkách spolupráce ( firmy, uvnitř firmy, úprava pracovních vztahů )

 • Mezilidské spory ( nájemník x majitel nemovitosti, manželé v rozvodovém řízení)

 • Komunitní spory ( rodič x škola, stížnosti pacientů nemocnice,)

 • Trestní ( odklony v trestním řízení)


Mediace v trestních věcech - účel

 • Materiální i morální satisfakce poškozeného

 • Uvědomění si dopadů jednání pachatele

  ( tváří v tvář oběti)

 • Omezení stigmatizace pachatele i oběti ze soudního jednání

 • Urovnání konfliktního stavu


Mediace v trestních věcech-zásady

 • Nestrannost ( stejný prostor pro vyjádření pocitů, zájmů a představ obou stran)

 • Vyváženost ( vzájemný respekt stran)

 • Objektivita kritérií

 • Pozvolné nenásilné tempo ( čas na rozmyšlenou, nenutíme k dohodě)

 • Dobrovolnost ( strany mohou kdykoli skončit)

 • Diskrétnost ( nikdo se nedozví co zde bylo řečeno, pokud k tomu nedáte vaše svolení)

 • Slušnost ( nepřerušujeme se, neurážíme se, nevyhrožujeme, nekřičíme)


Mediace v trestních věcech - cíl

 • Pomoci účastníkům mediace dosáhnout nejlepší dosažitelné řešení


Mediace - kroky

 • 1. Fáze: ÚVOD - dohoda na pravidlech, poučení o důvěrnosti

 • 2. Fáze: NASLOUCHÁNÍ A DOTAZOVÁNÍ

 • Ptej se nejdříve nejvíce rozzlobené osoby

 • Co se stalo a jak se účastníci konfliktu cítí

 • Mediátor reformuluje vše co slyšel

 • Připomenutí pravidel, je-li to třeba

 • Ptát se !

 • 3. Fáze : PŘÁNÍ

 • Nezapomenout, co je problém, reformulace, ptát se

 • 4. Fáze : ŘEŠENÍ Comůže každý z účastníků konfliktu udělat pro vyřešení problému „Co když…“

 • Ujisti se, že řešení je spravedlivé ( aby mohlo fungovat) a specifické „..jak se zachováte…)

 • Buďte konkrétní ohledně problému


Výsledek mediace

 • Dohoda

 • Nedohoda


Kazuistiky :

 • Dopravní nehoda

 • Krádež u Cyrila a Metoděje

 • Poškozování cizí věci

 • Dvojitá fraktura dolní čelisti

 • Fotbalová branka


ad
 • Login