แบบฝึกการอ่านคำ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

แบบฝึกการอ่านคำ PowerPoint PPT Presentation


  • 61 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แบบฝึกการอ่านคำ. ภาษาอังกฤษ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. โดย. นางผาสุข ใจหวัง ครู คศ. 1. คำที่มี -a- เป็นสระ ออกเสียง “ แอะ”. คำที่มี -e- เป็นสระ ออกเสียง “ เอะ”. คำที่มี - o - เป็นสระ ออกเสียง “ เอาะ”.

Download Presentation

แบบฝึกการอ่านคำ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


แบบฝึกการอ่านคำ

ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดย

นางผาสุข ใจหวัง

ครู คศ. 1


คำที่มี -a- เป็นสระ

ออกเสียง “ แอะ”

คำที่มี -e- เป็นสระ

ออกเสียง “ เอะ”

คำที่มี -o- เป็นสระ

ออกเสียง “ เอาะ”

คำที่มี -i- เป็นสระ

ออกเสียง “อิ”

คำที่มี -u- เป็นสระ

ออกเสียง “ อะ”

แบบฝึกหัด


คำที่มี -a- เป็นสระ

bat

man

cat

van

rat


คำที่มี -e- เป็นสระ

bed

hen

pen

web

egg


คำที่มี -i- เป็นสระ

bin

pig

king

kick

ring


คำที่มี -o- เป็นสระ

dog

box

boy

log

toy


คำที่มี -u- เป็นสระ

run

duck

sun

hut

jug


bat


man


van


cat


rat


bed


hen


pen


web


egg


pig


bin


king


ring


kick


dog


box


boy


log


toy


run


sun


duck


hut


jug


มาทำแบบฝึกหัดกันเถอะค่ะ


d_g

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


w_b

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


b_d

a

e

i

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


v_n

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


d_ck

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


k_ck

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


l_g

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


r_t

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


k_ng

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


h_t

i

a

e

0

u


ถูกต้องค่ะ


ผิดค่ะ ลองตอบใหม่นะคะ


The End


  • Login