T.C. Yükseköğretim Kurulu
Download
1 / 23

T.C. Yükseköğretim Kurulu - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C. Yükseköğretim Kurulu. BOLOGNA UZMANLARI 5. DÖNEM ULUSAL TAKIMI PROJESİ YERİNDE ZİYARETLER: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2009, NEVŞEHİR. Projenin ülkemizdeki; Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

T.C. Yükseköğretim Kurulu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c y ksek retim kurulu

T.C. Yükseköğretim Kurulu

BOLOGNA UZMANLARI 5. DÖNEM ULUSAL TAKIMI PROJESİ

YERİNDE ZİYARETLER:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

1 Ekim 2009, NEVŞEHİR

Projenin ülkemizdeki;

 • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na,

 • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na

 • Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a

 • Ofis destekleri için YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi’ne

  teşekkür ederiz.

1


T c y ksek retim kurulu

BOLOGNA SÜRECİTarihçe

 • Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

 • Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı)

 • Berlin Bildirgesi, 2003

 • Bergen Bildirgesi, 2005

 • Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke)

 • Leuven, 2009

3


T c y ksek retim kurulu

BOLOGNA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

 • Uluslararası Düzey

  • Bakanlar Konferansı (iki yılda bir kez toplanır)

  • Bologna İzleme Grubu (BFUG)

  • BFUG Yürütme Kurulu

  • BFUG Çalışma Grupları

   • Bologna Durum Değerlendirmesi (Stocktaking) Çalışma Grubu

   • Bologna Yeterlilikler Çerçeveleri Çalışma Grubu

   • Sosyal Boyut Çalışma Grubu, vb.

  • Bologna Seminerleri

 • Ulusal Düzey: YÖK, Ulusal Ajans ve Bologna Uzmanları Türkiye Ulusal Takımı

  2009-2011 5. Dönem

 • Kurumsal Düzey: Yükseköğretim Kurumları

5

5


T c y ksek retim kurulu

BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ

PROJENİN TEMEL YAKLAŞIMI

- Yükseköğretim kurumları,

- Öğrencileri,

- Akademik personeli,

- Sivil toplum kuruluşları,

- Meslek odaları,

- Milli Eğitim Bakanlığı

başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların ilgili süreçlere aktif katılımını sağlamaya yönelik olacaktır.

6


T c y ksek retim kurulu

Özet olarak Bologna Süreci

Yeterlilikler

Çerçevesi

Kalite

Güvencesi

Eğitim Planı Tasarlama

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci iş yükü

Tanınma

Öğrenme çıktıları

Öğrenci iş yükü

Derecelerin

karşılaştırılabilirliği

(I, II, III)

Öğrenim dönemleri

Ortak dereceler

APEL

Transfer ve Biriktirme için AKTS(ECTS)

8


T c y ksek retim kurulu

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KONULAR

 • YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ

 • AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) VE AKADEMİK TANINMA

 • YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ

 • ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BOYUT

9


T c y ksek retim kurulu

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Sektörel Yeterlilikler

Program Yeterlilikleri

Öğrenme Çıktıları ve Yetkinlikler

10


T c y ksek retim kurulu

TEMEL KAVRAMLAR-1

Yeterlilik:Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının(kazanımlarının) kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.

Öğrenme Çıktıları (kazanımları):Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasınınardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir.

Yeterlilikler Çerçevesi:Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.

11


T c y ksek retim kurulu

TEMEL KAVRAMLAR

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi:Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

Bu sistem aracılığla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi:Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerinin de birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevedir.

12


T c y ksek retim kurulu

ÖĞRENME ÇIKTILARININ FARKLI PAYDAŞLAR

TARAFINDAN ÖNCELİKLERİ

13


T c y ksek retim kurulu

TYUYÇ’NİN TASARIMI

ÖNERİ 1:Yükseköğretim ile Meslek ve Sanat Eğitimi Yeterlikleri için ayrı ayrı üçTYUYÇ’si

YÜKSEKÖĞRETİM

YETERLİKLER

ÇERÇEVESİ

YÜKSEKÖĞRETİM

MESLEKİ EĞİTİM

YETERLİKLER

ÇERÇEVESİ

YÜKSEKÖĞRETİM

SANAT EĞİTİMİ

YETERLİKLER

ÇERÇEVESİ

YÜKSEKÖĞRETİM

DÜZEYLERİ

14


T c y ksek retim kurulu

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kabul edildi ( Mayıs 2009).

 • Sektörel Yeterlilikler çalışmaları sürüyor.

 • Program yeterliliklerimizi (çıktılarımızı) belirlemek veya güncellemek için ne yapabiliriz? Program çıktılarımızı, programı oluşturan modüllerin/derslerin çıktıları ile nasıl ilişkilendirebiliriz?

 • Biz Bölümde (program) ne yapacağız?


T c y ksek retim kurulu

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES)

Program Girdileri

Program Çıktıları

 • MEVCUT GİRDİLER

  • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

  • İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkleri

  • Tuning Projesi (30 genel yetkinlik)

 • SAĞLANABİLİR GİRDİLER

  • Paydaş Görüşleri

 • BELİRLENECEK ÇIKTILAR

  • Programa (mesleğe) özgün çıktılar

  • Genel (jenerik) çıktılar


T c y ksek retim kurulu

Biz bölümde ne yapacağız?

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

(PROGRAMME OUTCOMES)

Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü

Amaç:Bu bölümden mezun olanların sahip olması beklenen yeterliliklerin

ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda belirlenmesi

(Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun, sürekli iyileştirme

için ölçülüp değerlendirilebilen)

 • Nasıl bir mezun?

 • Hangi Yetkinlikler ve Beceriler (Competences and Skills) in kazandırılmış olması bekleniyor?

18


T c y ksek retim kurulu

Biz bölümde ne yapacağız?

ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI / GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 • Program çıktılarını sağlayacak eğitim planının hazırlanması veya mevcut planın gözden geçirilerek yeniden şekillendirilmesi

 • Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi

  30 AKTS (ECTS)/yarıyıl

  Dikkat: AKTS ulusal kredi değildir!

  Dayanak: Öğrenci iş yükü ‘dür..

  60 AKTS(ECTS)/yıl

  Lisans:Toplam 240 AKTS(ECTS) 4 yıl için

19


T c y ksek retim kurulu

Her bir ders için yapılacak

 • Dersin Amacı - Öğreten

 • Dersin hedefleri - Öğreten

 • Ders çıktıları (kazanımları) – Öğrenci

 • Öğrenci iş yükü

 • AKTS kredisi

20


T c y ksek retim kurulu

Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi

 • YETERLİLİKLER

 • X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler?

 • KALİTE GÜVENCESİ

 • Bu yeterlilikler nasıl saptanacaklar?

 • Yükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar?

 • Ne kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek?

 • Nasıl sürekli iyileştirilecekler?

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Sektörel Yeterlikleri

İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri


T c y ksek retim kurulu

BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI 4. DÖNEM PROJESİ(2008-2009)

Yükseköğretim Kurumları’nda

Bologna Eşgüdüm Komisyonları (BEK) oluşturulması

- Eğitim ve/veya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu

Rektör Yardımcısı/ları

- ADEK Başkanı

- Bologna Uzmanı (var ise)

- AKTS/DE ve Erasmus Koordinatörü/leri,

- Öğrenci İşleri Daire Başkanı,

- Öğrenci Temsilcisi,

- Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler

22


T c y ksek retim kurulu

İlginiz için teşekkür ederiz..


ad
 • Login