Segreguj odpady według nowej zasady - PowerPoint PPT Presentation

Segreguj odpady wed ug nowej zasady
Download
1 / 11

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Segreguj odpady według nowej zasady. Prezentację wykonała Daria Chylińska Kl. IIIa , Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Segreguj odpady według nowej zasady

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Segreguj odpady wed ug nowej zasady

Segreguj odpady według nowej zasady

Prezentację wykonała

Daria Chylińska

Kl. IIIa, Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie


Segreguj odpady wed ug nowej zasady

Dziennie jedna osoba wytwarza 0,6 - 0,9 kg odpadów, co rocznie daje wartość 219 – 328,5 kg. Wyrzucamy je, ale kto jest odpowiedzialny za to, by wszystkie śmieci trafiły tam, gdzie powinny? Kto zarządza całym systemem gospodarki odpadów komunalnych? I najważniejsze: kto za to płaci?


Jakie s nasze obowi zki

Jakie są nasze obowiązki?

Obecnie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, m.in. pozbywając się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentować to, przedstawiając umowę korzystania z usług wykonywanych przez zakład oraz dowód płacenia za takie usługi.


Segreguj odpady wed ug nowej zasady

Od 1 stycznia 2012 r. kluczowym uczestnikiem w systemie gospodarowania odpadami staje się gmina. Gminy obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

Gmina finansuje zlecane zadania, związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ww. właścicieli.


Op aty

Opłaty

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty.


Op aty cd

Opłaty cd.

 • W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości.


Za co p acimy

Za copłacimy?

Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.


Co zyskamy

Co zyskamy?

 • Jedną stawka opłat za odbiór śmieci,

 • Niższą stawkę opłat dla osób segregujących śmieci,

 • Brak konieczności zawierania umów samodzielnie z firmą zajmującą się wywozem odpadów, ponieważ zajmie się tym gmina.


A co potem

A co potem?

1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.


Segreguj odpady wed ug nowej zasady

System gospodarki odpadami ma funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. Podany termin jest terminem ostatecznym. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.


R d a informacji

Źródła informacji

 • http://environmental.kingspan.pl/produkty/pojemniki-do-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

 • http://www.gazetka.be/undercategory,426.html

  Dziękuję za uwagę


 • Login